Donacije logo

Gornji Milanovac: Reciklažno dvorište


komentara

Od otpada stvaramo novu vrednost!

Jedna od retkih sanitarnih deponija u Srbiji, koja je u Gornjem Milanovcu 2006. uređena sredstvima iz donacije Vlade Norveške, dramatično se puni, a lokalna vlast nema sredstava (i motivacije) za sistemsko rešenje. Pitanja bez odgovora su u čijem kraju će se naći sledeća lokacija za deponiju, kako finansirati tako skup projekat i koliko će to koštati građane kroz višu cenu odvoženja otpada.

Nabavljeni su bili i kontejneri za primarnu selekciju otpada i početne reakcije građana bile su ohrabrujuće. Vremenom se situacija pogoršavala i sada postaje kritična. Imajući u vidu i socijalne probleme zajednice, pitamo se zašto se uskraćuje mogućnost građanima da nešto zarade prodajom sirovina i reciklažnog otpada, čime bi dodatno pomogli zajednici.

DSCN1292Nudimo rešenje za problem odlaganja ambalažnog otpada - otvaranje Reciklažnog dvorišta. Tu će građani donositi: PET, papir, limenke, tetrapak i staklo, motivisani novčanom nadoknadom koju će dobijati za to. Reciklažno dvorište će tako doprineti i smanjenju siromaštva u našoj opštini.

Prikupljena sredstva uložićemo u pokretanje Reciklažnog dvorišta i stvaranje uslova za sakupljanje i pakovanje ambalažnog otpada. U Reciklažno dvorište biće dopreman i otpad preuzet od pravnih lica. Verujemo u održivost projekta, s obzirom na to da je tržište za ambalažni otpad već prilično razvijeno. Otpad će se sakupljati na ekološki način, biciklima s prikolicom.

Profit ćemo ulagati u uređenje javnih površina, pomoć bolesnim i siromašnim sugrađanima, unapređenje uslova u zdravstvenim ustanovama itd.

IMG_1456Modelom “građanima u džep” umesto “građane po džepu” unapredićemo lokalni reciklažni sistem i stvoriti čistiju i zdraviju životnu sredinu.

Produžićemo vek lokalne sanitarne deponije i u grad preusmeriti svež novac, koji se sada praktično ‘’zakopava’’.

Potrebno nam je da od decembra 2015. do februara 2016. sakupimo 100.000 dinara, kojim ćemo kupiti dva bicikla i dve prikolice za otpad.

Time ćemo stvoriti radna mesta za bar dve teško zaposlive osobe, odnosno četiri, ukoliko se opredelimo za četvoročasovno radno vreme.

Možete nas podržati i direktnom donacijom bicikala koji su dovoljnog kvaliteta da mogu da vuku prikolicu sa otpadom.

Tako što ćete nam ponuditi prigodnu lokaciju na koju će reciklažno dvorište biti smešteno.

Tako što ćete nam ustupiti svoj otpad bez nadoknade, kako bi smo brže realizovali naše zamisli.

IMG_1554

 

Gornji Milanovac: Reciklažno dvorište


komentara

1.000,00 RSD

prikupljeno

100.000,00 RSD

traženo

1%

 još
0
dana
donirajte 01.12.2015 - 29.02.2016 (89 dana)

Od otpada stvaramo novu vrednost! Jedna od retkih sanitarnih deponija […]

Opis projekta

Od otpada stvaramo novu vrednost! Jedna od retkih sanitarnih deponija u Srbiji, koja je u Gornjem Milanovcu 2006. uređena sredstvima iz donacije Vlade Norveške, dramatično se puni, a lokalna vlast nema sredstava (i motivacije) za sistemsko rešenje. Pitanja bez odgovora su u čijem kraju će se naći sledeća lokacija za deponiju, kako finansirati tako skup projekat i koliko će to koštati građane kroz višu cenu odvoženja otpada. Nabavljeni su bili i kontejneri za primarnu selekciju otpada i početne reakcije građana bile su ohrabrujuće. Vremenom se situacija pogoršavala i sada postaje kritična. Imajući u vidu i socijalne probleme zajednice, pitamo se zašto se uskraćuje mogućnost građanima da nešto zarade prodajom sirovina i reciklažnog otpada, čime bi dodatno pomogli zajednici. DSCN1292Nudimo rešenje za problem odlaganja ambalažnog otpada - otvaranje Reciklažnog dvorišta. Tu će građani donositi: PET, papir, limenke, tetrapak i staklo, motivisani novčanom nadoknadom koju će dobijati za to. Reciklažno dvorište će tako doprineti i smanjenju siromaštva u našoj opštini. Prikupljena sredstva uložićemo u pokretanje Reciklažnog dvorišta i stvaranje uslova za sakupljanje i pakovanje ambalažnog otpada. U Reciklažno dvorište biće dopreman i otpad preuzet od pravnih lica. Verujemo u održivost projekta, s obzirom na to da je tržište za ambalažni otpad već prilično razvijeno. Otpad će se sakupljati na ekološki način, biciklima s prikolicom. Profit ćemo ulagati u uređenje javnih površina, pomoć bolesnim i siromašnim sugrađanima, unapređenje uslova u zdravstvenim ustanovama itd. IMG_1456Modelom “građanima u džep” umesto “građane po džepu” unapredićemo lokalni reciklažni sistem i stvoriti čistiju i zdraviju životnu sredinu. Produžićemo vek lokalne sanitarne deponije i u grad preusmeriti svež novac, koji se sada praktično ‘’zakopava’’. Potrebno nam je da od decembra 2015. do februara 2016. sakupimo 100.000 dinara, kojim ćemo kupiti dva bicikla i dve prikolice za otpad. Time ćemo stvoriti radna mesta za bar dve teško zaposlive osobe, odnosno četiri, ukoliko se opredelimo za četvoročasovno radno vreme. Možete nas podržati i direktnom donacijom bicikala koji su dovoljnog kvaliteta da mogu da vuku prikolicu sa otpadom. Tako što ćete nam ponuditi prigodnu lokaciju na koju će reciklažno dvorište biti smešteno. Tako što ćete nam ustupiti svoj otpad bez nadoknade, kako bi smo brže realizovali naše zamisli. IMG_1554  

Nosilac projekta

Organizacija:  GM Optimist Kontakt:  gmoptimist@gmail.com

Organizaciju GM Optimist osnovali smo početkom 2008. godine u Gornjem Milanovcu da bismo se borili za rešavanje realnih problema građana, pre svega u domenu zaštite životne sredine. Najaktivnji smo na planu upravljanja otpadom i reciklaže. Do sada smo uspeli da za reciklažu prikupimo 60.000 kg elektronskog i električnog otpada, zahvaljujući, između ostalog, i činjenici da smo uspostavili efikasnu komunikaciju s građanima i javnim ustanovama.

Nathan Koeshall1.000,00 RSD