POMOĆ NA TOČKOVIMA – Održimo mobilni kamper i pružimo pomoć izbeglicama na teritoriji Srbije


komentara

[UPDATE - 18. maj]

Hvala svima koji su do sada donirali! Za samo 8 dana uspeli smo da prikupimo ceo iznos potreban za registraciju, servis i brending našeg mobilnog kampera, ali tu nije kraj našim potrebama, zato povećavamo cilj za još 141.800 RSD i molimo vas za pomoć kako bismo obezbedili i pranje i garažiranje vozila na godinu dana!

POMOZITE DA NAŠA IZBEGLIČKA KANCELARIJA NA TOČKOVIMA, NAŠ KAMPER sa timom pravnika, psihologa, socijalnih radnika dođe do izbeglica i migranata u Srbiji kojima je neophodna pomoć.

Da bismo im pomogli potrebna nam je vaša pomoć i podrška - građana, malih kompanija, fondacija...
Nadamo se da ćemo zajedno doći do tog cilja, da će naš kamper, koji smo dobili kao donaciju, biti u voznom stanju, žuriti sa našim ljudima od severa do krajnjeg juga zemlje na mesta na kojima smo izbeglicama najpotrebniji.U Srbiji u svakom trenutku boravi između 5500 i 6000 izbeglica i migranata. Oko 4000 je u kampovima, a ostali su na otvorenom, bez krova, bez zaštite, hrane, higijene, lekara i pravih informacija. Svakodnevno ih susrećemo na terenu. Većina su mladi ljudi, ponekad i cele porodice, ali veliki broj njih su maloletnici, najlakši plen za svaku vrstu zloupotrebe i manipulacije, kojima su inače izloženi ovi ljudi bez svoje države i podrške sistema. Trgovci ljudima im daju obećanja da će ih odvesti u evropske zemlje, uzimaju poslednji dinar, često su prisiljeni i na pružanje seksualnih usluga.
Najveći broj njih po nekoliko puta pokušava da predje granicu Srbije prema Hrvatskoj i Mađarskoj, gde budu uhvaćeni, pretučeni, gde im se oduzima novac, mobilni telefoni, a oni se vraćaju nazad često pretučeni, opljačkani i sa sve manje nade.Oni ne mogu ni nazad. Pobegli su iz svojih zemalja, potrošili novac na put, prelaske granica i trgovce ljudima. Potrebna im je naša pomoć. Da ih posavetujemo, ohrabrimo, uputimo na opsanosti kojima su izloženi, na prava i obaveze koje imaju. Potrebni smo im i da ih uputimo na lečenje, omogućimo kontakt sa porodicom, uputimo u prihvatne centre, damo svaki savet i ohrabrimo. Reč je o ljudima koji žive u strahu, koji se plaše deportacija, registracije i čiji se život odvija u sivoj zoni, bez pravila i prava.

Potrebni smo i u kampovima i centrima za azil, tamo gde su im nedostupna pravna, sociološka pomoć, da li zbog prirode samog kampa ili zbog toga što nisu dovoljno obrazovani i informisani na kakvu pomoć imaju pravo i šta mogu da traže - da im dete ide u školu, da se vakcinišu, da dobiju specijalistički pregled...Ovim ljudima potrebne su i male sitne, obične stvari, bilo šta što podseća na normalan život. Nova lica, učenje, druženje, savet za hranu, za negu tek rođene bebe, kako pokušati savladati traumu doživljenu kod kuće, na granicama, gubitak najbližih, spavanje u zajedničkoj sobi sa nepoznatima, drugu kulturu...
Naročito deci koja žive u jednoj zatvorenoj grupi, među odraslima koji ne rade, koji su oprhvani beznađem ili nerealnim očekivanjima od prelaska granice. Treba im malo igre, animacije, promene, učenja...
Želimo i pokušavamo da im nešto od toga pružimo. Svuda gde znamo da su na otvorenom pod vedrim nebom, gladni, tamo gde ne možemo da uđemo u kamp ili centar, tamo gde nas zovu da im pomognemo, jer imaju problem, ali i tamo gde nas ne zovu, ali smo im potrebni.Pomozite nam da dođemo do njih, da im objasnimo i njihove obaveze prema sredini u kojoj su, da im približimo mentalitet naših ljudi, i obavezu da poštuju njihova prava i imovinu.
Pomozite da možemo da pokrenemo što češće svoj kamper, svoju mobilnu izbegličku kancelariju na točkovima, u kojem rade pravnik, psiholog, socijalni radnik. Želimo da ga parkiramo u nekoj šumi na granici, uz ogradu prihvatnog centra gde je ljudima potreban bezbedan prostor koji nemaju u velikim kolektivnim centrima gde boravi veliki broj ljudi, zatim u predgrađu Beograda, Subotice, gde u napuštenim objektima borave migranti, na benzinskoj pumpi u Šidu gde se kriju pod točkovima šlepera. Želimo da otvorimo vrata i da pomažemo.Želimo da pomažemo i našim ljudima u sredinama gde borave izbeglice i migranti, da ih i upoznamo sa nevoljom ovih ljudi, da im prenesemo svoja iskustva, damo savete, oteramo strahove i da ih međusobno upoznamo.
Pomozite da održimo naš kamper u životu, da bude mobilan i dostupan svima kojima je potreban.BUDŽET:

Održavanje vozila na godinu dana:

- Registracija: 63.680 RSD
- Servis: 52.120 RSD
- Brending: 35.380 RSD
- Pranje vozila (pranje kampera spolja + čišćenje kanalizacije u kamperu hemijskim sredstvima za čišćenje+sredstva za mesečno čišćenje klime, sredstvo za hlađenje ulja): 56.600 RSD
- Garažiranje (12 meseci x 7.100 RSD): 85.200 RSD

UKUPNO: 292.980 RSD

[IZVEŠTAJ 2. JUL 2021. GODINE]

Tokom čitavog projektnog perioda, tim sastavljen od pravnika, psihosocijalnog službenika, prevodilaca, volontera i kulturnih medijatora obilazio je migrante širom Srbije. Neki od gradova u kojima smo bili su Beograd, Šid (okolina), Subotica, Obrenovac, Preševo, Bujanovac. Mobilni kamper služio je da dođemo do izbeglica smeštenih u kampovima, u okolini kampova kao i onim najugroženijim, van smeštaja.

Novac sakupljen kampanjom korišćen je za održavanje i funkcionisanje kampera (mali i veliki servisi, pranje, gume i rezervni delovi; brendiranje; registracija; garažiranje; gorivo za odlazak na terenske posete).

Kamper je funkcionisao kao mobilna kancelarija i omogućio je migrantima, tražiocima azila i lokalnim građanima pristup informacija o svojim pravima, podršku u pokretanju azilne procedure, instrukcije kako mogu da prijave nasilje, kako se postavlja staratelj, gde se smeštaju maloletne izbeglice bez roditelja, informacije o pristupu zdravstvenoj zaštiti, dobijanju lične karte, radne dozvole i mogućnostima za zaposlenje i samozaposlenje. Tražiocima azila i izbeglicama kamper je pružio pomoć u socijalnoj inkluziji i integraciji dok je na lokalnom nivou doprineo mobilizaciji stanovništva u promovisanju tolerancije, razumevanja, interakcije i filantropije. Na ovaj način tražioci azila/migranti/izbeglice su ostvarili kontakt sa lokalnom zajednicom, informisani su o običajima, kulturi, zakonima u Srbiji, socijalnim normama i konačno, prestali da se osećaju izolovano boraveći ceo dan u kampovima. Prilikom poseta osetljivim grupama poput žena migrantkinja, dece, maloletne dece bez pratnje roditelja deljena je humanitarna pomoć. Razgovori sa lokalnim građanima oko kampera su doprineli otklanjanju nedoumica i strahova koje su građani imali o migrantima, azilantima i izbeglicama, i omogućil su građanima da steknu širu sliku i razumeju kontekst migracije.

Nastavljamo sa radom i podrškom izbeglima širom naše zemlje! Hvala na podršci!

 

POMOĆ NA TOČKOVIMA – Održimo mobilni kamper i pružimo pomoć izbeglicama na teritoriji Srbije


komentara

295.273,00 RSD

donirano od 28 donatora za 30 dana

To je 101% od cilja od 292.980 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 2.293 RSD

Uspešno završen 10.05.2019 - 10.06.2019 (30 dana)

[UPDATE – 18. maj] Hvala svima koji su do sada donirali! Za samo 8 dana uspeli smo da prikupimo ceo iznos potreban za registraciju, servis i brending našeg mobilnog kampera, ali tu nije kraj našim potrebama, zato povećavamo cilj za […]

Opis projekta

[UPDATE - 18. maj]

Hvala svima koji su do sada donirali! Za samo 8 dana uspeli smo da prikupimo ceo iznos potreban za registraciju, servis i brending našeg mobilnog kampera, ali tu nije kraj našim potrebama, zato povećavamo cilj za još 141.800 RSD i molimo vas za pomoć kako bismo obezbedili i pranje i garažiranje vozila na godinu dana!

