Sačuvajmo prostor za decu i mlade iz Sonte


komentara

Centar za kulturu i obrazovanje Sonta (CEKOS) će uskoro morati da napusti prostorije. Prostor u centru sela koji smo do sad koristili ide u privatizaciju, a mi ćemo morati da se iselimo. Međutim, šansa za ostanak ipak postoji. Nakon 5 godina stvaralaštva i rada u ovom prostoru, CEKOS je dobio jedinstvenu priliku da ga otkupi po slobodnoj pogodbi i tako spreči javnu aukciju. Time bi ovaj prostor ostao za korišćenje deci i mladima gde bi oni mogli da nastave da razvijaju svoje potencijale zajedno sa generacijama koje tek dolaze. Zato nam je potrebna i vaša podrška. Dokažimo da svi zajedno brinemo o budućosti, jer mladi jesu naša budućnost.Mi smo omladinska organizacija koja postoji od 2014. godine u Sonti (opština Apatin). Članovi udruženja su većinom mlade osobe koje ovde rade i volontiraju. Organizujemo različite programe za lokalno stanovništvo: dramski studio, volonterski program za mlade, školu šaha za decu, forum žena; a organizujemo i niz lokalnih kulturnih događaja, poput pozorišnog festivala „Nedelja pozorišta“ koji organizujemo već pet godina za redom.Organizacija ima 30 stalnih i povremeno aktivnih članova, oko 20 mladih volontera, 30 dece koji su korisnici različitih programa i isto toliko roditelja koji su uključeni i prate rad organizacije. Do sada smo privremeno ili na određeno uspeli da zaposlimo 7 mladih osoba iz Sonte. Cilj nam je da oni ostanu u selu i rade ono što vole.

Sve o našim aktivnostima možete naći na saju cekos.org.rs i na društvenim mrežama: facebook.com/centarsonta, facebook.com/istepozor, instagram.com/centarsonta.Prostor koji koristimo nalazi se u centru sela, na adresi J.J Zmaja 73 i sastoji se od jedne glavne prostorije od 30 kvadratnih metara, hodnika i toaleta. U vlasništvu je firme u stečaju koja sada ide u zakasneli proces privatizacije. Članovi CEKOS-a su ovaj prazan prostor za prethodnih pet godina uredili, nabavili svu potrebnu opremu za rad, rešili problem grejanja i mnogo uložili u njega. Sredstva smo obezbeđivali od mnogih donatore kroz različite projekte, ali za otkup ovog prostora ne postoji drugi način osim prikupljanja novca na ovakav način.
Ukoliko želite da se mladi i dalje razvijaju i ostanu aktivni članovi lokalne zajednice koji donose pozitivne promene našem društvu i u buduće, učestvujte u kupovini prostora za mlade i stvaranju bolje zajednice za sve nas.

Donirajte da zajedno sačuvamo prostor za decu i mlade u Sonti.

BUDŽET: 600.000 RSDPomozite svojom donacijom - jednostavnom uplatom putem vaše platne kartice na platformi donacije.rs ili na račun broj: 160-420432-71 sa svrhom uplate: Donacija (primalac: CEKOS Marka Oreškovića 58/a, Sonta).
Za pravna lica pripremili smo i ugovore o donaciji ukoliko žele da doniraju preko računa. Donatori mogu da izaberu da li žele da budu anonimni ili ne. Donacije je moguće izvršiti u stranoj valuti. (Pogledaj dole)

Za više informacija kontaktirajte nas na: ckosonta@gmail.com ili putem telefona 069 381 36 09.
Unapred zahvalni članovi CEKOS-a.

[ENGLISH]

Center for Culture and Education Sonta (CEKOS) will soon have to leave their rooms. The space in the center of the village that we have used so far is going into privatization, and we will have to move out.

However, the chance to stay still exists. After 5 years of creativity and work in these rooms, CEKOS was given a unique opportunity to buy it itself and prevent a public auction. This would leave this place for use by children and young people where they could continue to develop their potentials with generations to come. That is why we also need your support. Let's prove that we all care about the future together, because young people are our future.

We are a youth organization established in 2014 in Sonta (Apatin Municipality, Republic of Serbia). The members of the association are mostly young people who work and volunteer here. We organize various programs for the local population: drama studio, youth volunteer program, chess school for children, women's forum; and we also organize a number of local cultural events, such as the Theater Week Festival, which we have organized for five consecutive years.

The organization has 30 permanent and occasionally active members, about 20 young volunteers, 30 children who are beneficiaries of different programs and as many parents who are involved and monitor the work of the organization. So far, we have been able to employ 7 young people from Sonta. Our goal is for them to stay in the village and do what they love.
You can find all about our activities on cekos.org.rs and on social networks: facebook.com/centarsonta, facebook.com/istepozor, instagram.com/centarsonta.

The space we use is located in the center of the village, at J.J. Zmaj street, no. 73, consists of one main room of 30 square meters, hallways and toilets. It is owned by a bankrupt company that is now undergoing a delayed privatization process. CEKOS members have tidied up this empty space for the past five years, purchased all the necessary equipment for work, solved the heating problem and invested a lot in it. We have provided funds from many donors through various projects, but to buy this space there is no other way than to raise money this way.
If you want young people to continue to develop and remain active members of the local community that bring positive change to our society and into the future, participate in buying space for young people and creating a better community for all of us.
Donate to save place for children and young people in Sonta together.

BUDGET: 600,000 RSD (~ 5.000 EUROS)

Help with your donation by making a simple payment through your payment card on the donation.rs platform or on account number in Serbian dinars: 160-420432-71 with the purpose of payment: Donation (recipient: CEKOS Marko Oreskovic street 58 /a, Sonta).

FOR FOREIGN CURRENCIES SEE BELLOW.

We have also prepared donation contracts for legal entities if they wish to donate through an account. Donors can choose whether or not they want to be anonymous.
For more information contact us at: ckosonta@gmail.com or by phone on + 381 69 3813609.
Thankful members of CEKOS.

* INSTRUCTION FOR CUSTOMER TRANSFERS IN EUR:

Account with institution:
IBAN: DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIĆA 7B
BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA

Beneficiary:
SWIFT: /RS35160005400002190648
CEKOS
MARKA OREŠKOVIĆA 58/A
Sonta
Republic of Serbia

* INSTRUCTION FOR CUSTOMER TRANSFERS IN USD:

Account with institution:
IBAN: DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIĆA 7B
BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA

Beneficiary:
SWIFT: /RS35160005400003622950
CEKOS
MARKA OREŠKOVIĆA 58/A
Sonta
Republic of Serbia

Sačuvajmo prostor za decu i mlade iz Sonte


komentara

609.925,00 RSD

donirano od 93 donatora za 60 dana

To je 102% od cilja od 600.000 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 9.925 RSD

Uspešno završen 25.11.2019 - 25.01.2020 (60 dana)

Centar za kulturu i obrazovanje Sonta (CEKOS) će uskoro morati da napusti prostorije. Prostor u centru sela koji smo do sad koristili ide u privatizaciju, a mi ćemo morati da se iselimo. Međutim, šansa za ostanak ipak postoji. Nakon 5 […]

Opis projekta

Centar za kulturu i obrazovanje Sonta (CEKOS) će uskoro morati da napusti prostorije. Prostor u centru sela koji smo do sad koristili ide u privatizaciju, a mi ćemo morati da se iselimo. Međutim, šansa za ostanak ipak postoji. Nakon 5 godina stvaralaštva i rada u ovom prostoru, CEKOS je dobio jedinstvenu priliku da ga otkupi po slobodnoj pogodbi i tako spreči javnu aukciju. Time bi ovaj prostor ostao za korišćenje deci i mladima gde bi oni mogli da nastave da razvijaju svoje potencijale zajedno sa generacijama koje tek dolaze. Zato nam je potrebna i vaša podrška. Dokažimo da svi zajedno brinemo o budućosti, jer mladi jesu naša budućnost.Mi smo omladinska organizacija koja postoji od 2014. godine u Sonti (opština Apatin). Članovi udruženja su većinom mlade osobe koje ovde rade i volontiraju. Organizujemo različite programe za lokalno stanovništvo: dramski studio, volonterski program za mlade, školu šaha za decu, forum žena; a organizujemo i niz lokalnih kulturnih događaja, poput pozorišnog festivala „Nedelja pozorišta“ koji organizujemo već pet godina za redom.Organizacija ima 30 stalnih i povremeno aktivnih članova, oko 20 mladih volontera, 30 dece koji su korisnici različitih programa i isto toliko roditelja koji su uključeni i prate rad organizacije. Do sada smo privremeno ili na određeno uspeli da zaposlimo 7 mladih osoba iz Sonte. Cilj nam je da oni ostanu u selu i rade ono što vole.

Sve o našim aktivnostima možete naći na saju cekos.org.rs i na društvenim mrežama: facebook.com/centarsonta, facebook.com/istepozor, instagram.com/centarsonta.Prostor koji koristimo nalazi se u centru sela, na adresi J.J Zmaja 73 i sastoji se od jedne glavne prostorije od 30 kvadratnih metara, hodnika i toaleta. U vlasništvu je firme u stečaju koja sada ide u zakasneli proces privatizacije. Članovi CEKOS-a su ovaj prazan prostor za prethodnih pet godina uredili, nabavili svu potrebnu opremu za rad, rešili problem grejanja i mnogo uložili u njega. Sredstva smo obezbeđivali od mnogih donatore kroz različite projekte, ali za otkup ovog prostora ne postoji drugi način osim prikupljanja novca na ovakav način.
Ukoliko želite da se mladi i dalje razvijaju i ostanu aktivni članovi lokalne zajednice koji donose pozitivne promene našem društvu i u buduće, učestvujte u kupovini prostora za mlade i stvaranju bolje zajednice za sve nas.

Donirajte da zajedno sačuvamo prostor za decu i mlade u Sonti.

BUDŽET: 600.000 RSDPomozite svojom donacijom - jednostavnom uplatom putem vaše platne kartice na platformi donacije.rs ili na račun broj: 160-420432-71 sa svrhom uplate: Donacija (primalac: CEKOS Marka Oreškovića 58/a, Sonta).
Za pravna lica pripremili smo i ugovore o donaciji ukoliko žele da doniraju preko računa. Donatori mogu da izaberu da li žele da budu anonimni ili ne. Donacije je moguće izvršiti u stranoj valuti. (Pogledaj dole)

Za više informacija kontaktirajte nas na: ckosonta@gmail.com ili putem telefona 069 381 36 09.
Unapred zahvalni članovi CEKOS-a.

[ENGLISH]

Center for Culture and Education Sonta (CEKOS) will soon have to leave their rooms. The space in the center of the village that we have used so far is going into privatization, and we will have to move out.

However, the chance to stay still exists. After 5 years of creativity and work in these rooms, CEKOS was given a unique opportunity to buy it itself and prevent a public auction. This would leave this place for use by children and young people where they could continue to develop their potentials with generations to come. That is why we also need your support. Let's prove that we all care about the future together, because young people are our future.

We are a youth organization established in 2014 in Sonta (Apatin Municipality, Republic of Serbia). The members of the association are mostly young people who work and volunteer here. We organize various programs for the local population: drama studio, youth volunteer program, chess school for children, women's forum; and we also organize a number of local cultural events, such as the Theater Week Festival, which we have organized for five consecutive years.

