Maratonac u kolicima na Beogradskom maratonu. Zašto da ne?

ID Ime Prezime Iznos Tip Provizija Iznos provizije Ukupno Iznos provizije CampaingOwner Iznos provizije Catalyst Ukupno bez provizije Kampanji bez provizije Katalistu bez provizije Email Telefon Adresa Grad Drzava Anonimno Datum
6946DunjaBegovic100000dunjabegovic@yahoo.com07510859450192A HOWARD ROADSHEFFIELDSouth Yorkshirene2019-05-02 12:29:45
6719DunjaBegovic200000dunja1043@gmail.com07510859450192A HOWARD ROADSHEFFIELDUNITED KINGDOMda2019-04-06 22:33:25

Ukupan zbir: 3000 RSD

Ukupan zbir tipova: 0 RSD

Odnos donacije/tips: NAN%

Ukupo tipova:

Ukup donacija: 2

Procenat donacija sa tipom: NAN%