POMOZITE DA NAŠA IZBEGLIČKA KANCELARIJA NA TOČKOVIMA, NAŠ KAMPER sa timom pravnika, psihologa, socijalnih radnika dođe do izbeglica i migranata u Srbiji kojima je neophodna pomoć.

Da bismo im pomogli potrebna nam je vaša pomoć i podrška - građana, malih kompanija, fondacija...
Nadamo se da ćemo zajedno doći do tog cilja, da će naš kamper, koji smo dobili kao donaciju, biti u voznom stanju, žuriti sa našim ljudima od severa do krajnjeg juga zemlje na mesta na kojima smo izbeglicama najpotrebniji.U Srbiji u svakom trenutku boravi između 5500 i 6000 izbeglica i migranata. Oko 4000 je u kampovima, a ostali su na otvorenom, bez krova, bez zaštite, hrane, higijene, lekara i pravih informacija. Svakodnevno ih susrećemo na terenu. Većina su mladi ljudi, ponekad i cele porodice, ali veliki broj njih su maloletnici, najlakši plen za svaku vrstu zloupotrebe i manipulacije, kojima su inače izloženi ovi ljudi bez svoje države i podrške sistema. Trgovci ljudima im daju obećanja da će ih odvesti u evropske zemlje, uzimaju poslednji dinar, često su prisiljeni i na pružanje seksualnih usluga.
Najveći broj njih po nekoliko puta pokušava da predje granicu Srbije prema Hrvatskoj i Mađarskoj, gde budu uhvaćeni, pretučeni, gde im se oduzima novac, mobilni telefoni, a oni se vraćaju nazad često pretučeni, opljačkani i sa sve manje nade.Oni ne mogu ni nazad. Pobegli su iz svojih zemalja, potrošili novac na put, prelaske granica i trgovce ljudima. Potrebna im je naša pomoć. Da ih posavetujemo, ohrabrimo, uputimo na opsanosti kojima su izloženi, na prava i obaveze koje imaju. Potrebni smo im i da ih uputimo na lečenje, omogućimo kontakt sa porodicom, uputimo u prihvatne centre, damo svaki savet i ohrabrimo. Reč je o ljudima koji žive u strahu, koji se plaše deportacija, registracije i čiji se život odvija u sivoj zoni, bez pravila i prava.

Potrebni smo i u kampovima i centrima za azil, tamo gde su im nedostupna pravna, sociološka pomoć, da li zbog prirode samog kampa ili zbog toga što nisu dovoljno obrazovani i informisani na kakvu pomoć imaju pravo i šta mogu da traže - da im dete ide u školu, da se vakcinišu, da dobiju specijalistički pregled...Ovim ljudima potrebne su i male sitne, obične stvari, bilo šta što podseća na normalan život. Nova lica, učenje, druženje, savet za hranu, za negu tek rođene bebe, kako pokušati savladati traumu doživljenu kod kuće, na granicama, gubitak najbližih, spavanje u zajedničkoj sobi sa nepoznatima, drugu kulturu...
Naročito deci koja žive u jednoj zatvorenoj grupi, među odraslima koji ne rade, koji su oprhvani beznađem ili nerealnim očekivanjima od prelaska granice. Treba im malo igre, animacije, promene, učenja...
Želimo i pokušavamo da im nešto od toga pružimo. Svuda gde znamo da su na otvorenom pod vedrim nebom, gladni, tamo gde ne možemo da uđemo u kamp ili centar, tamo gde nas zovu da im pomognemo, jer imaju problem, ali i tamo gde nas ne zovu, ali smo im potrebni.Pomozite nam da dođemo do njih, da im objasnimo i njihove obaveze prema sredini u kojoj su, da im približimo mentalitet naših ljudi, i obavezu da poštuju njihova prava i imovinu.
Pomozite da možemo da pokrenemo što češće svoj kamper, svoju mobilnu izbegličku kancelariju na točkovima, u kojem rade pravnik, psiholog, socijalni radnik. Želimo da ga parkiramo u nekoj šumi na granici, uz ogradu prihvatnog centra gde je ljudima potreban bezbedan prostor koji nemaju u velikim kolektivnim centrima gde boravi veliki broj ljudi, zatim u predgrađu Beograda, Subotice, gde u napuštenim objektima borave migranti, na benzinskoj pumpi u Šidu gde se kriju pod točkovima šlepera. Želimo da otvorimo vrata i da pomažemo.Želimo da pomažemo i našim ljudima u sredinama gde borave izbeglice i migranti, da ih i upoznamo sa nevoljom ovih ljudi, da im prenesemo svoja iskustva, damo savete, oteramo strahove i da ih međusobno upoznamo.
Pomozite da održimo naš kamper u životu, da bude mobilan i dostupan svima kojima je potreban.BUDŽET:

Održavanje vozila na godinu dana:

- Registracija: 63.680 RSD
- Servis: 52.120 RSD
- Brending: 35.380 RSD
- Pranje vozila (pranje kampera spolja + čišćenje kanalizacije u kamperu hemijskim sredstvima za čišćenje+sredstva za mesečno čišćenje klime, sredstvo za hlađenje ulja): 56.600 RSD
- Garažiranje (12 meseci x 7.100 RSD): 85.200 RSD

UKUPNO: 292.980 RSD

[IZVEŠTAJ 2. JUL 2021. GODINE]

Tokom čitavog projektnog perioda, tim sastavljen od pravnika, psihosocijalnog službenika, prevodilaca, volontera i kulturnih medijatora obilazio je migrante širom Srbije. Neki od gradova u kojima smo bili su Beograd, Šid (okolina), Subotica, Obrenovac, Preševo, Bujanovac. Mobilni kamper služio je da dođemo do izbeglica smeštenih u kampovima, u okolini kampova kao i onim najugroženijim, van smeštaja.

Novac sakupljen kampanjom korišćen je za održavanje i funkcionisanje kampera (mali i veliki servisi, pranje, gume i rezervni delovi; brendiranje; registracija; garažiranje; gorivo za odlazak na terenske posete).

Kamper je funkcionisao kao mobilna kancelarija i omogućio je migrantima, tražiocima azila i lokalnim građanima pristup informacija o svojim pravima, podršku u pokretanju azilne procedure, instrukcije kako mogu da prijave nasilje, kako se postavlja staratelj, gde se smeštaju maloletne izbeglice bez roditelja, informacije o pristupu zdravstvenoj zaštiti, dobijanju lične karte, radne dozvole i mogućnostima za zaposlenje i samozaposlenje. Tražiocima azila i izbeglicama kamper je pružio pomoć u socijalnoj inkluziji i integraciji dok je na lokalnom nivou doprineo mobilizaciji stanovništva u promovisanju tolerancije, razumevanja, interakcije i filantropije. Na ovaj način tražioci azila/migranti/izbeglice su ostvarili kontakt sa lokalnom zajednicom, informisani su o običajima, kulturi, zakonima u Srbiji, socijalnim normama i konačno, prestali da se osećaju izolovano boraveći ceo dan u kampovima. Prilikom poseta osetljivim grupama poput žena migrantkinja, dece, maloletne dece bez pratnje roditelja deljena je humanitarna pomoć. Razgovori sa lokalnim građanima oko kampera su doprineli otklanjanju nedoumica i strahova koje su građani imali o migrantima, azilantima i izbeglicama, i omogućil su građanima da steknu širu sliku i razumeju kontekst migracije.

Nastavljamo sa radom i podrškom izbeglima širom naše zemlje! Hvala na podršci!

 

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Centar za zaštitu i pomoć traziocima azila Website:  http://azilsrbija.rs/ Kontakt:  sediste@apc-cza.org

APC/CZA je jedina lokalna grasroot organizacija koja pruža sveobuhvatnu podršku izbeglicama – pravnu, psihološku i integracijsku. Radimo od samog početka azilnog sistema u Srbiji, više od 11 godina. Za to vreme smo informisali preko 240.000 izbeglica i migranata, pomogli više od 37.000 dece, pružili psihološku podršku preko 12.000 ljudi, organizovali preko 1000 radionica širom zemlje. Veoma smo ponosni na svoje principe rada, nezavisnost organizacije, profesionalnost i hrabrost naših timova. Našu organizaciju čine zaposleni i volonteri kojima je stalo do ljudi, koji veruju u borbu i u male promene u društvu.

Anonimno2.500,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Nadežda Dramićanin 7.816,00 RSD

Miloš Nikolić 6.000,00 RSD

Ratko Vajović 7.000,00 RSD

Milica Nenadović 6.000,00 RSD

Ivana Ninčić 6.000,00 RSD

Anonimno100.000,00 RSD

Anonimno6.000,00 RSD

Ljubica Tasic21.098,00 RSD

Suzana Bošković 8.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Dubravka Dugić 6.000,00 RSD

Anonimno8.000,00 RSD

Anonimno9.000,00 RSD

Alekandar Hrib2.359,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno7.500,00 RSD

Anonimno9.000,00 RSD

Ana Aleksić 8.000,00 RSD

Mira Celar 6.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Jasmina B. Ilić 8.500,00 RSD

Jasmina Vinčić 8.000,00 RSD

Dragana Marković 6.500,00 RSD

Anonimno8.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Anonimno9.000,00 RSD