Izgradimo EduMikser za bolje onlajn obrazovanje


komentara

Udruženje građana Libero je započelo izradu onlajn platforme “EduMikser” na kojoj će nastavnici i učenici, kao i svi drugi koji se bave obrazovanjem dece i mladih imati pristup besplatnim interaktivnim obukama za unapređenje onlajn obrazovanja, a koji su izrađeni u skladu sa njihovim potrebama. 

Pandemija je izmestila obrazovanje u onlajn sferu što je sa sobom donelo brojne probleme i izazove za nastavnike, učenike i neformalne edukatore. Kako bismo dali doprinos i pomogli im u prevazilaženju ovih izazova, započeli smo razvoj “EduMikser” onlajn platforme koja ima za cilj da učini onlajn obrazovanje interaktivnijim, zanimljivijim, sadržajnijim i kvalitetnijim za sve. 

Libero je organizacija koja preko 20 godina radi u Srbiji na jačanju i unapređivanju obrazovanja i generalno položaja mladih u društvu. Na tom putu smo se trudili da doprinesemo unapređivanju kvaliteta obrazovanja kroz razvoj inovativnih metodologija, alata i pristupa i donesemo dobre prakse u Srbiju. Isti princip smo primenjivali i od marta 2020. godine kada je pandemija virusa Covid-19 došla u Srbiju, kroz aktivan rad na unapređivanju onlajn obrazovanja kroz pružanje direktne podrške svima akterima u ovom polju, od učenika do nastavnika.  

Iako su mnogi verovali da će nakon završetka pandemije onlajn obrazovanje biti “zaboravljeno”, sada postaje sve jasnije da će ono nastaviti da postoji i da će biti sve prisutnije u budućnosti. Iz tog razloga od ključne je važnosti da se posveti pažnja načinima na koji se ono može učiniti kvalitetnijim za sve svoje učesnike, i u formalnom i neformalnom sektoru. Uprkos napretku koji je ostvaren nakon inicijalnog šoka prilikom prelaska na onlajn rad brojni problemi kao što su nedovoljna tehnička pripremljenost nastavnika i edukatora, nedostatak interakcije, nezainteresovanost učenika i nepostojanje adekvatnih metoda za rad u digitalnom prostoru i dalje su sveprisutni.

EduMikser obuke za nastavnike, učenike i omladinske radnike dizanirani su da se uhvate ukoštac sa tim problemima i da kroz inovativne digitalne alate, interaktivne metodologije i praktične primere pomognu kvalitetnu tranziciju iz tradicionalnog u onlajn obrazovanje.  Međutim, kako bi EduMikser platforma bila dovršena i postala besplatno dostupna svim akterima u obrazovanju u Srbiji, potrebna nam je podrška zajednice – svih nas koji želimo da obezbedimo bolje i kvalitetnije obrazovanje za decu i mlade.

BUDŽET:

Završetak procesa kodiranja, modifikovanja teme i grafičkog uređivanja platforme: 62.000 RSD

Testiranje, ažuriranje i ispravljanje grešaka na platformi u pilot fazi: 37.000 RSD

Usluga hostinga platforme u periodu od 24 meseca: 18.000 RSD

UKUPNO: 117.000 RSD

Kampanju možete podržati online donacijom na Donacije.rs ili uplatom na tekući račun Udruženja. Za uplate na tekući račun:IZVEŠTAJ [7. APRIL 2022. GODINE]

Udruženje građana Libero je uz podršku Fondacije Katalist, a putem platforme Donacije.rs prikupio sredstva u iznosu od 101.110,00 dinara za potrebe finalizacije EduMikser web platforme u sklopu projekta „Podrži obrazovanje“. Ova platforma služi da omogući nastavnicima, omladinskim radnicima i učenicima da pristupe besplatnim obukama radi unapređivanja online obrazovanja u Srbiji i podstakne aktivnije učešće svakog od navedenih aktera u tom procesu.

