Fond Solidarnosti – Obezbedimo jednokratnu novčanu pomoć za 20 kulturnih radnika i radnica


komentara

Fond solidarnosti je odgovor kulturnih radnika i radnica u Srbiji na aktuelnu pandemijsku krizu u kojoj je veliki broj naših kolega ostao bez posla i sredstava za život. Fond je naš odgovor i na nedostatak sveobuhvatnih mera države za pomoć različitim kategorijama kulturnih radnika.Pozorište Patos, Zrenjanin, 2018.

Fond solidarnosti kulturnih radnika i radnica Srbije osnovali su Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS), Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV), Udruženje likovnih kritičara AICA Srbija, Stanica – Servis za savremeni ples, BAZAART i Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS)

Fond solidarnosti je namenjen svim radnicama i radnicima u kulturi i umetnicima koji su zbog vanrednog stanja i krize izazvane pandemijom ostali bez ikakvih primanja, ali i onima od čijeg neposrednog radnog angažovanja zavisi kulturna i umetnička produkcija (u ovu kategoriju spadaju modeli, statisti, tehničari, itd) i koji nemaju nikakvih zagarantovanih radnih  prava.SULUV, ph: Aleksandar Danguzov

Za korišćenje sredstava Fonda mogu da se prijave i umetnici i kulturni radnici koji nisu članovi udruženja koosnivača, a prioritet za dodelu jednokratne pomoći imaće oni koji se nalaze u najtežoj socijalnoj i ekonomskoj situaciji. Posebno želimo da pomognemo onim kulturnim radnicima i radnicama koji su nezaposleni, koji plaćaju rentu za stan, koji imaju penziju ispod proseka i koji izdržavaju porodice bez drugih primanja.

Zahvaljujući podršci međunarodnih donatora, obezbedili smo pomoć od po 30 hiljada dinara za  150 umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica koji su ostali bez većeg dela ili svih prihoda u ovom periodu, a nisu obuhvaćeni merama Vlade Republike Srbije i ostalih državnih organa.ULUS, ph: Nenad Porobić

Cilj ove kampanje je da se obezbedi pomoć za bar još 20 kulturnih radnika i radnica kojima je u periodu pandemije osporeno pravo na rad, pa samim tim ugrožena egzistencija, kao i egzistencija njihovih porodica.

Zato pozivamo građane Srbije, pojedince, grupe i pravna lica, da doniraju sredstva koja će biti upotrebljena za ovu namenu. Iznos je manje važan, važnija je spremnost da budemo solidarni.

Sredstva možete donirati preko web stranice Donacije.rs, preko žiro računa Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (za FOND SOLIDARNOSTI): Komercijalna banka, broj 205-351975-08, a donacije od 200 dinara preko SMS poruke na broj 7300.

BUDŽET:

Jednokratna novčana pomoć

30.000 RSD x 20 radnika/ca

UKUPNO: 600.000 RSDGodišnja skupština AICABazaart, ph: Andrijana SavićStanica, ph: Vladimir Opsenica

Fond Solidarnosti – Obezbedimo jednokratnu novčanu pomoć za 20 kulturnih radnika i radnica


komentara

763.577,00 RSD

donirano od 104 donatora za 60 dana

To je 127% od cilja od 600.000 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 163.577 RSD

Uspešno završen 29.07.2020 - 28.09.2020 (60 dana)

Fond solidarnosti je odgovor kulturnih radnika i radnica u Srbiji na aktuelnu pandemijsku krizu u kojoj je veliki broj naših kolega ostao bez posla i sredstava za život. Fond je naš odgovor i na nedostatak sveobuhvatnih mera države za pomoć […]

Opis projekta

Fond solidarnosti je odgovor kulturnih radnika i radnica u Srbiji na aktuelnu pandemijsku krizu u kojoj je veliki broj naših kolega ostao bez posla i sredstava za život. Fond je naš odgovor i na nedostatak sveobuhvatnih mera države za pomoć različitim kategorijama kulturnih radnika.Pozorište Patos, Zrenjanin, 2018.

Fond solidarnosti kulturnih radnika i radnica Srbije osnovali su Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS), Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV), Udruženje likovnih kritičara AICA Srbija, Stanica – Servis za savremeni ples, BAZAART i Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS)

Fond solidarnosti je namenjen svim radnicama i radnicima u kulturi i umetnicima koji su zbog vanrednog stanja i krize izazvane pandemijom ostali bez ikakvih primanja, ali i onima od čijeg neposrednog radnog angažovanja zavisi kulturna i umetnička produkcija (u ovu kategoriju spadaju modeli, statisti, tehničari, itd) i koji nemaju nikakvih zagarantovanih radnih  prava.SULUV, ph: Aleksandar Danguzov

Za korišćenje sredstava Fonda mogu da se prijave i umetnici i kulturni radnici koji nisu članovi udruženja koosnivača, a prioritet za dodelu jednokratne pomoći imaće oni koji se nalaze u najtežoj socijalnoj i ekonomskoj situaciji. Posebno želimo da pomognemo onim kulturnim radnicima i radnicama koji su nezaposleni, koji plaćaju rentu za stan, koji imaju penziju ispod proseka i koji izdržavaju porodice bez drugih primanja.

