Obezbedi da 40 ugrožene dece dobije samopouzdanje i podršku na Letnjim pozorišnim radionicama


komentara

Mnoga deca se suočavaju sa materijalnim i socijalnim problemima zbog kojih nisu u mogućnosti da dobiju pažnju i podršku neophodnu za srećno odrastanje. Zato smo pokrenuli kampanju za prikupljanja sredstava, kako bismo unapredili razvoj socijalnih veština kod dece koja dolaze iz ugroženih kategorija i pomogli im da prevazidju teške životne uslove.

VI nam možete pomoći u tome!Problem:

Uloga obrazovnog sistema u današnjem društvu se urušava! Konstantan, agresivno-nametljiv i neregulisan pritisak koji dolazi od strane ulice i interneta postaje jači od uticaja koji učitelji, nastavnici i roditelji ostvaruju na decu sa ograničenim vremenskim i materijalnim resursima.

Vannastavne aktivnosti, koje bi trebalo da potpomognu ovaj proces, često su skupe i nedostupne, što održava postojeće nejednakosti u društvu i oduzima priliku i šansu upravo onoj deci kojima je takva prilika najpotrebnija.

Rešenje:

Zato smo razvili program dvomesečnih pozorišnih radionica koje angažuje decu i usmeravaju njihovu radoznalost, doprinoseći celokupnom razvoju deteta. Podržite nas i obezbedite da ove radionice po drugi put implementiramo u Beogradu a po prvi put i u Knjaževcu!Prednosti LPR-a:

Naše radionice stavljaju akcenat na psihološki, socijalni i emocionalni razvoj svakog učesnika.

Radionice stvaraju stimulativno i podržavajuće okruženje koje doprinosi celokupnom razvoju dece i pruža im osnove za uspešno školovanje i životnu karijeru. Koordinatori i gostujući predavači, stručnjaci u svojim oblastima, kao što su scenografi, kostimografi, glumci, pisci i muzičari, kroz interaktivne radionice, pružaju učesnicima podršku, inspiraciju i savete. Naš cilj nije samo prenošenje znanja, već i podsticanje razmišljanja, refleksije i otvaranje važnih pitanja.

Osim toga, vodeći Orhidejini koordinatori ostaju stalna podrška učesnicima i njihovim porodicama i po završetku radionica.

Šta su rekli o našim radionicama:
Reči Ljiljane Jović, psihološkinje u OŠ „Nikola Tesla“ - Vinča

Sva naša uključena deca su oduševljena radionicom i oobraćala su nam se u više navrata sa pitanjem da li će to biti ponovo organizovano...Sa istim pitanjem i molbama obraćali su nam se i njihovi roditelji, izražavali su zahvalnost što su njihova deca dobila priliku da budu uključena ...Osim što su uključena deca uživala u radionici vidljivi su nam i dobiti koje imaju u polju samopouzdanja i u zainteresovanosti i osposobljvanju za učestvovanje u dramskoj sekciji...Mislim da je veoma važno na kraju istaći da su mnogi koji su uključeni u ovu radionicu prvi put u životu dobili priliku da dođu u tako blizak kontakt sa kulturom i umetnošću koji nisu iz školskog konteksta. Deci su zaista otvoreni novi vidici i data im im je prilika da i sebe vide u jednom drugačijem, optimističnijem svetlu. Verujem da će za neke od njih to sigurno biti od životnog značaja.Možete nas podražati:

→ Novačanim donacijama
→ Donacijama u robi: 20 dečijih obroka za Beograd; 20 dečijih obroka za Knjaževac; školski pribor x 40; likovni probor x 40; dečiji kostimi x 40
→ Prisustvom na akcijama u toku kampanje (Instagram)
→ Promovisanjem našeg projekta i kampanje

Zasto se bavimo ovim problemom:

Važno je da se zajedno i solidarno bavimo problemima najmlađih u društvu jer zajedno, stvaramo zdravu atmosferu za odrastanje i razvoj. Deca su sadašnjost i budućnost jednog društva a uticaj koji ostavimo na njih u najranijim godinama određuje njihovu životnu putanju!

Na nama je odgovornost da otvorimo deci vidike, pružimo im ljubav i omogućimo im da kreiraju optimističan pogled na sopstvenu budućnost.Informacije o aktivnostima:

→ Letnja pozorišna radionica održava se od 8. jula do 31. avgusta. U Beogradu i Knjaževcu.
→ Ukupno, deca učestvuju na 17 pojedinačnih radionica, 2 posete pozorištu i završnoj priredbi.
→ Na radionicama učestvuje četrdesetoro dece, šestoro koordinatora i preko 15 gostujućih predavača iz sveta umetnosti.
→ Projekat sprovodi Organizacija hrabrih ideja zajedno sa Timočkim klubom iz Knjaževca.

