PODRŽITE RAD CENTRA “ŽIVETI USPRAVNO”


komentara

Centar “Živeti uspravno” je 2002. godine proistekao iz savetovališta za psiho-socijalnu podršku, s misijom da doprinese stvaranju okruženja u kome će se poštovati ljudska prava i omogućiti puna primena Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom.Od 2008. Centar organizuje uslugu personalne asistencije osobama sa invaliditetom, za šta od juna 2014. ima licencu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Centar je inicirao pokretanje usluge personalne asistencije u Novom Sadu i njeno uvođenje u odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada i Opštine Bačka Palanka. Takođe, zahvaljujući zastupničkom delovanju Centra Grad Novi Sad jedini u Srbiji od juna 2021. namenski sufinansira optimalni nivo usluge personalne asistencije, uključujući celodnevnu podršku, ali još uvek ne pokriva podršku u potpunosti u celom iznosu.

Usluga personalne asistencije, uz pristupačnost, iskustvenu podršku, podršku u donošenju odluka i prevođenje na znakovni jezik i s njega, predstavlja preduslov za samostalni život osobama sa invaliditetom kojima je potreban. Uključuje i fizičku podršku druge osobe u svim životnim aktivnostima i za sve potrebe koje osoba ne može da obavi sama. Uz asistenciju, osoba koja je koristi samostalno odlučuje o svemu što je se tiče i samostalno funkcioniše u svim životnim prilikama.Od marta 2010. godine Centar pruža iskustvenu (peer) podršku svima koji mu se obrate. Jednu od ova dva vida podrške za samostalni život ili oba koristilo je do sada više od 350 osoba. Asistenciju u organizaciji Centra trenutno koristi jedna osoba, nefinansijski deo podrške pruža dvema studentkinjama i jednoj devojci organizuje podršku u donošenju odluka.

Centru je u Novom Sadu od 2009. do 2019. u projektnoj fazi gradskim dotacijama odobravano manje sredstava od potrebnog iznosa za pokrivanje troškova organizacije usluge personalne asistencije, što je nadomešćivao donacijama. To je rezultiralo blokadom od 5.635.000 RSD za doprinose i 1,9 miliona dinara za indirektne troškove personalne asistencije i iskustvenu podršku u 2023, za koje je Grad odobrio sredstava iz dotacija, koja nisu mogla da budu uplaćena zbog blokade od prošle godine, dok je u međuvremenu period realizacije programa istekao. Od 2021. donacijama pokriva troškove ostalih radnih prava asistenata/kinja, jer je samo rad namenski pokriven.

Od 2017. do 2022. donacijama je obezbeđivao asistenciju osobama koje privremeno ili trajno nisu imale pravo na njeno finansiranje, a bila im je nužna.Fokus kampanje je na prikupljanju sredstava za otklanjanje poreskog duga i isplatu troškova od maja do decembra 2023. Sva druga rešenja su privremena jer zbog izmena zakona od 2023. sva sredstva, sem donacija i humanitarne pomoći, podležu blokadi. Centar do deblokade ne može da organizuje uslugu personalne asistencije gradskim i opštinskim sredstvima.

Centar hitno traži donatorsku podršku za otklanjanje blokade i sprečavanje daljeg uvećanja duga. Donacije se mogu uputiti putem platforme Donacije.rs ili direktnim uplatama na njegov račun za donacije: 340-0000011001286-31.

PODRŽITE RAD CENTRA “ŽIVETI USPRAVNO”


komentara

70.998,00 RSD

doniraj 06.12.2023 - 06.12.2024 (365 dana)

Centar “Živeti uspravno” je 2002. godine proistekao iz savetovališta za psiho-socijalnu podršku, s misijom da doprinese stvaranju okruženja u kome će se poštovati ljudska prava i omogućiti puna primena Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom. Od 2008. Centar organizuje […]

Opis projekta

Centar “Živeti uspravno” je 2002. godine proistekao iz savetovališta za psiho-socijalnu podršku, s misijom da doprinese stvaranju okruženja u kome će se poštovati ljudska prava i omogućiti puna primena Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom.Od 2008. Centar organizuje uslugu personalne asistencije osobama sa invaliditetom, za šta od juna 2014. ima licencu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Centar je inicirao pokretanje usluge personalne asistencije u Novom Sadu i njeno uvođenje u odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada i Opštine Bačka Palanka. Takođe, zahvaljujući zastupničkom delovanju Centra Grad Novi Sad jedini u Srbiji od juna 2021. namenski sufinansira optimalni nivo usluge personalne asistencije, uključujući celodnevnu podršku, ali još uvek ne pokriva podršku u potpunosti u celom iznosu.

