Najčešće postavljana pitanja

Šta su Donacije.rs?

Donacije.rs je platforma za zajednično finansiranje (crowdfunding) dobrotvornih projekata neprofitnih organizacija u Srbiji. Neprofitne organizacije preko Donacije.rs mogu brzo doći do potrebnih sredstava, a podržavaoci iz zemlje i inostranstva ih mogu lako podržati online donacijama.

Ko stoji iza platforme Donacije.rs?

Donacije.rs je vlasništvo Catalyst Balkans, regionalne fondacije koja pruža podatke, resurse i veštine za filantropiju.

Platformu je lansirao Fond B92 2014. godine u saradnji sa Srpskim filantropskim forumom, a uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Catalyst Balkans. Marta 2018. godine, za platformu postaje odgovorna Catalyst Balkans, uz podršku USAID-a i Mott fondacije.

Kome je namenjena platforma Donacije.rs?

Kampanje na platformi mogu pokrenuti neprofitne organizacije registrovane u Srbiji (udruženja i fondacije), kao i obrazovne, kulturne i zdravstvene ustanove. Podržavaoci kampanja mogu biti i pravna i fizička lica iz celog sveta. Pravnim licima po potrebi izrađujemo i ugovor o donaciji za kampanje koje žele da podrže.

Šta je podrška platformi?

Podrška platformi je funkcionalnost koja podržava naš rad.

Vaša uplata nam omogućava da nastavimo da pomažemo neprofitnim organizacijama bez finansijske naknade. To podrazumeva edukativnu i mentorsku podršku u svim fazama kampanje – od ideje, pripreme materijala, planiranja promocije, do tehničke podrške tokom vođenja kampanje.

Ova opcija je dostupna prilikom doniranja za bilo koju aktivnu kampanju.

Kakav je pravni okvir za korišćenje platforme Donacije.rs?

Pravni okvir je definisan Uslovima korišćenja. Molimo vas da odvojite vreme i pročitate Uslove korišćenja u footeru sajta.

Koje kreditne kartice funkcionišu na platformi Donacije.rs?

Sve vrste Dina, Visa, Maestro, Mastercard i American Express kartica sa kojima je moguće plaćanje na internetu. Pored ličnih, moguće je koristiti i poslovne kartice.

Koliki su troškovi prikupljanja sredstava na ovoj platformi?

Catalyst Balkans se u ovoj fazi odriče naplate troškova održavanja platforme. Jedini troškovi koji se naplaćuju su transakcioni, i oni iznose između 1 i 2,5% od bruto vrednosti transakcije.

Primera radi, ako podržavalac/teljka donira Dina karticom 1.000 RSD, 10 RSD od tog iznosa naplaćuje banka, a 990 RSD se prosleđuje organizaciji koja je pokrenula kampanju.

Kakav je postupak doniranja sredstava?

Ukoliko želite da podržite kampanju, dovoljno je da kliknete na dugme "Doniraj" u desnom sidebaru. Nakon toga odaberite iznos koji želite da donirate, a u narednom koraku upišite svoje podatke i odaberite da li želite da donacija bude javna ili anonimna. Ovaj korak je važan radi eventualnih reklamacija i refundacija.

Nakon toga ćete biti preusmereni na platno mesto kod Banke Intesa, preko kojeg vršite uplatu. Po završetku transakcije dobićete na email povratnu informaciju u vidu potvrde o izvršenoj donaciji.

Ukoliko želite da pratite sve svoje donacije, preporučujemo vam da se prvo registrujete na sajtu.

Da li je moja donacija anonimna?

Svaki donator na ovoj platformi ima mogućnost izbora da li želi da donira pod svojim imenom ili anonimno. Ovaj izbor vrši se prilikom popunjavanja formulara za donaciju.

Imena donatora su anonimna za javnost, dok će organizacije koje su pokretači kampanje, banka i Catalyst Balkans imati pristup identitetu donatora.

Koliki je minimalan iznos pojedinačne donacije?

Minimalan iznos donacije je 500 RSD.

Koliki je maksimalni iznos pojedinačne donacije?

Maksimalni iznos je definisan dnevnim limitom za pojedinačne transakcije vaše kartice.

Zašto je doniranje jedino moguće u dinarima (RSD)?

Zbog procedura Narodne banke, uplate su isključivo moguće u zvaničnoj valuti Republike Srbije. U slučaju da donirate iz inostranstva putem kartice koja je vezana za račun u drugoj valuti, sa vašeg računa će biti skinuta devizna protivrednost dinarske donacije po srednjem kursu Narodne banke, pri čemu su moguće minimalne fluktuacije zbog promene kursa. Na primer, ako ste donirali 100 USD, moguće je da zbog promene kursa u trenutku naplate, vaš račun bude zadužen za iznos koji je minimalno izmenjen (na primer 99,85 USD ili 100,34 USD).

Pokušao/la sam da doniram, ali sam dobio/la poruku da moja donacija nije prihvaćena. Zbog čega?

Za to postoji nekoliko mogućih razloga:
1. Pogrešno ste uneli neke od traženih podataka za vašu karticu;
2. Na vašem računu nemate dovoljno novca;
3. Preranim gašenjem prozora ste prekinuli tok transakcije;
4. Postoji privremeni tehnički problem kod banke izdavaoca kartice;
5. Postoji privremeni tehnički problem na platnom mestu kod Banke Intesa.

U svakom od ovih slučajeva, možete pokušati ponovo uz ispravno popunjavanje formulara za donaciju i pridržavanje navedenih procedura, ili nas možete kontaktirati putem emaila info@donacije.rs.

Pokušao/la sam da doniram ali sam dobio/la poruku da moja donacija nije prihvaćena. Da li je moj račun zadužen za iznos donacije koju sam želeo/la da uplatim?

Ne. Ukoliko ste dobili poruku da je vaša donacija odbijena to automatski znači da vaš bankovni račun sa kojim je povezana kartica sa kojom je pokušano doniranje, nije zadužen. Do skidanja novca sa računa dolazi isključivo u slučaja kada dobijete poruku da je vaša donacija bila uspešna.

Ukoliko ste uočili problem, kontaktirajte nas putem emaila info@donacije.rs.

Verujem da sam ispravno popunio/la formular za donaciju ali je moja donacija odbijena. O čemu se radi?

U tom slučaju vam savetujemo da kontaktirate vašu banku, opišete problem i potražite pomoć. Nakon njihove intervencije, bićete u mogućnosti da uspešno izvršite donaciju.

Da li je moguće povući (vratiti) donaciju?

Da, u slučaju da je doslo do zloupotrebe kartice od strane neovlašćenog lica ili tehničke greške (na primer, upisali ste jednu nulu više na iznos koji želite da donirate). Ako se to desi, molimo vas da nam se odmah obratite emailom na info@donacije.rs i detaljno opišete problem. Kontaktiraćemo vas u najbržem roku, radnim danima između 9 i 17č.

Da li će moja donacija bezuslovno stići do organizacije kojoj je namenjena?

Da, sem u retkim slučajevima da organizacija koja je nosilac kampanje iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti da primi prikupljena sredstva putem ovog sajta. U tom slučaju, Catalyst će pronaći alternativne, ali slične kampanje, i predložiti ih svakom donatoru pojedinačno putem emaila. Ako donator ne prihvati da njegova sredstva budu preusmerena na alternativnu kampanju, Catalyst će u saradnji sa donatorom omogućiti povraćaj sredstava.

Kako mogu da prijavim svoju kampanju?

Kampanju možete prijaviti popunjavanjem formulara sa stranice "Pokreni kampanju", nakon čega se prijava direktno šalje našem timu koji će vam odgovoriti u što bržem roku.

Da li moram da imam registrovanu organizaciju da bih prijavio projekat?

Da. Donacije.rs je platforma namenjena isključivo registrovanim neprofitnim organizacijama na teritoriji Republike Srbije - udruženjima i fondacijama. Time se obezbeđuje minimalni zakonski okvir za prikupljanje donacija putem ovog sajta.

Da li mogu da prijavim kampanju kao fizičko lice?

