Donacije logo

OBEZBEDIMO OSOBAMA SA INVALIDITETOM IZ NOVOG SADA PERSONALNU ASISTENCIJU


komentara

Centar "Živeti uspravno” organizuje uslugu personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu od 2008. godine. Uslugu od 2009. sufinansira Grad Novi Sad, a ostatak sredstava obezbeđujemo od Rekonstrukcije ženskog fonda, korporativnih donatora i participacije korisnika. U ovom trenutku nam nedostaju sredstva za 8 mesečnih zarada personalnog asistenta/tkinje u iznosu od ukupno 466.248 RSD.Deo aktivnosti svakodnevnog života osoba sa invaliditetom obavlja uz asistenciju drugih ljudi. Ko su personalni asistenti/kinje? Oni su zaposlene osobe koje asistiraju u svim aktivnostima koje osobe sa invaliditetom ne mogu da obave same. Prema podacima kojima Centar raspolaže, u Novom Sadu minimalno 40 osoba ima potrebu za ovom uslugom.Deset osoba trenutno je na listi čekanja. Kampanja će pokriti troškove 8 mesečnih zarada asistenta/kinje počevši od maja 2019.

Usluga personalne asistencije osnovni je preduslov za samostalni život svih nas koji je širom sveta koristimo. Ne želimo samo da prikupimo sredstva za ovih osam meseci, već i da naša zajednica razume i prepozna značaj ove usluge pošto ona, shodno članu 19 Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, predstavlja potencijalno pravo svakog za samostalni život u zajednici.

„Personalni asistent nije neko ko osobu sa invaliditetom podigne iz kreveta, obuče i stavi je pred prozor da kroz njega gleda ceo dan. Personalni asistent je neko ko drugoj osobi omogućava da živi samostalno, ostvari sve svoje planove i ciljeve i ravnopravno učestvuje u društvu.

Meni personalne asistentkinje omogućavaju ne samo da obavim najosnovnije ljudske potrebe, koje, činjenica je, bez asistencije ne bih mogla (počevši od ustajanja iz kreveta), već i da se bavim poslom za koji sam se školovala, pored toga i društvenim aktivizmom i volonterskim radom, kao i da izlazim, družim se, putujem... Najkraće i možda i najtačnije rečeno asistencija mi je omogućila da u svakom trenutku i svakoj situaciji stvarno budem ono što jesam. Svesna, svoja, nezavisna i slobodna. Neću preterati ako kažem da je personalna asistencija za mene život“ – Dragana Marković, potpredsednica Centra i korisnica usluge personalne asistencije.

Vašoj donacijom omogućavate kontinuitet usluge i nesmetano funkcionisanje osobama kojima je potrebna.BUDŽET:

Bruto plata za 1 asistenta
35.000 (neto) + 20.984,50 RSD (porezi i doprinosi)
x 8 meseci
= 447.876 RSD

Markica za prevoz
8 x 2.296,5 RSD = 18.372 RSD

UKUPNO: 466.248 RSD

Kampanju možete podržati online donacijom preko platforme donacije.rs ili uplatom na žiro račun Centra: 340-11001286-31 kod Erste Bank A.D.

OBEZBEDIMO OSOBAMA SA INVALIDITETOM IZ NOVOG SADA PERSONALNU ASISTENCIJU


komentara

215.710,00 RSD

prikupljeno od 25 donatora za 19 dana

46%

Do cilja je potrebno prikupiti još 250.538 RSD

 još
41
dana
donirajte 02.07.2019 - 01.09.2019 (60 dana)

Centar “Živeti uspravno” organizuje uslugu personalne asistencije za osobe sa […]

Opis projekta

Centar "Živeti uspravno” organizuje uslugu personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu od 2008. godine. Uslugu od 2009. sufinansira Grad Novi Sad, a ostatak sredstava obezbeđujemo od Rekonstrukcije ženskog fonda, korporativnih donatora i participacije korisnika. U ovom trenutku nam nedostaju sredstva za 8 mesečnih zarada personalnog asistenta/tkinje u iznosu od ukupno 466.248 RSD. Deo aktivnosti svakodnevnog života osoba sa invaliditetom obavlja uz asistenciju drugih ljudi. Ko su personalni asistenti/kinje? Oni su zaposlene osobe koje asistiraju u svim aktivnostima koje osobe sa invaliditetom ne mogu da obave same. Prema podacima kojima Centar raspolaže, u Novom Sadu minimalno 40 osoba ima potrebu za ovom uslugom. Deset osoba trenutno je na listi čekanja. Kampanja će pokriti troškove 8 mesečnih zarada asistenta/kinje počevši od maja 2019. Usluga personalne asistencije osnovni je preduslov za samostalni život svih nas koji je širom sveta koristimo. Ne želimo samo da prikupimo sredstva za ovih osam meseci, već i da naša zajednica razume i prepozna značaj ove usluge pošto ona, shodno članu 19 Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, predstavlja potencijalno pravo svakog za samostalni život u zajednici. „Personalni asistent nije neko ko osobu sa invaliditetom podigne iz kreveta, obuče i stavi je pred prozor da kroz njega gleda ceo dan. Personalni asistent je neko ko drugoj osobi omogućava da živi samostalno, ostvari sve svoje planove i ciljeve i ravnopravno učestvuje u društvu. Meni personalne asistentkinje omogućavaju ne samo da obavim najosnovnije ljudske potrebe, koje, činjenica je, bez asistencije ne bih mogla (počevši od ustajanja iz kreveta), već i da se bavim poslom za koji sam se školovala, pored toga i društvenim aktivizmom i volonterskim radom, kao i da izlazim, družim se, putujem... Najkraće i možda i najtačnije rečeno asistencija mi je omogućila da u svakom trenutku i svakoj situaciji stvarno budem ono što jesam. Svesna, svoja, nezavisna i slobodna. Neću preterati ako kažem da je personalna asistencija za mene život“ – Dragana Marković, potpredsednica Centra i korisnica usluge personalne asistencije. Vašoj donacijom omogućavate kontinuitet usluge i nesmetano funkcionisanje osobama kojima je potrebna. BUDŽET: Bruto plata za 1 asistenta 35.000 (neto) + 20.984,50 RSD (porezi i doprinosi) x 8 meseci = 447.876 RSD Markica za prevoz 8 x 2.296,5 RSD = 18.372 RSD UKUPNO: 466.248 RSD Kampanju možete podržati online donacijom preko platforme donacije.rs ili uplatom na žiro račun Centra: 340-11001286-31 kod Erste Bank A.D.

Nosilac projekta

Organizacija:  Centar Živeti uspravno Website:  http://czuns.org Kontakt:  mima@czuns.org

Na temeljima pokreta za ljudska prava doprinosimo stvaranju preduslova za samostalni život i puno društveno učešće građana/ki zajedničkim stvaranjem (kooprodukcijom) usluga u zajednici na iskustvenoj/vršnjačkoj osnovi. Centar promoviše i zalaže se za socijalni model pristupa invalidnosti zasnovan na ljudskim pravima. Podstiče sve oblike inkluzije i punog učešća osoba sa invaliditetom u svim segmentima društvenog i ekonomskog života, naročito u oblasti obrazovanja i zapošljavanja. Preduzima aktivnosti na poboljšanju kvaliteta života i na ostvarenju prava na samostalni život. Podstiče i sprovodi aktivnosti koje ističu sposobnosti osoba sa invaliditetom i doprinose razvijanju njihovih potencijala i jačanju njihove ličnosti. Zalaže se za poboljšanje položaja žena i dece sa invaliditetom. Radi na dobijanju podrške u lokalnoj zajednici. Centar je osnovan 2002. godine. Proistekao je iz savetovališta koje je francuska organizacija Handicap International otvorila septembra 2000.

Anonimno2.000,00 RSD

Kirill Masalov1.000,00 RSD

Marija Dunjić 3.000,00 RSD

Vučković Svetlana 1.000,00 RSD

Marković Maja 1.500,00 RSD

Aleksandar Stojković10.000,00 RSD

Maja Marković 1.500,00 RSD

Prodaja ulaznica na Večeri portugalske poezije i muzike 61.510,00 RSD

Sergej Vujačić3.000,00 RSD

ZU APOTEKA HIGIJA ZABALJ6.000,00 RSD

Željka Ćirić Jakovljević1.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Tijana Simonovic2.000,00 RSD

Privredna komora Vojvodine 10.000,00 RSD

MICROMARKET d.o.o. Novi Sad10.000,00 RSD

Eva Blaško Mihalik13.500,00 RSD

Sanja Copic1.000,00 RSD

Stojan Gajicki15.000,00 RSD

Novi Trading d.o.o. Novi Sad15.000,00 RSD

Srdan Nikolic5.000,00 RSD

Mima Ružičić - Novković12.600,00 RSD

Metalija d.o.o. Novi Sad6.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Radoslav Ruzicic1.000,00 RSD

Lawrence Janjić20.100,00 RSD