Podrži podkast “Rare and Share”: Glas za zajednicu retkih bolesti

ID Ime Prezime Iznos Tip Provizija Iznos provizije Ukupno Iznos provizije CampaingOwner Iznos provizije Catalyst Ukupno bez provizije Kampanji bez provizije Katalistu bez provizije Email Telefon Adresa Grad Drzava Anonimno Datum
28274GoranGolusin500010002.60%156.00130265844.004870974glupi.mejl@mail.com1717339995815 Pearson StDes PlainesUSAne2024-04-24 14:31:50

Ukupan zbir: 5000 RSD

Ukupan zbir tipova: 1000 RSD

Odnos donacije/tips: INF%

Ukupo tipova: 1

Ukup donacija: 1

Procenat donacija sa tipom: INF%