Ne. Morate imati registrovanu organizaciju po zakonima koji važe u Republici Srbiji. Ukoliko ste pojedinac ili neformalna grupa građana i želite da realizujete neprofitni projekat od značaja za zajednicu, preporučujemo vam da se ili registrujete u APR-u ili da kampanju pokrenete uz pomoć lokalne organizacije koja vam može obezbediti zakonski okvir za delovanje i logističku podršku.

Da li se svakoj prijavljenoj kampanji automatski odobrava prikupljanje sredstava?

Ne. Sve kampanje prvo moraju da budu odobrene od strane Catalyst Balkans - naš tim proverava da je cilj kampanje i način realizacije zakonski dozvoljen, i osigurava transparentnost procesa.

Koliki je maksimalni iznos sredstava donacije koju organizacija može potraživati na sajtu za svoju kampanju?

Takvo ograničenje formalno ne postoji. Međutim, Catalyst prilikom evaluacije projekata procenjuje izmedju ostalog i izvodljivost kampanje.

Koliko može da traje jedna kampanja?

Načelno od 30 do 60 dana u zavisnosti od cilja vaše kampanje, ali je preporučljivo da traju od 35 do 45 dana.

Šta se dešava ako se do kraja kampanje ne dostigle ciljani iznos?

Postoje dve vrste kampanja: humanitarne i razvojne.

Humanitarne kampanje su one u kojima se prikupljaju sredstva za urgentnu pomoć, poput prirodnih katastrofa, ratova i drugih vanrednih situacija. U humanitarnim kampanjama, organizacija će dobiti sav prikupljeni iznos, bez obzira na to šta je bio početni cilj.

Razvojne kampanje su one kojima se unapređuje zajednica u različitim društvenim oblastima i imaju širi društveni uticaj, poput renoviranja javnih prostora za društvene i kulturne centre, ulaganje u ekološke projekte, ljudska prava, itd. U razvojnim kampanjama, organizacija mora da dođe najmanje do 80% od svog prvobitnog cilja. Verujemo da uz uštede, organizacija sa 80% od svog cilja i dalje može da realizuje svoju ideju. U suprotnom, ako organizacija ne stigne do 80%, Catalyst kontaktira pojedinačno svakog podržavaoca/teljku i daje im tri opcije:
1. Da svoju donaciju ostave organizaciji, bez obzira na projekat koji će tim sredstvima finansirati.
2. Da svoju donaciju preusmere na drugu aktivnu kampanju na platformi.
3. Da traže povraćaj sredstava.

Da li je moguće prikupiti u kampanji više sredstava od ciljanog iznosa?

Moguće je - u slučaju izuzetno važne i uspešne kampanje, kao i dopune projekta, a u dogovoru sa pokretačem kampanje, Catalyst može dozvoliti nastavak kampanje nakon što je prikupljena prvobitno tražena suma (pre isteka vremena koje mu je dodeljeno). Organizacija ovime preuzima obavezu da priloži relevantan izveštaj o utrošku sredstava za ukupan prikupljeni iznos.

Da li organizacija čija je kampanja odbijena može drugi put prijaviti kampanju?

Naravno. Organizacija može prijaviti izmenjenu i unapređenu, ili potpuno novu kampanju.

Jedini slučaj kada će organizacijama biti onemogućeno da pokreću nove kampanje je ukoliko ne podnesu validan izveštaj nakon završene prethodne kampanje.

Da li je Catalyst Balkans dužan da obrazloži odbijanje kampanje?

Formalno ne, ali ćemo se truditi da svim projektima ukažemo na greške ili manjkavosti u pristupu.

Da li se preko platforme Donacije.rs mogu skupljati sredstva za lečenje građana Srbije u zemlji i inostranstvu?

Ne. Ova platforma je usmerena na podršku kampanjama neprofitnih organizacija.

Ukoliko želite da pokrenete kampanju za prikupljanje sredstava za lečenje, preporučujemo vam da se obratite Fondaciji Budi human, Fondaciji Podrži život, ili drugim sličnim organizacijama.