Tokom perioda od 25. februara do 31. marta 2022. godine UG Libero je ušao u proces finalizacije web platforme. U sklopu tog procesa u ovom periodu je završen proces kodiranja platforme i izvršeno je njeno finalno grafičko uređivanje. Uneta su sva grafička rešenja u vizuelni izgled platforme koji je usklađen sa vizuelnim identitetom UG Libero, i završen je proces vizualizacije 3 obuke koje se nalaze na platformi, a sa ciljem povećavanja atraktivnosti i zanimljivosti tog segmenta ka svakoj od gore pomenutih ciljnih grupa. EduMikser web platforma je dostupna na Internet adresi “edukacija.virtuelnopostajestvarnost.rs”.IZVEŠTAJ [6. MAJ 2022. GODINE]

Obavljena je i druga faza procesa finalizacije web platforme koja se odnosila testiranje, ažuriranje i ispravljanje uočenih grešaka tokom testiranja. Ova faza je sprovedena u periodu od 01. aprila do 30. aprila 2022. godine. Testiranje je sprovedeno od strane gore navedenih ciljnih grupa, i nakon njihovih komentara izvršena je finalizacija web platforme.

Hvala svima koji su nas podržali!

Izgradimo EduMikser za bolje onlajn obrazovanje


komentara

101.110,00 RSD

donirano od 18 donatora za 30 dana

To je 86% od cilja od 117.000 RSD

 još
0
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 15.890 RSD

Uspešno završen 15.01.2022 - 15.02.2022 (30 dana)

Udruženje građana Libero je započelo izradu onlajn platforme “EduMikser” na kojoj će nastavnici i učenici, kao i svi drugi koji se bave obrazovanjem dece i mladih imati pristup besplatnim interaktivnim obukama za unapređenje onlajn obrazovanja, a koji su izrađeni u […]

Opis projekta

Udruženje građana Libero je započelo izradu onlajn platforme “EduMikser” na kojoj će nastavnici i učenici, kao i svi drugi koji se bave obrazovanjem dece i mladih imati pristup besplatnim interaktivnim obukama za unapređenje onlajn obrazovanja, a koji su izrađeni u skladu sa njihovim potrebama. 

Pandemija je izmestila obrazovanje u onlajn sferu što je sa sobom donelo brojne probleme i izazove za nastavnike, učenike i neformalne edukatore. Kako bismo dali doprinos i pomogli im u prevazilaženju ovih izazova, započeli smo razvoj “EduMikser” onlajn platforme koja ima za cilj da učini onlajn obrazovanje interaktivnijim, zanimljivijim, sadržajnijim i kvalitetnijim za sve. 

Libero je organizacija koja preko 20 godina radi u Srbiji na jačanju i unapređivanju obrazovanja i generalno položaja mladih u društvu. Na tom putu smo se trudili da doprinesemo unapređivanju kvaliteta obrazovanja kroz razvoj inovativnih metodologija, alata i pristupa i donesemo dobre prakse u Srbiju. Isti princip smo primenjivali i od marta 2020. godine kada je pandemija virusa Covid-19 došla u Srbiju, kroz aktivan rad na unapređivanju onlajn obrazovanja kroz pružanje direktne podrške svima akterima u ovom polju, od učenika do nastavnika.  

Iako su mnogi verovali da će nakon završetka pandemije onlajn obrazovanje biti “zaboravljeno”, sada postaje sve jasnije da će ono nastaviti da postoji i da će biti sve prisutnije u budućnosti. Iz tog razloga od ključne je važnosti da se posveti pažnja načinima na koji se ono može učiniti kvalitetnijim za sve svoje učesnike, i u formalnom i neformalnom sektoru. Uprkos napretku koji je ostvaren nakon inicijalnog šoka prilikom prelaska na onlajn rad brojni problemi kao što su nedovoljna tehnička pripremljenost nastavnika i edukatora, nedostatak interakcije, nezainteresovanost učenika i nepostojanje adekvatnih metoda za rad u digitalnom prostoru i dalje su sveprisutni.

