Zoo Planet: Obezbedimo hranu za 132 životinje niškog prihvatilišta za životinje


komentara

// SCROLL DOWN FOR ENGLISH //

ZOO Planet je udruženje za zaštitu životinja u kome trenutno borave 132 životinje koje su volonteri spasili i pružili im dom i sigurnost. Njihovo prihvatilište, ZOO Kutak, već 10 godina je sigurno utočište za životinje. Nažalost, usled vanrednog stanja zbog epidemije kojom je ceo svet pogođen, ugrožen je i opstanak životinja o kojima volonteri brinu.

donacije.rs zoo planeta

Novac za hranu, lekove i veterinarske troškove u najvećoj meri se sakuplja kroz donacije posetilaca koji dolaze u ZOO Kutak da upoznaju životinje i druže se sa njima. Zbog trenutnog vanrednog stanja posete ZOO Kutku nisu moguće a to znači da nema donacija za hranu. Iako su ovih dana mere izolacije i zabrane kretanja manje stroge, posete ZOO Kutku neće biti moguće još par meseci kako bismo u potpunosti osigurali da nekoliko volontera koji borave tamo budu potpuno bezbedni.

donacije.rs zoo planeta

U naredna 3 meseca potrebna nam je pomoć građana kako bi životinje mogle da prežive i ostanu zdrave. Troškovi hrane za 132 životinje mesečno iznose 314.577 dinara, a mesečni režijski troškovi 89.363 dinara, što ukupno iznosi 403.940 dinara mesečno.

zoo planeta donacije.rs

Iako često radimo u teškim uslovima, prihvatilište je bez struje već 4 godine, u zimskim mesecima se dešavalo da putevi budu zavejani i da voda zamrzne ili da leti presuši, uvek smo se trudili da pomognemo životinjama najbolje što možemo i da zbrinemo sve one kojima je život ugrožen.

Nadamo se, da ćemo i sada, uz vašu pomoću, uspeti da istrajemo u tome i da ćemo i tokom vanrednog stanja moći da se posvetimo spašavanju životinja i njihovom daljem zbrinjavanju.

donacije.rs zoo planeta

Među životinjama koje borave u ZOO Kutku su poni konji Paki i Mica koji pomažu deci sa smetnjama u razvoju, magarići Marica i Marko koji su spašeni sa klanice, vepar Srećko koji je kao prase bio zarobljen u ukradenom autu nekoliko dana po najvećoj zimi, srndać Radovan koji je kao lane pronađen bez majke, paun Viktor koji je zalutao u jednom Niškom naselju, zečevi koji su nađeni napušteni u gradskim parkovima, šetalištima ili ostavljeni pored kontejnera u gradu, različite ptice koje usled povreda nisu mogle da se vrate u prirodu… i još mnogo njih.

Do sada je kroz ZOO kutak prošlo oko 4.500 životinja, nadamo se da ćemo zajedno istrajati u misiji da štitimo ugrožene i zaštićene životinje, da pomognemo očuvanje autohtonih rasa.

donacije.rs zoo planeta

donacije.rs zoo planeta veverica

BUDŽET (za jedan mesec):

6 konja (Bala sena, piljevina za prostirku, granule, voće i povrće, rezanje kopita, godišnja zaštita - 25.328 RSD) = 151.968 RSD

2 ponija i 2 magareta (12.664 RSD po životinji) = 50.656 RSD

16 koza (2.257 RSD po životinji) = 36.112 RSD

1 srndać = 4.727 RSD

5 pasa (7.126 RSD po psu) = 35.630 RSD

50 sitnih životinja (zečevi, feretke, činčile, čileanske veverice, morski prasići, hrčci) = ukupno 8.395 RSD

3 svinje (6.490 RSD po svinji) = 19.470 RSD

47 živine i ptica (paunovi, kokoške, Kineske labudaste guske, Čili vili patke, Indijske trkačice, domaće patke, svilena patuljasta kokoš, beloćubasta kokoš, kohinkine, domaća kokoš, golubovi, papagaji, prepelice, misirke, šabo koke): ukupno 7.619 RSD

Mesečni režijski troškovi (kirija, struja, voda, troškovi goriva, osveženje I hrana za volontere, dezinfeksiona sredstva, telefon I internet): 89.363 RSD

UKUPNO: 403.940 RSD

[UPDATE #2 - 18. avgust]

Zahvaljujući vašoj podršci svih prethodnih meseci bili smo u mogućnosti da životinjama našeg azila obezbedimo potrebnu brigu i negu. Ali kriza usled pandemije nije prošla i zbog toga nam je i dalje potrebna podrška.

Zato sada podižemo cilj i prikupljamo sredstva za mesec avgust. Potrebno nam je još 293.100 RSD da obezbedimo hranu i ostale resurse za zbrinute životinje iz Zoo kutka. Pomozite nam u misiji da sačuvamo prirodu i pomognemo svim životinjama kojima je pomoć potrebna, jer svaka životinja vraćena u prirodu je jedna nova pobeda kojom tu prirodu čuvamo za naredne generacije.

[IZVEŠTAJ #4 - 18. avgust]

Leto je period godine kada je broj intervencija i zbrinjavnja životinja najveći i kada je ZOO Patrola najaktivnija.

U poslednje vreme u Zoo kutku smo zbrinuli laste, rode, nekoliko vrabaca, 2 mala pileta koji su sad već mlade koke, nekoliko zečeva... Naravno i ovog leta najviše poziva i intervencija imali smo zbog zmija, jer su neotrovne zmije poput stepskog i eskulapovog smuka, belouški i ribarica bile su česti “gosti” u kućama naših sugrađana.

Zahvaljujući vašoj pomoći i podršci uspeli smo da svima njima obezbedimo oporavak i vratimo ih u prirodno stanište.

Pored toga, osim nabavke potrebne hrane i prostirke za životinje, organizovali smo i potkivanje konja i obrezivanje kopita konjima i magarićima koje čuvamo. Redovno i pravilno održavanje kopita čini pola zdravlja kod kopitara i važno je za njihovo svakodnevno pravilno funkcionisanje.

Takođe, Zoo kutak je nedavno postao dom još jednom, pegavom braon-belom poniju Fići.

Fića je trogodišnji poni koji je imao povredu kičme i zbog nemogućnosti da se jaše i preže trebalo je da ode na klanicu. Srećom na vreme smo saznali za njega i doveli ga na oporavak u Zoo kutak, da se druži za drugim životinjama i decom. Umiljat je i bezbrižan, jer zna da će upravo ovde dočekati starost. Zbog njegove blage naravi i sklonosti da prilazi deci i da se mazi biće dobar saveznik u pet terapijama koje besplatno organizujemo za svu decu koja imaju bilo kakvih smetnji u fizičkom ili mentalnom razvoju.

Hvala vam! Zeleni pozdrav iz Zoo kutka.

[IZVEŠTAJ #3 - 28. JUL]

Prošle nedelje, imali smo akciju istovara i pakovanja sena u kojoj su nam pomogli i volonteri.

Izviđači Odreda izviđača Lola, Josif Pančić, Mija Stanimirović, Đuka Dimić, Savez izviđača grada Niš, kao i lokalna viteška društva  “Zmajeva griva” i “Prijezdini vitezovi”, nastavili su da pomažu životinjama Zoo kutka uprkos novonastalim okolnostima usled koronavirusa.

donacije.rs zoo planet niš

Zahvaljujući vašim donacijama omogućili smo životinjama Zoo kutka 860 bala sena. Ukupni troškovi nabavke, prevoza i hrane za volontere koji su učestvovali u akciji iznose 137.600,00 dinara (160 dinara po bali).

Hvala vam na vašoj podršci!

donacije.rs zoo planet niš

donacije.rs zoo planet nis

[IZVEŠTAJ #2 - 15. JUN]

Zahvaljujući vašoj podršci i donacijama koje su uplaćene za kampanju preko platforme donacije.rs, urađena je kontrola krvi konja, koza i magaraca i uzeti su uzorci za potrebne analize. Ovu kontrolu radimo svake godine u cilju boljeg zdravstvenog stanja i sigurnosti životinja. Takođe, za novopristigle životinje je urađeno je redovno obeležavanje.

Hvala u ime životinja iz Zoo Kutka.

[IZVEŠTAJ #1 - 01. JUN]Zahvaljujući dosadašnjim donacijama građana i podršci koju smo dobili preko kampanje, organizovane putem platforme Donacije.rs, uspeli smo da obezbedimo sredstva za preventivnu zaštitu životinja zbrinutih u Zoo Kutku. Danas je izvršena vakcijancija pasa protiv pet bolesti i besnila, kao i čišćenje protiv unutrašnjih parazita. Takođe su psima aplikovane ampule protiv buva i krpelja. Izvršena je i preventivna zaštita koza i svinja protiv parazita, a konjima i magarcima su date paste protiv unutrašnjih parazita. Sada su životinje bezbedne i zaštićene zahvaljujući svima koji su dali svoj doprinos i pružili podršku.

Veliko hvala, u ime svih životinja, šaljemo iz ZOO Kutka 😊❤️❤️❤️

[ UPDATE #1 - 26. MAJ ]

Dragi prijatelji ZOO Kutka,

Ovog vikenda smo ponovo otvorili ZOO Kutak za posete, ali uz neophodne mere opreza. Broj posetilaca biti ograničen na 15 ljudi istovremeno, a do daljnjeg nećemo održavati ni uobičajne posete manifestacijama po Srbiji i akcije u gradskim parkovima.

Međutim, za nas je ovaj period bio i vrlo aktivan - pre dve nedelje pristiglo nam je desetak novih mladunaca koje trenutno čuvamo – ptičice koje su ispale iz gnezda, jež, beba kuna, lisica, paunovi i mnogi drugi.

Samim tim, broj donacija koje trenutnim aktivnostima možemo prikupiti nije dovoljan da pokrijemo sve troškove za životinje iz prihvatilišta. Zbog toga nastavljamo kampanju, a sada nam je više nego ikada potrebna vaša pomoć!Do sada smo zahvaljujući vama uspeli da obezbedimo sredstva za mesec maj i to za hranu, prostirku za bokseve, za preventivnu zaštitu i negu za konje i magarce (kontrola krvi, testiranje na infektivnu anemiju kopitara, čišćenje od unutrašnjih parazita, orezivanje kopita i potkivanje); vakcinacija pasa protiv 5 bolesti,  čišćenje od unutrašnjih i spoljnih parazita kod pasa; kontrola krvi koza i čišćenje od unutrašnjih i spoljnih parazita i vakcinacija svinja.

Međutim, uz česte akcije zbrinjavanja novih životinja i ograničen broj posetilaca ZOO Kutku, potrebno nam je još 293.099 RSD koji će nam pomoći da preguramo još jedan mesec. Zahvaljujući stvarima koje smo uradili u maju, junski budžet je manji jer je preventivna zaštita i nega uspešno realizovana. Podižemo cilj i nadamo se vašoj podršci!

Hvala vam na svemu što radite za nas! ❤️

// ENGLISH //

ZOO Planet is an animal welfare association which currently homes 132 animals that have been rescued by volunteers and were provided home and safety in ZOOPlanet. Their shelter, ZOO Kutak, has been a safe haven for animals for 10 years. Unfortunately, due to the state of emergency due to pandemic which is affecting the whole world, the survival of the animals that are being cared for by the volunteers is also endangered.

Money for food, medicines and for medical costs is at great extent collected via donations of the visitors who come to Zoo Corner to meet our animals and spend time with them. Due to the current state of emergency, visits to ZOO Corner are not possible and this means that there are no donations for food. Even though measures of isolation and movement are getting looser, visits to Zoo Corner will still not be possible so that we can ensure that volunteers who take care of the animals are safe.

In next 3 months we need help from people so that animals can survive and stay healthy. Monthly cost for food for 132 sheltered animals is 314,577 RSD and monthly overheads are 89,363 RSD, which is a total of 403,940 RSD per month.

Even though very often we work in difficult conditions, the shelter is without electricity for 4 years already, during winter roads are packed with snow, water dries out in summer, we always tried to help animal the best we could and to shelter all those whose life was endangered.

We hope that even now, with your help, we will be able to endure this and that, during this state, we can still dedicate to rescuing animals and to their further care.