The organization has 30 permanent and occasionally active members, about 20 young volunteers, 30 children who are beneficiaries of different programs and as many parents who are involved and monitor the work of the organization. So far, we have been able to employ 7 young people from Sonta. Our goal is for them to stay in the village and do what they love.
You can find all about our activities on cekos.org.rs and on social networks: facebook.com/centarsonta, facebook.com/istepozor, instagram.com/centarsonta.

The space we use is located in the center of the village, at J.J. Zmaj street, no. 73, consists of one main room of 30 square meters, hallways and toilets. It is owned by a bankrupt company that is now undergoing a delayed privatization process. CEKOS members have tidied up this empty space for the past five years, purchased all the necessary equipment for work, solved the heating problem and invested a lot in it. We have provided funds from many donors through various projects, but to buy this space there is no other way than to raise money this way.
If you want young people to continue to develop and remain active members of the local community that bring positive change to our society and into the future, participate in buying space for young people and creating a better community for all of us.
Donate to save place for children and young people in Sonta together.

BUDGET: 600,000 RSD (~ 5.000 EUROS)

Help with your donation by making a simple payment through your payment card on the donation.rs platform or on account number in Serbian dinars: 160-420432-71 with the purpose of payment: Donation (recipient: CEKOS Marko Oreskovic street 58 /a, Sonta).

FOR FOREIGN CURRENCIES SEE BELLOW.

We have also prepared donation contracts for legal entities if they wish to donate through an account. Donors can choose whether or not they want to be anonymous.
For more information contact us at: ckosonta@gmail.com or by phone on + 381 69 3813609.
Thankful members of CEKOS.

* INSTRUCTION FOR CUSTOMER TRANSFERS IN EUR:

Account with institution:
IBAN: DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIĆA 7B
BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA

Beneficiary:
SWIFT: /RS35160005400002190648
CEKOS
MARKA OREŠKOVIĆA 58/A
Sonta
Republic of Serbia

* INSTRUCTION FOR CUSTOMER TRANSFERS IN USD:

Account with institution:
IBAN: DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIĆA 7B
BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA

Beneficiary:
SWIFT: /RS35160005400003622950
CEKOS
MARKA OREŠKOVIĆA 58/A
Sonta
Republic of Serbia

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Centar za kulturu i obrazovanje Sonta - CEKOS Website:  http://www.cekos.org.rs Kontakt:  ckosonta@gmail.com

Centar za kulturu i obrazovanje Sonta (CEKOS) je nezavisna i neproftina omladinska organizacija koju su osnovali deca i mladi iz Sonte, opština Apatin. Organizacija postoji od 2014. godine i bavi se kreativnim stvaralaštvom, edukacijom i unapređenjem položaja dece, mladih i drugih stanovnika, kako Sonte tako i šire.

Suzana Gajić Jovanović 2.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno7.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Milica Lugumerski1.000,00 RSD

Suzana Vidaković 5.850,00 RSD

Melanie Benjak 1.000,00 RSD

Barbara Zec 2.000,00 RSD

Elizabeta Dedeić 1.000,00 RSD

Donacije građana u kutijama po prodavnicama u Sonti 2.270,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Donacije građana na predstavi Pile tetkino u Kulturnom centru Apatin 2.000,00 RSD

Donacije zaposlenih u Centru za socijalni rad (od prodaje meda) 3.350,00 RSD

Marija Breškić Bojović 5.850,00 RSD

Sara Jovanovic20.000,00 RSD

Jozo Juko 1.000,00 RSD

Miloš Štrbo 2.000,00 RSD

Danica Drakulić 5.850,00 RSD

Marinko Jakšić 5.000,00 RSD

Ivan Vidaković 5.850,00 RSD

Alen Stojaković 2.000,00 RSD

Saša Đanić 2.000,00 RSD

Aleksandar Bašić 2.000,00 RSD

Caffe bar Uno (deo prihoda na Večeri dobre muzike) 5.000,00 RSD

Zoran Stevanović 1.000,00 RSD

Ivana Domić 500,00 RSD

SZTR Lavanda Sonta 12.000,00 RSD

Slobodan Krnjaić 2.000,00 RSD

Pekarska radnja Zlatni klas 8.000,00 RSD

Nikola Đurić 1.000,00 RSD

Jovana Stojanović 1.000,00 RSD

Marko Tolorić 3.435,00 RSD

Donacije građana na Večeri dobre muzike u Domu kulture i Cafe Baru Uno 24.490,00 RSD

