Kontakt

Fond B92 (Donacije)

Jevrejska 16, 11000 Beograd, Srbija

Šifra delatnosti zadužbine/fondacije (APR): 9499 - delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Matični broj 17539744

PIB: 103281849

Broj računa: 160-280242-49 Banca Intesa Beograd