Among the animals which reside in ZOO Corner are pony horses Paki and Mica who help children with developmental disabilities, donkeys Marica and Marko, who were rescued from the slaughterhouse, a boar Srecko who was trapped as a piglet in a stolen car for a few days in the winter, roebuck Radovan, who was found orphaned when he was a baby deer, peacock Victor who wandered off in one Niš suburb, rabbits found abandoned in city parks, walking areas, or were left next to dumpsters in the city, different birds that could not return to nature because of injuries... and many more.

Until now, ZOO Corner has rescued around 4,500 animals, and we hope that, together, we will persist in our mission to protect endangered and protected animals, to help preserved the autochthonous species.

Zoo Planet: Obezbedimo hranu za 132 životinje niškog prihvatilišta za životinje


komentara

790.287,00 RSD

donirano od 158 donatora za 128 dana

To je 80% od cilja od 990.139 RSD

 još
0
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 199.852 RSD

Uspešno završen 24.04.2020 - 31.08.2020 (128 dana)

// SCROLL DOWN FOR ENGLISH // ZOO Planet je udruženje za zaštitu životinja u kome trenutno borave 132 životinje koje su volonteri spasili i pružili im dom i sigurnost. Njihovo prihvatilište, ZOO Kutak, već 10 godina je sigurno utočište za […]

Opis projekta

// SCROLL DOWN FOR ENGLISH //

ZOO Planet je udruženje za zaštitu životinja u kome trenutno borave 132 životinje koje su volonteri spasili i pružili im dom i sigurnost. Njihovo prihvatilište, ZOO Kutak, već 10 godina je sigurno utočište za životinje. Nažalost, usled vanrednog stanja zbog epidemije kojom je ceo svet pogođen, ugrožen je i opstanak životinja o kojima volonteri brinu.

donacije.rs zoo planeta

Novac za hranu, lekove i veterinarske troškove u najvećoj meri se sakuplja kroz donacije posetilaca koji dolaze u ZOO Kutak da upoznaju životinje i druže se sa njima. Zbog trenutnog vanrednog stanja posete ZOO Kutku nisu moguće a to znači da nema donacija za hranu. Iako su ovih dana mere izolacije i zabrane kretanja manje stroge, posete ZOO Kutku neće biti moguće još par meseci kako bismo u potpunosti osigurali da nekoliko volontera koji borave tamo budu potpuno bezbedni.

donacije.rs zoo planeta

U naredna 3 meseca potrebna nam je pomoć građana kako bi životinje mogle da prežive i ostanu zdrave. Troškovi hrane za 132 životinje mesečno iznose 314.577 dinara, a mesečni režijski troškovi 89.363 dinara, što ukupno iznosi 403.940 dinara mesečno.

zoo planeta donacije.rs

Iako često radimo u teškim uslovima, prihvatilište je bez struje već 4 godine, u zimskim mesecima se dešavalo da putevi budu zavejani i da voda zamrzne ili da leti presuši, uvek smo se trudili da pomognemo životinjama najbolje što možemo i da zbrinemo sve one kojima je život ugrožen.

Nadamo se, da ćemo i sada, uz vašu pomoću, uspeti da istrajemo u tome i da ćemo i tokom vanrednog stanja moći da se posvetimo spašavanju životinja i njihovom daljem zbrinjavanju.

donacije.rs zoo planeta

Među životinjama koje borave u ZOO Kutku su poni konji Paki i Mica koji pomažu deci sa smetnjama u razvoju, magarići Marica i Marko koji su spašeni sa klanice, vepar Srećko koji je kao prase bio zarobljen u ukradenom autu nekoliko dana po najvećoj zimi, srndać Radovan koji je kao lane pronađen bez majke, paun Viktor koji je zalutao u jednom Niškom naselju, zečevi koji su nađeni napušteni u gradskim parkovima, šetalištima ili ostavljeni pored kontejnera u gradu, različite ptice koje usled povreda nisu mogle da se vrate u prirodu… i još mnogo njih.

Do sada je kroz ZOO kutak prošlo oko 4.500 životinja, nadamo se da ćemo zajedno istrajati u misiji da štitimo ugrožene i zaštićene životinje, da pomognemo očuvanje autohtonih rasa.

donacije.rs zoo planeta

donacije.rs zoo planeta veverica

BUDŽET (za jedan mesec):

6 konja (Bala sena, piljevina za prostirku, granule, voće i povrće, rezanje kopita, godišnja zaštita - 25.328 RSD) = 151.968 RSD

2 ponija i 2 magareta (12.664 RSD po životinji) = 50.656 RSD

16 koza (2.257 RSD po životinji) = 36.112 RSD

1 srndać = 4.727 RSD

5 pasa (7.126 RSD po psu) = 35.630 RSD

50 sitnih životinja (zečevi, feretke, činčile, čileanske veverice, morski prasići, hrčci) = ukupno 8.395 RSD

3 svinje (6.490 RSD po svinji) = 19.470 RSD

47 živine i ptica (paunovi, kokoške, Kineske labudaste guske, Čili vili patke, Indijske trkačice, domaće patke, svilena patuljasta kokoš, beloćubasta kokoš, kohinkine, domaća kokoš, golubovi, papagaji, prepelice, misirke, šabo koke): ukupno 7.619 RSD

Mesečni režijski troškovi (kirija, struja, voda, troškovi goriva, osveženje I hrana za volontere, dezinfeksiona sredstva, telefon I internet): 89.363 RSD

UKUPNO: 403.940 RSD

[UPDATE #2 - 18. avgust]

Zahvaljujući vašoj podršci svih prethodnih meseci bili smo u mogućnosti da životinjama našeg azila obezbedimo potrebnu brigu i negu. Ali kriza usled pandemije nije prošla i zbog toga nam je i dalje potrebna podrška.

Zato sada podižemo cilj i prikupljamo sredstva za mesec avgust. Potrebno nam je još 293.100 RSD da obezbedimo hranu i ostale resurse za zbrinute životinje iz Zoo kutka. Pomozite nam u misiji da sačuvamo prirodu i pomognemo svim životinjama kojima je pomoć potrebna, jer svaka životinja vraćena u prirodu je jedna nova pobeda kojom tu prirodu čuvamo za naredne generacije.

[IZVEŠTAJ #4 - 18. avgust]

Leto je period godine kada je broj intervencija i zbrinjavnja životinja najveći i kada je ZOO Patrola najaktivnija.

U poslednje vreme u Zoo kutku smo zbrinuli laste, rode, nekoliko vrabaca, 2 mala pileta koji su sad već mlade koke, nekoliko zečeva... Naravno i ovog leta najviše poziva i intervencija imali smo zbog zmija, jer su neotrovne zmije poput stepskog i eskulapovog smuka, belouški i ribarica bile su česti “gosti” u kućama naših sugrađana.

Zahvaljujući vašoj pomoći i podršci uspeli smo da svima njima obezbedimo oporavak i vratimo ih u prirodno stanište.

Pored toga, osim nabavke potrebne hrane i prostirke za životinje, organizovali smo i potkivanje konja i obrezivanje kopita konjima i magarićima koje čuvamo. Redovno i pravilno održavanje kopita čini pola zdravlja kod kopitara i važno je za njihovo svakodnevno pravilno funkcionisanje.

Takođe, Zoo kutak je nedavno postao dom još jednom, pegavom braon-belom poniju Fići.

Fića je trogodišnji poni koji je imao povredu kičme i zbog nemogućnosti da se jaše i preže trebalo je da ode na klanicu. Srećom na vreme smo saznali za njega i doveli ga na oporavak u Zoo kutak, da se druži za drugim životinjama i decom. Umiljat je i bezbrižan, jer zna da će upravo ovde dočekati starost. Zbog njegove blage naravi i sklonosti da prilazi deci i da se mazi biće dobar saveznik u pet terapijama koje besplatno organizujemo za svu decu koja imaju bilo kakvih smetnji u fizičkom ili mentalnom razvoju.

Hvala vam! Zeleni pozdrav iz Zoo kutka.

[IZVEŠTAJ #3 - 28. JUL]

Prošle nedelje, imali smo akciju istovara i pakovanja sena u kojoj su nam pomogli i volonteri.

Izviđači Odreda izviđača Lola, Josif Pančić, Mija Stanimirović, Đuka Dimić, Savez izviđača grada Niš, kao i lokalna viteška društva  “Zmajeva griva” i “Prijezdini vitezovi”, nastavili su da pomažu životinjama Zoo kutka uprkos novonastalim okolnostima usled koronavirusa.

donacije.rs zoo planet niš

Zahvaljujući vašim donacijama omogućili smo životinjama Zoo kutka 860 bala sena. Ukupni troškovi nabavke, prevoza i hrane za volontere koji su učestvovali u akciji iznose 137.600,00 dinara (160 dinara po bali).

Hvala vam na vašoj podršci!

donacije.rs zoo planet niš

donacije.rs zoo planet nis

[IZVEŠTAJ #2 - 15. JUN]

Zahvaljujući vašoj podršci i donacijama koje su uplaćene za kampanju preko platforme donacije.rs, urađena je kontrola krvi konja, koza i magaraca i uzeti su uzorci za potrebne analize. Ovu kontrolu radimo svake godine u cilju boljeg zdravstvenog stanja i sigurnosti životinja. Takođe, za novopristigle životinje je urađeno je redovno obeležavanje.

Hvala u ime životinja iz Zoo Kutka.

[IZVEŠTAJ #1 - 01. JUN]Zahvaljujući dosadašnjim donacijama građana i podršci koju smo dobili preko kampanje, organizovane putem platforme Donacije.rs, uspeli smo da obezbedimo sredstva za preventivnu zaštitu životinja zbrinutih u Zoo Kutku. Danas je izvršena vakcijancija pasa protiv pet bolesti i besnila, kao i čišćenje protiv unutrašnjih parazita. Takođe su psima aplikovane ampule protiv buva i krpelja. Izvršena je i preventivna zaštita koza i svinja protiv parazita, a konjima i magarcima su date paste protiv unutrašnjih parazita. Sada su životinje bezbedne i zaštićene zahvaljujući svima koji su dali svoj doprinos i pružili podršku.

Veliko hvala, u ime svih životinja, šaljemo iz ZOO Kutka 😊❤️❤️❤️

[ UPDATE #1 - 26. MAJ ]

Dragi prijatelji ZOO Kutka,

Ovog vikenda smo ponovo otvorili ZOO Kutak za posete, ali uz neophodne mere opreza. Broj posetilaca biti ograničen na 15 ljudi istovremeno, a do daljnjeg nećemo održavati ni uobičajne posete manifestacijama po Srbiji i akcije u gradskim parkovima.

Međutim, za nas je ovaj period bio i vrlo aktivan - pre dve nedelje pristiglo nam je desetak novih mladunaca koje trenutno čuvamo – ptičice koje su ispale iz gnezda, jež, beba kuna, lisica, paunovi i mnogi drugi.

Samim tim, broj donacija koje trenutnim aktivnostima možemo prikupiti nije dovoljan da pokrijemo sve troškove za životinje iz prihvatilišta. Zbog toga nastavljamo kampanju, a sada nam je više nego ikada potrebna vaša pomoć!Do sada smo zahvaljujući vama uspeli da obezbedimo sredstva za mesec maj i to za hranu, prostirku za bokseve, za preventivnu zaštitu i negu za konje i magarce (kontrola krvi, testiranje na infektivnu anemiju kopitara, čišćenje od unutrašnjih parazita, orezivanje kopita i potkivanje); vakcinacija pasa protiv 5 bolesti,  čišćenje od unutrašnjih i spoljnih parazita kod pasa; kontrola krvi koza i čišćenje od unutrašnjih i spoljnih parazita i vakcinacija svinja.

Međutim, uz česte akcije zbrinjavanja novih životinja i ograničen broj posetilaca ZOO Kutku, potrebno nam je još 293.099 RSD koji će nam pomoći da preguramo još jedan mesec. Zahvaljujući stvarima koje smo uradili u maju, junski budžet je manji jer je preventivna zaštita i nega uspešno realizovana. Podižemo cilj i nadamo se vašoj podršci!

Hvala vam na svemu što radite za nas! ❤️

// ENGLISH //

ZOO Planet is an animal welfare association which currently homes 132 animals that have been rescued by volunteers and were provided home and safety in ZOOPlanet. Their shelter, ZOO Kutak, has been a safe haven for animals for 10 years. Unfortunately, due to the state of emergency due to pandemic which is affecting the whole world, the survival of the animals that are being cared for by the volunteers is also endangered.

Money for food, medicines and for medical costs is at great extent collected via donations of the visitors who come to Zoo Corner to meet our animals and spend time with them. Due to the current state of emergency, visits to ZOO Corner are not possible and this means that there are no donations for food. Even though measures of isolation and movement are getting looser, visits to Zoo Corner will still not be possible so that we can ensure that volunteers who take care of the animals are safe.

In next 3 months we need help from people so that animals can survive and stay healthy. Monthly cost for food for 132 sheltered animals is 314,577 RSD and monthly overheads are 89,363 RSD, which is a total of 403,940 RSD per month.

Even though very often we work in difficult conditions, the shelter is without electricity for 4 years already, during winter roads are packed with snow, water dries out in summer, we always tried to help animal the best we could and to shelter all those whose life was endangered.

We hope that even now, with your help, we will be able to endure this and that, during this state, we can still dedicate to rescuing animals and to their further care.

Among the animals which reside in ZOO Corner are pony horses Paki and Mica who help children with developmental disabilities, donkeys Marica and Marko, who were rescued from the slaughterhouse, a boar Srecko who was trapped as a piglet in a stolen car for a few days in the winter, roebuck Radovan, who was found orphaned when he was a baby deer, peacock Victor who wandered off in one Niš suburb, rabbits found abandoned in city parks, walking areas, or were left next to dumpsters in the city, different birds that could not return to nature because of injuries... and many more.

Until now, ZOO Corner has rescued around 4,500 animals, and we hope that, together, we will persist in our mission to protect endangered and protected animals, to help preserved the autochthonous species.

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Udruženje za zaštitu, odgoj i proučavanje životinja „ZOO Planet“ Pantelej Website:  http://zooplanet.org.rs/ Kontakt:  zooplanet.nis@gmail.com

Cilj Udruženja je zastita divljih, zastićenih, ugroženih, domaćih i egzotičnih životinjskih vrsta, podizanje svesti kod dece i mladih kroz razne edukacije, tribine, radionice i TV emisije o očuvanju prirodnih staništa, prirode i životinja, kao i razvijanje svesti o dobrobiti životinja i poboljšanje odnosa ljudi prema životinjama.

Anonimno5.000,00 RSD

Milos Milic5.000,00 RSD

Marija Kostic2.000,00 RSD

Marko Smiljanic5.000,00 RSD

Donacija u sargarepi 4.620,00 RSD

Aleksa Glisovic1.000,00 RSD

Jovana Cvetanovic2.000,00 RSD

Milan Petkovic2.000,00 RSD

Marija Djordjevic2.000,00 RSD

Anja Zivkovic500,00 RSD

Zvezdan Karac3.000,00 RSD

Anja Zivkovic500,00 RSD

Kristina Velickovic5.000,00 RSD

Marija Kostic2.200,00 RSD

Marija Avramovic1.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Nataša Stojiljković500,00 RSD

Milan Peric1.000,00 RSD

Slađana Zdravković1.500,00 RSD

Marko Nedeljkovic1.500,00 RSD

Vesna Prekic500,00 RSD

Tamara Dimitrijevic1.000,00 RSD

Milica Dervisevic5.000,00 RSD

Jana Velinov2.000,00 RSD

Jelena Gacic450,00 RSD

Sandra Stankovic1.000,00 RSD

Marija Kostic2.000,00 RSD

Aleksandra S. Markov500,00 RSD

Aleksandra S. Markov500,00 RSD

Milena Djordjevic500,00 RSD

Durda Dukic1.200,00 RSD

Jovana Popovic200,00 RSD

Andjela Dukic400,00 RSD

Jovana Jovanovic600,00 RSD

Ana Dobricic800,00 RSD

Andrea Koncul500,00 RSD

Sabina Nikolov1.000,00 RSD

Tanja Ratic Plavsic1.100,00 RSD

Nevena Vilotijevic450,00 RSD

Aleksandra Sevdevic450,00 RSD

Katarina Miskovic550,00 RSD

Nenad Ignjatovic5.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno6.000,00 RSD

Anonimno4.600,00 RSD

Andjela Dukic450,00 RSD

Lea Milutinovic1.000,00 RSD

Milena Savic3.000,00 RSD

Ana Miladinovic (donacija u hrani)3.600,00 RSD

Petra Milosavljevic600,00 RSD

Katarina Kostic950,00 RSD

Dragana Milojevic1.500,00 RSD

Mirjana Stefanovic1.850,00 RSD

Katarina Gajic Pavlovic300,00 RSD

Zorica Savicevic1.000,00 RSD

Hristina Mitic12.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Slavko Djordjevic5.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Donacije u granulama za zečeve i pse 2.990,00 RSD

Svetlana Kostic5.400,00 RSD

Anita Cvetanovic800,00 RSD

Vladimir Gojkovic3.500,00 RSD

Ivan Stankovic1.000,00 RSD

Sofija Ordevic3.000,00 RSD

Verica Prekić 1.000,00 RSD

Nevena Marjanovic 1.500,00 RSD

Jovanka Panić 2.630,00 RSD

Mirjana Milenkovic1.053,00 RSD

Boris (donacija u granulama) 11.865,00 RSD

Nevena Vuksanovic1.000,00 RSD

Milica Lukic500,00 RSD

Aleksandra Blagojevic1.500,00 RSD

Milica Jovanovic2.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

SMS Telekom 11.837,00 RSD

SMS Telenor 17.102,00 RSD

Donacije u voću i povrću 31.130,00 RSD

Andrijana Petrović 500,00 RSD

Jovan Aksic1.400,00 RSD

Milena Milutinovic500,00 RSD

Andjelka Djordjevic1.000,00 RSD

Milica Jovanovic2.000,00 RSD

Zavod Pit 2.320,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Ljiljana Djordjevic2.500,00 RSD

SMS VIP 9.708,00 RSD

Donacije građana u donatorskoj kutiji u Zoo kutku 226.600,00 RSD

Aleksa Glišovic 1.000,00 RSD

Miljana Petrovic 1.000,00 RSD

Jovana Strahinic 2.000,00 RSD

Dina Milovanovic 3.000,00 RSD

Igor Vasiljevic 1.000,00 RSD

Marija Milenkovic500,00 RSD

Marija Kostic2.000,00 RSD

Anonimno30.000,00 RSD

Vladimir Vulic10.000,00 RSD

Milan Randjelovic11.600,00 RSD

Milan Zivkovic3.000,00 RSD

Milan Pavlovic3.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Marko Aleksic3.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Mila Siric2.320,00 RSD

Maja Andric1.000,00 RSD

Marko Kragović500,00 RSD

Aleksandar Nikodijevic3.098,00 RSD

Jovanka Panic2.704,00 RSD

Aleksa Glisovic1.000,00 RSD

BADIN SOFT D.O.O. Niš 50.000,00 RSD

Milena Milutinovic600,00 RSD

Aleksandra Blagojevic1.000,00 RSD

NMI SOLUTIONS Beograd 2.500,00 RSD

Svetlana Ranković 3.000,00 RSD

Jovana Popović 2.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Marko Todorovic2.400,00 RSD

Milica Lukic350,00 RSD

Verica Prekic500,00 RSD

Jovica Bogdanovic1.000,00 RSD

Ruzica Stojkovic3.000,00 RSD

Anonimno12.000,00 RSD

Jovana Stefanovic Petani3.000,00 RSD

Igor Vasiljevic1.000,00 RSD

Dusanka Petrovic5.000,00 RSD

Aleksa Glisovic1.000,00 RSD

Nevena Marjanovic1.000,00 RSD

Jelena Ilic1.000,00 RSD

Igor Njegojevic1.000,00 RSD

Ipseity Parfumes 1.740,00 RSD

Bojana Djukic5.000,00 RSD

Aleksa Glisovic 1.000,00 RSD

Mladen Kosovic 1.000,00 RSD

Marija Milenkovic 1.000,00 RSD

Biljana Andrijevic 1.000,00 RSD

Marija Kostic 2.000,00 RSD

Milan Marinovic 6.020,00 RSD

Anonimno42.000,00 RSD

Vesna Nikolic 2.000,00 RSD

Vesna Kerkez 3.000,00 RSD

Ana Krstic 1.750,00 RSD

Ljubica Milutinovic 3.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Tamara Popovic1.500,00 RSD

Anonimno20.000,00 RSD

Nikola Tomic10.000,00 RSD

Jasmina Popovoc1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.500,00 RSD

Ale i Steva Stevanovic6.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Nikola Stankovic1.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Veran Matic3.000,00 RSD