EduMikser obuke za nastavnike, učenike i omladinske radnike dizanirani su da se uhvate ukoštac sa tim problemima i da kroz inovativne digitalne alate, interaktivne metodologije i praktične primere pomognu kvalitetnu tranziciju iz tradicionalnog u onlajn obrazovanje.  Međutim, kako bi EduMikser platforma bila dovršena i postala besplatno dostupna svim akterima u obrazovanju u Srbiji, potrebna nam je podrška zajednice – svih nas koji želimo da obezbedimo bolje i kvalitetnije obrazovanje za decu i mlade.

BUDŽET:

Završetak procesa kodiranja, modifikovanja teme i grafičkog uređivanja platforme: 62.000 RSD

Testiranje, ažuriranje i ispravljanje grešaka na platformi u pilot fazi: 37.000 RSD

Usluga hostinga platforme u periodu od 24 meseca: 18.000 RSD

UKUPNO: 117.000 RSD

Kampanju možete podržati online donacijom na Donacije.rs ili uplatom na tekući račun Udruženja. Za uplate na tekući račun:IZVEŠTAJ [7. APRIL 2022. GODINE]

Udruženje građana Libero je uz podršku Fondacije Katalist, a putem platforme Donacije.rs prikupio sredstva u iznosu od 101.110,00 dinara za potrebe finalizacije EduMikser web platforme u sklopu projekta „Podrži obrazovanje“. Ova platforma služi da omogući nastavnicima, omladinskim radnicima i učenicima da pristupe besplatnim obukama radi unapređivanja online obrazovanja u Srbiji i podstakne aktivnije učešće svakog od navedenih aktera u tom procesu.

Tokom perioda od 25. februara do 31. marta 2022. godine UG Libero je ušao u proces finalizacije web platforme. U sklopu tog procesa u ovom periodu je završen proces kodiranja platforme i izvršeno je njeno finalno grafičko uređivanje. Uneta su sva grafička rešenja u vizuelni izgled platforme koji je usklađen sa vizuelnim identitetom UG Libero, i završen je proces vizualizacije 3 obuke koje se nalaze na platformi, a sa ciljem povećavanja atraktivnosti i zanimljivosti tog segmenta ka svakoj od gore pomenutih ciljnih grupa. EduMikser web platforma je dostupna na Internet adresi “edukacija.virtuelnopostajestvarnost.rs”.IZVEŠTAJ [6. MAJ 2022. GODINE]

Obavljena je i druga faza procesa finalizacije web platforme koja se odnosila testiranje, ažuriranje i ispravljanje uočenih grešaka tokom testiranja. Ova faza je sprovedena u periodu od 01. aprila do 30. aprila 2022. godine. Testiranje je sprovedeno od strane gore navedenih ciljnih grupa, i nakon njihovih komentara izvršena je finalizacija web platforme.

Hvala svima koji su nas podržali!

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Udruženje Libero Website:  http://libero.org.rs Kontakt:  ivan@libero.org.rs

Udruženje građana Libero je neprofitna organizacija za mlade sa sedištem u Beogradu osnovana 2002. godine. Naš rad usmeren je na promociju prava i položaja mladih u društvu kroz razvoj formalnog i neformalnog obrazovanja, borbu protiv diskriminacije i promociju demokratske participacije. Od osnivanja implementirali smo desetine međunarodnih projekata, organizovali više od sto događaja kroz koje su prošle stotine mladih i razvili veliki broj inovativnih edukativnih metodologija.

Anonimno 20.000,00 RSD

Dejan Boromisa3.700,00 RSD

Nina Despot3.300,00 RSD

Danijela Maljevic4.000,00 RSD

Anonimno1.200,00 RSD

Lazar Pavlovic11.760,00 RSD

Masa Eric5.300,00 RSD

Stefan Miletic2.350,00 RSD

Vesna Despot5.200,00 RSD

Anonimno7.800,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Marina Mihajlovic4.500,00 RSD

Uros Egic4.000,00 RSD

Ana Ivanovic4.000,00 RSD

Milan Tomas5.000,00 RSD

Neda Petrovic4.000,00 RSD

Jelena Nikolic5.000,00 RSD