Nemanja Miletin1.000,00 RSD

Slađana Vlatković 2.000,00 RSD

Donacije građana na novogodišnjem vašaru u Sonti (26.12) 17.560,00 RSD

Župa Svetog Lovre Sonta 87.750,00 RSD

Bojan Ćup 5.850,00 RSD

Promostar doo Subotica 10.000,00 RSD

Milka Basta 2.000,00 RSD

Natalie i Anton Erdeši 4.000,00 RSD

Senka Miletin 1.000,00 RSD

Kafana BOSS 5.850,00 RSD

Siniša i Ivana Zec 21.290,00 RSD

Donacije OŠ \"Ivan Goran Kovačić\" Sonta na predstavi Pile tektino 20.200,00 RSD

Sanja Zlatar 1.000,00 RSD

Tanja Hajnal 1.000,00 RSD

Atila i Sanja Erdeši 4.000,00 RSD

Anja i Una Dobrijević 11.700,00 RSD

Jelena Danilović 5.850,00 RSD

Šraf ap Apatin 3.000,00 RSD

Anonimno 1.000,00 RSD

Donacije OŠ Žarko Zrenjanin Apatin na predstavama Pile tetkino 36.500,00 RSD

Donacije građana na drugoj prodajnoj pijaci u Sonti 2.640,00 RSD

Marijana Kuruc 2.500,00 RSD

Donacije građana na Večeri bioenergije u Sonti 12.470,00 RSD

Vladimir Bošnjak 4.000,00 RSD

Izabela Raskovic1.000,00 RSD

Branka Nikolić 1.000,00 RSD

Nevena Varnica 4.000,00 RSD

Miloš Zorić 5.850,00 RSD

Donacije građana na prodajnoj pijaci u Sonti 8.820,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Ivana Volf2.000,00 RSD

Jelena Šegrt 2.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Donacije OŠ Kiš Ferenc Svilojevo na predstavi Pile Tetkino 5.000,00 RSD

Donacije građana na Jam session svirci u C.K Pik Apatin 5.650,00 RSD

Zoran Milosevic1.000,00 RSD

Biljana Popović 1.000,00 RSD

Sloga plus Apatin PR Željka Gnendinger 10.000,00 RSD

ANONIMNO 5.000,00 RSD

Marija Vereš 1.500,00 RSD

Rasadnik Mihalek Sonta 10.000,00 RSD

Slobodan Glumac 1.000,00 RSD

Marko Bankovic1.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Vladimir Budja1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Donacije građana na predstavi Pile tektino u Sonti 11.970,00 RSD

Aleksadnra Šegrt 1.600,00 RSD

Dražen Radovanac 250,00 RSD

SrdjanM IvanaB10.000,00 RSD

Aleksandar Milković 2.000,00 RSD

Ivan Grujic1.500,00 RSD

Nikola Dobrijević 45.000,00 RSD

Poslastičarnica \"Labud\" Sonta 5.000,00 RSD

Dragan Miloš 11.700,00 RSD

Mesnica Rakić plus Apatin 5.000,00 RSD

Snežana Vukadinović 11.700,00 RSD

Eva Ikonić 1.000,00 RSD

TR \"Prestige\" Sonta 10.000,00 RSD

Donacije stanovnika Sonte na Kirbaju 13.280,00 RSD