Usluga personalne asistencije, uz pristupačnost, iskustvenu podršku, podršku u donošenju odluka i prevođenje na znakovni jezik i s njega, predstavlja preduslov za samostalni život osobama sa invaliditetom kojima je potreban. Uključuje i fizičku podršku druge osobe u svim životnim aktivnostima i za sve potrebe koje osoba ne može da obavi sama. Uz asistenciju, osoba koja je koristi samostalno odlučuje o svemu što je se tiče i samostalno funkcioniše u svim životnim prilikama.Od marta 2010. godine Centar pruža iskustvenu (peer) podršku svima koji mu se obrate. Jednu od ova dva vida podrške za samostalni život ili oba koristilo je do sada više od 350 osoba. Asistenciju u organizaciji Centra trenutno koristi jedna osoba, nefinansijski deo podrške pruža dvema studentkinjama i jednoj devojci organizuje podršku u donošenju odluka.

Centru je u Novom Sadu od 2009. do 2019. u projektnoj fazi gradskim dotacijama odobravano manje sredstava od potrebnog iznosa za pokrivanje troškova organizacije usluge personalne asistencije, što je nadomešćivao donacijama. To je rezultiralo blokadom od 5.635.000 RSD za doprinose i 1,9 miliona dinara za indirektne troškove personalne asistencije i iskustvenu podršku u 2023, za koje je Grad odobrio sredstava iz dotacija, koja nisu mogla da budu uplaćena zbog blokade od prošle godine, dok je u međuvremenu period realizacije programa istekao. Od 2021. donacijama pokriva troškove ostalih radnih prava asistenata/kinja, jer je samo rad namenski pokriven.

Od 2017. do 2022. donacijama je obezbeđivao asistenciju osobama koje privremeno ili trajno nisu imale pravo na njeno finansiranje, a bila im je nužna.Fokus kampanje je na prikupljanju sredstava za otklanjanje poreskog duga i isplatu troškova od maja do decembra 2023. Sva druga rešenja su privremena jer zbog izmena zakona od 2023. sva sredstva, sem donacija i humanitarne pomoći, podležu blokadi. Centar do deblokade ne može da organizuje uslugu personalne asistencije gradskim i opštinskim sredstvima.

Centar hitno traži donatorsku podršku za otklanjanje blokade i sprečavanje daljeg uvećanja duga. Donacije se mogu uputiti putem platforme Donacije.rs ili direktnim uplatama na njegov račun za donacije: 340-0000011001286-31.

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Centar Živeti uspravno Website:  http://czuns.org Kontakt:  mima@czuns.org

Na temeljima pokreta za ljudska prava doprinosimo stvaranju preduslova za samostalni život i puno društveno učešće građana/ki zajedničkim stvaranjem (kooprodukcijom) usluga u zajednici na iskustvenoj/vršnjačkoj osnovi. Centar promoviše i zalaže se za socijalni model pristupa invalidnosti zasnovan na ljudskim pravima. Podstiče sve oblike inkluzije i punog učešća osoba sa invaliditetom u svim segmentima društvenog i ekonomskog života, naročito u oblasti obrazovanja i zapošljavanja. Preduzima aktivnosti na poboljšanju kvaliteta života i na ostvarenju prava na samostalni život. Podstiče i sprovodi aktivnosti koje ističu sposobnosti osoba sa invaliditetom i doprinose razvijanju njihovih potencijala i jačanju njihove ličnosti. Zalaže se za poboljšanje položaja žena i dece sa invaliditetom. Radi na dobijanju podrške u lokalnoj zajednici. Centar je osnovan 2002. godine. Proistekao je iz savetovališta koje je francuska organizacija Handicap International otvorila septembra 2000.

Anonimno1.000,00 RSD

Jennifer Tunguz 1.629,00 RSD

Anonimno6.854,00 RSD

Maja B3.515,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Bogdan Petrović10.000,00 RSD

Lana Djukic10.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Dalibor Stupar2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Marko Nezic5.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno500,00 RSD