Zahvaljujući podršci međunarodnih donatora, obezbedili smo pomoć od po 30 hiljada dinara za  150 umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica koji su ostali bez većeg dela ili svih prihoda u ovom periodu, a nisu obuhvaćeni merama Vlade Republike Srbije i ostalih državnih organa.ULUS, ph: Nenad Porobić

Cilj ove kampanje je da se obezbedi pomoć za bar još 20 kulturnih radnika i radnica kojima je u periodu pandemije osporeno pravo na rad, pa samim tim ugrožena egzistencija, kao i egzistencija njihovih porodica.

Zato pozivamo građane Srbije, pojedince, grupe i pravna lica, da doniraju sredstva koja će biti upotrebljena za ovu namenu. Iznos je manje važan, važnija je spremnost da budemo solidarni.

Sredstva možete donirati preko web stranice Donacije.rs, preko žiro računa Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (za FOND SOLIDARNOSTI): Komercijalna banka, broj 205-351975-08, a donacije od 200 dinara preko SMS poruke na broj 7300.

BUDŽET:

Jednokratna novčana pomoć

30.000 RSD x 20 radnika/ca

UKUPNO: 600.000 RSDGodišnja skupština AICABazaart, ph: Andrijana SavićStanica, ph: Vladimir Opsenica

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Nezavisna kulturna scena Srbije Website:  https://nezavisnakultura.net/ Kontakt:  fondsolidarnosti.krrs@gmail.com

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je saradnička platforma organizacija, inicijativa i pojedinaca u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji, koja kroz realizaciju i razmenu programa u zemlji i inostranstvu, aktivnosti jačanja sopstvenih kapaciteta i kapaciteta svojih članica, kao i kroz dijalog sa donosiocima odluka na svim nivoima, teži da promoviše razvoj inovativnih i kritičkih umetničkih praksi, da utiče na kulturnu politiku i druge javne politike koje su s njom u vezi, da doprinese decentralizaciji kulture u Srbiji i uspostavljanju regionalne kulturne saradnje u Jugoistočnoj Evropi. // Fond solidarnosti kulturnih radnika i radnica Srbije osnovali su Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS), Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV), Udruženje likovnih kritičara AICA Srbija, Stanica – Servis za savremeni ples, BAZAART i Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) da bi pružili pomoć ugroženim umetnicima i kulturnim radnicima u vreme pandemije i velike ekonomske krize koja je prati. Fond solidarnosti je naš odgovor na aktuelnu pandemijsku krizu u kojoj je veliki broj umetnika i kulturnih radnika i radnica ostao bez posla i sredstava za život i realizuje se kao direktna akcija koja treba da nadomesti nedostatak sveobuhvatnih mera države za pomoć različitim kategorijama kulturnih radnika.

SMS VIP 600,00 RSD

SMS Telenor 3.577,00 RSD

SMS Telekom 6.400,00 RSD

Wiener Stadtische osiguranje 150.000,00 RSD

Sanja Lazic1.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

mirko n20.943,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Milena Avramovic 5.000,00 RSD

Marijana Cvetkovic11.700,00 RSD

Ana Vujanovic5.000,00 RSD

Marta Popivoda5.000,00 RSD

Veran Matic3.000,00 RSD

Sonja Pregrad4.000,00 RSD

dragana jovovic32.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Vesna Klacar Nedimovic7.000,00 RSD

Milica Vlajkovic13.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Dragana jovovic2.000,00 RSD

Monika Husar3.000,00 RSD

Stevan Mikic2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Anonimno26.000,00 RSD

Anonimno21.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Tomislav Popovic5.000,00 RSD

Sofija Pekic Quarrie1.000,00 RSD

Marija Rodic1.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno2.621,00 RSD

Anonimno11.000,00 RSD

Julija Matejic3.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Anonimno20.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno12.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno24.850,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Maria Gonzales Haber15.054,00 RSD

Anonimno1.500,00 RSD

Anonimno20.000,00 RSD

Bojana Popovic500,00 RSD

Bojana Popovic500,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Miona Bogovic3.000,00 RSD

Anonimno200,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno11.759,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Dubravka Velat10.000,00 RSD

Katarina Mitic2.000,00 RSD

Filip Ljubičić 2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Tatjana Nikolic2.000,00 RSD

Donacije građana na Ars vs. Corona koncertu - BUNT Festival 60.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Anonimno20.000,00 RSD

Olivera Randjic1.000,00 RSD

Jelena Pajovic2.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anja Susa5.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Zeljko Koncarevic3.000,00 RSD

darija darija2.209,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Ne davimo Beograd Beograd5.000,00 RSD

Dusica Parezanovic3.527,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Bojana Mladenovic 5.879,00 RSD

Veran Matic3.000,00 RSD

Milos Miletic1.000,00 RSD

Dobrica Veselinovic1.000,00 RSD

sever oktobrov5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Marko Miletic1.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Nikoleta Kosovac2.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Anonimno5.879,00 RSD

Lana Gunjic5.879,00 RSD