Budžet:

→ Honorari za koordinatore: 253.200 RSD
→ Hrana i piće za decu: 216.000 RSD
→ Prevoz dece (40 redovnih vožnji učesnika iz Beograda; 2x međugradski prevoz učesnika iz Knjaževca): 100.000 RSD
→ Neophodni materijali: 80.000 RSD
→ Izleti u sklopu radionica: 90.000 RSD
→ Završne priredbe: 40.000 RSD
→ Troškovi fotografije i društvenih mreža: 42.000 RSD
→ Obuke za koordinatore: 28.800 RSD

Ukupno: 838.000 dinara

Pokažimo deci da su nam važna!

Obezbedi da 40 ugrožene dece dobije samopouzdanje i podršku na Letnjim pozorišnim radionicama


komentara

1.022.566,00 RSD

donirano od 57 donatora za 37 dana

To je 122% od cilja od 838.000 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 184.566 RSD

Uspešno završen 20.05.2024 - 27.06.2024 (37 dana)

Mnoga deca se suočavaju sa materijalnim i socijalnim problemima zbog kojih nisu u mogućnosti da dobiju pažnju i podršku neophodnu za srećno odrastanje. Zato smo pokrenuli kampanju za prikupljanja sredstava, kako bismo unapredili razvoj socijalnih veština kod dece koja dolaze iz […]

Opis projekta

Mnoga deca se suočavaju sa materijalnim i socijalnim problemima zbog kojih nisu u mogućnosti da dobiju pažnju i podršku neophodnu za srećno odrastanje. Zato smo pokrenuli kampanju za prikupljanja sredstava, kako bismo unapredili razvoj socijalnih veština kod dece koja dolaze iz ugroženih kategorija i pomogli im da prevazidju teške životne uslove.

VI nam možete pomoći u tome!Problem:

Uloga obrazovnog sistema u današnjem društvu se urušava! Konstantan, agresivno-nametljiv i neregulisan pritisak koji dolazi od strane ulice i interneta postaje jači od uticaja koji učitelji, nastavnici i roditelji ostvaruju na decu sa ograničenim vremenskim i materijalnim resursima.

Vannastavne aktivnosti, koje bi trebalo da potpomognu ovaj proces, često su skupe i nedostupne, što održava postojeće nejednakosti u društvu i oduzima priliku i šansu upravo onoj deci kojima je takva prilika najpotrebnija.

Rešenje:

Zato smo razvili program dvomesečnih pozorišnih radionica koje angažuje decu i usmeravaju njihovu radoznalost, doprinoseći celokupnom razvoju deteta. Podržite nas i obezbedite da ove radionice po drugi put implementiramo u Beogradu a po prvi put i u Knjaževcu!Prednosti LPR-a:

Naše radionice stavljaju akcenat na psihološki, socijalni i emocionalni razvoj svakog učesnika.

Radionice stvaraju stimulativno i podržavajuće okruženje koje doprinosi celokupnom razvoju dece i pruža im osnove za uspešno školovanje i životnu karijeru. Koordinatori i gostujući predavači, stručnjaci u svojim oblastima, kao što su scenografi, kostimografi, glumci, pisci i muzičari, kroz interaktivne radionice, pružaju učesnicima podršku, inspiraciju i savete. Naš cilj nije samo prenošenje znanja, već i podsticanje razmišljanja, refleksije i otvaranje važnih pitanja.

Osim toga, vodeći Orhidejini koordinatori ostaju stalna podrška učesnicima i njihovim porodicama i po završetku radionica.

Šta su rekli o našim radionicama:
Reči Ljiljane Jović, psihološkinje u OŠ „Nikola Tesla“ - Vinča

Sva naša uključena deca su oduševljena radionicom i oobraćala su nam se u više navrata sa pitanjem da li će to biti ponovo organizovano...Sa istim pitanjem i molbama obraćali su nam se i njihovi roditelji, izražavali su zahvalnost što su njihova deca dobila priliku da budu uključena ...Osim što su uključena deca uživala u radionici vidljivi su nam i dobiti koje imaju u polju samopouzdanja i u zainteresovanosti i osposobljvanju za učestvovanje u dramskoj sekciji...Mislim da je veoma važno na kraju istaći da su mnogi koji su uključeni u ovu radionicu prvi put u životu dobili priliku da dođu u tako blizak kontakt sa kulturom i umetnošću koji nisu iz školskog konteksta. Deci su zaista otvoreni novi vidici i data im im je prilika da i sebe vide u jednom drugačijem, optimističnijem svetlu. Verujem da će za neke od njih to sigurno biti od životnog značaja.Možete nas podražati:

→ Novačanim donacijama
→ Donacijama u robi: 20 dečijih obroka za Beograd; 20 dečijih obroka za Knjaževac; školski pribor x 40; likovni probor x 40; dečiji kostimi x 40
→ Prisustvom na akcijama u toku kampanje (Instagram)
→ Promovisanjem našeg projekta i kampanje

Zasto se bavimo ovim problemom:

Važno je da se zajedno i solidarno bavimo problemima najmlađih u društvu jer zajedno, stvaramo zdravu atmosferu za odrastanje i razvoj. Deca su sadašnjost i budućnost jednog društva a uticaj koji ostavimo na njih u najranijim godinama određuje njihovu životnu putanju!

Na nama je odgovornost da otvorimo deci vidike, pružimo im ljubav i omogućimo im da kreiraju optimističan pogled na sopstvenu budućnost.Informacije o aktivnostima:

→ Letnja pozorišna radionica održava se od 8. jula do 31. avgusta. U Beogradu i Knjaževcu.
→ Ukupno, deca učestvuju na 17 pojedinačnih radionica, 2 posete pozorištu i završnoj priredbi.
→ Na radionicama učestvuje četrdesetoro dece, šestoro koordinatora i preko 15 gostujućih predavača iz sveta umetnosti.
→ Projekat sprovodi Organizacija hrabrih ideja zajedno sa Timočkim klubom iz Knjaževca.

Budžet:

→ Honorari za koordinatore: 253.200 RSD
→ Hrana i piće za decu: 216.000 RSD
→ Prevoz dece (40 redovnih vožnji učesnika iz Beograda; 2x međugradski prevoz učesnika iz Knjaževca): 100.000 RSD
→ Neophodni materijali: 80.000 RSD
→ Izleti u sklopu radionica: 90.000 RSD
→ Završne priredbe: 40.000 RSD
→ Troškovi fotografije i društvenih mreža: 42.000 RSD
→ Obuke za koordinatore: 28.800 RSD

Ukupno: 838.000 dinara

Pokažimo deci da su nam važna!

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Organizacija hrabrih ideja Orhideja Website:  https://orghrabrihideja.org/ Kontakt:  orghrabrihideja@gmail.com

Organizacija hrabrih ideja – Orhideja, osnovana u aprilu 2023. posvećena je unapređenju formalnog i neformalnog obrazovanja dece i mladih u Srbiji. Naš tim čine mladi iz različitih oblasti. Fokusirani smo na praktične projekte i radionice za najmlađe, s planom za istraživačke projekte u obrazovanju. Naš cilj je stvoriti zdravije okruženje za decu, s posebnim akcentom na ugrožene grupe, kroz umrežavanje s drugim organizacijama i mladim ljudima.

Delta fondacija64.580,00 RSD

I4–Invention doo 50.000,00 RSD

Cafe Bar Gelato 80.000,00 RSD

Gordana Stepanović4.000,00 RSD

M+Srbija 120.000,00 RSD

Produkt BG engineering 100.000,00 RSD

Donacija građana/ki Loznice13.000,00 RSD

Donacija građana/ki Beograda10.500,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Mihajlo Živanović2.000,00 RSD

DaranGroup doo20.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Misa Vasic10.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Aleksandar Marinkovic20.000,00 RSD

Djordje Stefanovic1.001,00 RSD

Vladimir Tošić 1.000,00 RSD

Vuk Savić1.000,00 RSD

Ivana Punoš 3.000,00 RSD

Donacije građana Beograda 48.380,00 RSD

Donacije građana Knjaževca 20.250,00 RSD

Liatris doo100.000,00 RSD

Sava Živanović12.800,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Žarko Antanasković1.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Djordje Randjelovic1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Aleksandar Stojadinovic1.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Nikola Mitrovic25.000,00 RSD

Tamara Milosevic3.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno137.545,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Branislava Ivković 20.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Sara Mansour2.000,00 RSD

Anonimno30.000,00 RSD

Gorana Curgus 1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno13.888,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Snezana Mircetic3.000,00 RSD

Anonimno41.020,00 RSD

Milan Antonovic4.102,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD