PAUK NIJE BAUK: Podržite obeležavanje Dana paukova u 6 gradova Srbije


komentara

Beograd, 27. januar 2024. godine

Beograd je bio poslednji grad koji smo obišli u okviru projekta PAUK NIJE BAUK i uz pordšku kolega iz Botaničke bašte „Jevremovac“, održali predavanje 27.01.2024. u njihovim prostorijama. Atmosfera je bila potpuno domaćinska, svi su bili pozitivno raspoloženi.Dvadeset ljubitelja prirode, različitig uzrasta, prisustvovalo je našem događaju. Sad već kao redovan deo programa, preneli smo delić atmosfere iz Novog Sada pomoću virtualne izložbe likovnih radova na temu „Pauk i devojka“, i uz zvuke živahne melodije Tarantele upoznali ih sa neobičnim svetom paukova.Bačka Palanka, 21. januar 2024. godine

Šesti dogadjaj u okviru projekta PAUK NIJE BAUK organizovan je u Bačkoj Palanci u nedelju, 21. 1.2024, u Muzeju grada. Na naše veliko zadovoljstvo, prisustvovalo je oko 50 posecilaca, različitog uzrasta, mada su većinu publike činila deca 5. i 6. razreda osnovne škole, sa svojim nastavnicima biologije.Prateći program događaja je posebno bio zanimljiv. U saradnji sa kolegama iz Muzeja, izložbi radova na temu „Pauk i devojke” smo udahnuli novi život. Dečiji crteži koji su bili izloženi u Novom Sadu, sada se mogu pogledati i u Bačkoj Palanci do sredine februara meseca. Svi ostali radovi su bili pripremljeni za virtualnu izložbu, koja je prikazana na kraju programa uz zvuke melodije Tarantele.Može se reći da smo uspešno obeležili još jedan Dan paukova.

Vršac, 9. decembar 2023. godine

Vršac je bio peti grad koji smo obišli u okviru projekta PAUK NIJE BAUK i uz podršku Udruženje za promociju i afirmaciju kulture, nauke i umetnosti, Tačka susretanja, održali predavanje 09.12.2023. (subota) u njihovim prostorijama. Atmosfera je bila potpuno domaćinska, svi su bili pozitivno raspoloženi pa je diskusija posle predavanja nastavljena još dugo.Dvadeset ljubitelja prirode, različitig uzrasta, je prisustvovalo ovom našem dogadjaju. Sad već kao redovan deo programa, preneli smo im delić atmosfere iz Novog Sada, pomoću virtualne izložbe likovnih radova na temu „Pauk i devojka“, i uz zvuke živahne melodije Tarantele upoznali ih sa neobičnim svetom paukova.Kao iznenadjenje nama predavačima, ali i delu publike, jedan od posetilaca je doneo pržene skakavce iz Meksika da probamo. Sama inicijativa se savršeno nadovezala na našu priču o paukovima na redovnom meniju u Kambodži. Nismo odoleli, degistirali smo skakavce!

Subotica, 2. decembar 2023. godine

Četvrti grad koji smo obišli 02.12.2023. (subota) u okviru projekta PAUK NIJE BAUK bila je Subotica, odnosno Palić i Zoološki vrt. Predavanje je bilo održano u kongresnoj sali, a domaćini su nam bile kolege Jelena i Marko iz Zoo Palić.Preko 30 ljubitelja prirode, različitig uzrasta, je prisustvovalo predavanju. Kao i u predhodnom gradu, pomoću virtualne izložbe likovnih radova, preneli smo im delić atmosfere iz Novog Sada, uz zvuke živahne melodije Tarantelle.Kolege iz Zoo Palić, napravili su i malu zložbu živih vrsta paukova, tropskih tarantula, koje se inače nalaze na CITES listi zaštićenih vrsta. Svi su bili pozitivno iznenadjeni i pitanja publike je bilo mnogo.Kragujevac, 27. novembar 2023. godine

Treći grad koji smo posetili je Kragujevac i bili smo gosti PMF-u Kragujevac, Instituta za biologiju i ekologiju, i imali smo podršku kolega iz Srpskog biološkog društva „Stevan Jakovljević“. Profesori i studenti biologije, ali i drugih fakulteta, učenici osnovnih i srednjih škola, kao i mlađa deca sa roditeljima, došli su da čuju zanimljive informacije.Preko 50 posetilaca je prisustvovalo predavanju. Sa željom da im prenesemo delić atmosfere iz Novog Sada, pripremili smo im malo iznenađenje. Virtualnu izložbu likovnih radova „Pauk i devojka“ uz zvuke živahne melodije Tarantelle. Svi su bili oduševljeni, a domaćini i mi zadovoljni.Takodje, zabavište „Crvenkapa“ iz Kragujevca izrazilo je želju da čuju nešto o paukovima, pa smo posle predavanja za odrasle organizovali i predavanje za njihov uzrast. Iako je to bio vanredni program, želju smo ispunili i oduševljenje je bilo očigledno.Novi Sad, 23. novembar 2023. godine

Drugi događaj u okviru projekta PAUK NIJE BAUK organizovan je u Novom Sadu u subotu 18.11.2023. Predavanje, izložba dečijih radova, i mali sajam živih tarantula bili su smešteni u kulturnoj stanici Eđšeg.

Prisustvovalo je preko 50 posetilaca, i tražila se stolica više. Studenti, ljubitelji prirode i slučajni prolaznici, svi su došli sa ciljem da čuju nešto novo o paukovima. Predavanja su trajala od 12 do 14 časova. Posle toga su gosti imali priliku da pogledaju izložbu i da se druže sa živim paukovima.Niš, 8. novembar 2023. godine

Prvi događaj u okviru projekta PAUK NIJE BAUK organizovan je u Nišu, 04.11.2023. (subota) u periodu od 12 do 14 časova. Bili smo gosti Priodno-matematičkog fakulteta, Departmana za biologiju i ekologiju, i svoje predavanje smo organizovali u njihovom amfiteatru.Prisustvovalo je oko 15 mladih ljudi, među kojima su bili i studenti drugih fakulteta, što nas je izuzetno obradovalo. Prezentacije i videomaterijal su odlično primljeni , a diskusija uz kolačiće se nastavila još skoro sat vremena posle izlaganja. Svi smo poneli pozitivne utiske sa ovog dogadjaja.

###

UPDATE [31. oktobar 2023. godine]

Kampanja PAUK NIJE BAUK je zvanično završena i sakupljeno je više sredstava nego što je bio plan! Hvala svima koji su donacijama, deljenjem naših objava i podizanjem svesti o kampanji pomogli da premašimo naš cilj.

Sva dodatna sredstva će biti upotrebljena za organizovanje sedmog Dana paukova, o čijoj lokaciji i datumu ćemo vas blagovremeno obavestiti.

Radujemo se što ćemo imati priliku da se upoznamo i zajedno doprinesemo smanjenju predrasuda prema paukovima!

###

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH//


Povodom obeleževanja Dana paukova, udruženje Paukovi Srbije pokreće kampanju za prikupljanje sredstava za projekat PAUK NIJE BAUK. Ideja nam je da se što više ljudi u Srbiji upozna sa neobičnim svetom ovih životinja i nauči nešto novo.

Možda niste znali, Srbija je jedina država u Evropi koja ima Dan paukova. Pre šest godina, u okviru jednog projekta, organizovan je prvi Dan paukova u Novom Sadu, kao jednodnevna manifestacija koja je okupila domaće i strane stručnjake, a posetioci su mogli da uživaju u izložbi fotografija, dečijim radionicama i puno zanimljivog pratećeg sadržaja, kao što su balon dekoracija i posluženja sa posebnim motivima. Pošto je inicijativa bila veoma dobro prihvaćena, odlučeno je da se na svake dve godine održava ovakva manifestacija i da se paukovi promovišu kako bi svima bile dostupne tačne i zanimljive informacije, a smanjio se iracionalan strah od paukova.

Na našoj Facebook stranici možete pogledati manifestacije iz 2017. i 2019. godine.Međutim, tokom vremena i kontakata sa stanovništvom, shvatili smo da događaj u Novom Sadu nije dovoljan da bi se zanimljive informacije proširile Srbijom. Zbog toga smo osmislili projekat koji će obuhvatiti više gradova, od juga do severa i svima dati priliku da dođu tamo gde im je najbliže, kako bi čuli i naučili nešto novo.

Dakle, cilj projekta je da se sakupe sredstva za organizovanje šest predavanja širom Srbije (u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, Subotici, Vršcu i Beogradu). Svaki od gradova će imati svoj mini Dan paukova. Posetioci će imati priliku da se kroz predavanja upoznaju sa različitim vrstama paukova, a tokom neformalnog druženja će moći da upoznaju arahnologe i pitaju sve što ih zanima. Svi zainteresovani posetioci će moći da prisustvuju, a objavićemo datume i mesta održavanja blagovremeno.Podržite projekat PAUK NIJE BAUK donacijom ili deljenjem naših objava i pomozite nam da smanjimo predrasude prema ovim važnim predatorima svakog ekosistema.

Da bismo ostvarili svoj cilj, potrebno je da sakupimo 210.000 RSD.

Sakupljena sredstva će biti utrošena na sledeći način:

→ Smeštaj i hrana za predavače (Niš, Kragujevac, Vršac) = 25.000 RSD

→ Gorivo i putarine (Niš, Kragujevac, Vršac, Subotica, Beograd) = 50.000 RSD

→ Medenjaci sa motivima pauka (6x50 kom za sve gradove) = 60.000 RSD

→ Balon dekoracija = 40.000 RSD

→ Promotivni materijal (Roll up, majice) = 25.000 RSD

→ Administrativni troškovi = 10.000 RSD

UKUPNO: 210.000 RSD

Svaka i najmanja donacija može pomoći da predstavimo paukove u drugačijem svetlu i da naučimo da pauk nije bauk!Kako donirati?

Projekat možete podržati donacijama putem sajta Donacije.rs ili uplatom direktno na račun udruženja Paukovi Srbije: centar za proučavanje i zaštitu paukova, odnosno na devizni račun za donacije iz inostranstva. 

Za uplate na tekući račun:Ukoliko želite da vaša donacija bude anonimna upišite poziv na broj: PNB 1

Ukoliko želite da se zna da ste donirali upišite poziv na broj: PNB 2

Instrukcije za uplate na devizni račun se nalaze na kraju teksta.

SPIDER IS NOT A MONSTER

On the occasion of celebrating Spider Day, the Spiders of Serbia association is launching a campaign to collect funds for the project the SPIDER IS NOT A MONSTER (in Serbian PAUK NIJE BAUK). Our idea is that, as many people as possible in Serbia, get to know the unusual world of these animals and learn something new.

Maybe you didn't know that Serbia is the only country in Europe that has Spider Day. Six years ago, as part of a project, the first Spider Day was organized in Novi Sad, as a one-day event, which brought together local and foreign experts, and visitors had a chance to enjoy in photo exhibitions, children's workshops and a lot of interesting accompanying content, such as balloon decoration and the cocktail party  with food and drinks with spider pattern. Since the initiative was very well received, it was decided to hold this kind of event every two years and to promote spiders in order to make accurate and interesting information available to everyone so we can reduce irrational fear.

If you are interested to see how it was at the previous events, please visit the Spiders of Serbia Facebook page on this links 2017 and 2019.

However, over time and contacts with the people around us, we realized that the event in Novi Sad was not enough to spread interesting information throughout Serbia. That's why we designed this project that will cover several cities, from the south to the north, and give everyone the opportunity to come to the place closest to them, in order to hear and learn something new.

The goal of the project is to collect funds for organizing six lectures throughout Serbia (in Niš, Kragujevac, Novi Sad, Subotica, Vršac and Belgrade). Each of the cities will have its own mini Spider Day. Visitors will have the opportunity to learn about different types of spiders through lectures, and during informal socializing they will be able to meet arachnologists and ask anything they are interested in. All interested visitors will be able to attend, and we will announce dates and venues in timely manner.

Support the SPIDER IS NOT A MONSTER project by donating or sharing our posts and help us reduce prejudice against these important predators of every ecosystem.

In order to achieve our goal, we need to raise 210.000 RSD.

Raised funds will be spent for:

→ Accommodation for lecturers (Niš, Kragujevac, Vršac) = 25.000 RSD

→ Fuel and tolls (Niš, Kragujevac, Vršac, Subotica, Beograd) = 50.000 RSD

→ Gingerbread with spider patern (6x50 pieces) = 60.000 RSD

→ Balloon decoration = 40.000 RSD

→ Promotional material (Roll up, T-shirts) = 25.000 RSD

→ Administrative costs = 10.000 RSD

TOTAL: 210.000 RSD

Every donation, even the smallest, would help us present spiders in a different light and teach others that a spider is not a monster!

How to donate?

You can support the project with donations via the  Donacije.rs or by paying directly to the account of the association Spiders of Serbia: spider research and protection center (in Serbian Paukovi Srbije), to the foreign currency account for donations.

Standard Settlement Instructions for EUR payments

Beneficiary Customer: IBAN: RS35165000700995907837, PAUKOVI SRBIJE, RADOJA DOMANOVICA 58a, NOVI SAD, SERBIA

Account with Institution: SWIFT Code: HAABRSBG, Addiko Bank a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, 11070, Novi Beograd

Intermediary Institution: SWIFT Code: CITIGB2L,CITIBANK NA LONDON,London

PAUK NIJE BAUK: Podržite obeležavanje Dana paukova u 6 gradova Srbije


komentara

244.564,00 RSD

donirano od 44 donatora za 28 dana

To je 116% od cilja od 210.000 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 34.564 RSD

Uspešno završen 02.10.2023 - 31.10.2023 (28 dana)

Beograd, 27. januar 2024. godine Beograd je bio poslednji grad koji smo obišli u okviru projekta PAUK NIJE BAUK i uz pordšku kolega iz Botaničke bašte „Jevremovac“, održali predavanje 27.01.2024. u njihovim prostorijama. Atmosfera je bila potpuno domaćinska, svi su […]

Opis projekta

Beograd, 27. januar 2024. godine

Beograd je bio poslednji grad koji smo obišli u okviru projekta PAUK NIJE BAUK i uz pordšku kolega iz Botaničke bašte „Jevremovac“, održali predavanje 27.01.2024. u njihovim prostorijama. Atmosfera je bila potpuno domaćinska, svi su bili pozitivno raspoloženi.Dvadeset ljubitelja prirode, različitig uzrasta, prisustvovalo je našem događaju. Sad već kao redovan deo programa, preneli smo delić atmosfere iz Novog Sada pomoću virtualne izložbe likovnih radova na temu „Pauk i devojka“, i uz zvuke živahne melodije Tarantele upoznali ih sa neobičnim svetom paukova.Bačka Palanka, 21. januar 2024. godine

Šesti dogadjaj u okviru projekta PAUK NIJE BAUK organizovan je u Bačkoj Palanci u nedelju, 21. 1.2024, u Muzeju grada. Na naše veliko zadovoljstvo, prisustvovalo je oko 50 posecilaca, različitog uzrasta, mada su većinu publike činila deca 5. i 6. razreda osnovne škole, sa svojim nastavnicima biologije.Prateći program događaja je posebno bio zanimljiv. U saradnji sa kolegama iz Muzeja, izložbi radova na temu „Pauk i devojke” smo udahnuli novi život. Dečiji crteži koji su bili izloženi u Novom Sadu, sada se mogu pogledati i u Bačkoj Palanci do sredine februara meseca. Svi ostali radovi su bili pripremljeni za virtualnu izložbu, koja je prikazana na kraju programa uz zvuke melodije Tarantele.Može se reći da smo uspešno obeležili još jedan Dan paukova.

Vršac, 9. decembar 2023. godine

Vršac je bio peti grad koji smo obišli u okviru projekta PAUK NIJE BAUK i uz podršku Udruženje za promociju i afirmaciju kulture, nauke i umetnosti, Tačka susretanja, održali predavanje 09.12.2023. (subota) u njihovim prostorijama. Atmosfera je bila potpuno domaćinska, svi su bili pozitivno raspoloženi pa je diskusija posle predavanja nastavljena još dugo.Dvadeset ljubitelja prirode, različitig uzrasta, je prisustvovalo ovom našem dogadjaju. Sad već kao redovan deo programa, preneli smo im delić atmosfere iz Novog Sada, pomoću virtualne izložbe likovnih radova na temu „Pauk i devojka“, i uz zvuke živahne melodije Tarantele upoznali ih sa neobičnim svetom paukova.Kao iznenadjenje nama predavačima, ali i delu publike, jedan od posetilaca je doneo pržene skakavce iz Meksika da probamo. Sama inicijativa se savršeno nadovezala na našu priču o paukovima na redovnom meniju u Kambodži. Nismo odoleli, degistirali smo skakavce!

Subotica, 2. decembar 2023. godine

Četvrti grad koji smo obišli 02.12.2023. (subota) u okviru projekta PAUK NIJE BAUK bila je Subotica, odnosno Palić i Zoološki vrt. Predavanje je bilo održano u kongresnoj sali, a domaćini su nam bile kolege Jelena i Marko iz Zoo Palić.Preko 30 ljubitelja prirode, različitig uzrasta, je prisustvovalo predavanju. Kao i u predhodnom gradu, pomoću virtualne izložbe likovnih radova, preneli smo im delić atmosfere iz Novog Sada, uz zvuke živahne melodije Tarantelle.Kolege iz Zoo Palić, napravili su i malu zložbu živih vrsta paukova, tropskih tarantula, koje se inače nalaze na CITES listi zaštićenih vrsta. Svi su bili pozitivno iznenadjeni i pitanja publike je bilo mnogo.Kragujevac, 27. novembar 2023. godine

Treći grad koji smo posetili je Kragujevac i bili smo gosti PMF-u Kragujevac, Instituta za biologiju i ekologiju, i imali smo podršku kolega iz Srpskog biološkog društva „Stevan Jakovljević“. Profesori i studenti biologije, ali i drugih fakulteta, učenici osnovnih i srednjih škola, kao i mlađa deca sa roditeljima, došli su da čuju zanimljive informacije.Preko 50 posetilaca je prisustvovalo predavanju. Sa željom da im prenesemo delić atmosfere iz Novog Sada, pripremili smo im malo iznenađenje. Virtualnu izložbu likovnih radova „Pauk i devojka“ uz zvuke živahne melodije Tarantelle. Svi su bili oduševljeni, a domaćini i mi zadovoljni.Takodje, zabavište „Crvenkapa“ iz Kragujevca izrazilo je želju da čuju nešto o paukovima, pa smo posle predavanja za odrasle organizovali i predavanje za njihov uzrast. Iako je to bio vanredni program, želju smo ispunili i oduševljenje je bilo očigledno.Novi Sad, 23. novembar 2023. godine

Drugi događaj u okviru projekta PAUK NIJE BAUK organizovan je u Novom Sadu u subotu 18.11.2023. Predavanje, izložba dečijih radova, i mali sajam živih tarantula bili su smešteni u kulturnoj stanici Eđšeg.

Prisustvovalo je preko 50 posetilaca, i tražila se stolica više. Studenti, ljubitelji prirode i slučajni prolaznici, svi su došli sa ciljem da čuju nešto novo o paukovima. Predavanja su trajala od 12 do 14 časova. Posle toga su gosti imali priliku da pogledaju izložbu i da se druže sa živim paukovima.Niš, 8. novembar 2023. godine

Prvi događaj u okviru projekta PAUK NIJE BAUK organizovan je u Nišu, 04.11.2023. (subota) u periodu od 12 do 14 časova. Bili smo gosti Priodno-matematičkog fakulteta, Departmana za biologiju i ekologiju, i svoje predavanje smo organizovali u njihovom amfiteatru.Prisustvovalo je oko 15 mladih ljudi, među kojima su bili i studenti drugih fakulteta, što nas je izuzetno obradovalo. Prezentacije i videomaterijal su odlično primljeni , a diskusija uz kolačiće se nastavila još skoro sat vremena posle izlaganja. Svi smo poneli pozitivne utiske sa ovog dogadjaja.

###

UPDATE [31. oktobar 2023. godine]

Kampanja PAUK NIJE BAUK je zvanično završena i sakupljeno je više sredstava nego što je bio plan! Hvala svima koji su donacijama, deljenjem naših objava i podizanjem svesti o kampanji pomogli da premašimo naš cilj.

Sva dodatna sredstva će biti upotrebljena za organizovanje sedmog Dana paukova, o čijoj lokaciji i datumu ćemo vas blagovremeno obavestiti.

Radujemo se što ćemo imati priliku da se upoznamo i zajedno doprinesemo smanjenju predrasuda prema paukovima!

###

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH//


Povodom obeleževanja Dana paukova, udruženje Paukovi Srbije pokreće kampanju za prikupljanje sredstava za projekat PAUK NIJE BAUK. Ideja nam je da se što više ljudi u Srbiji upozna sa neobičnim svetom ovih životinja i nauči nešto novo.

Možda niste znali, Srbija je jedina država u Evropi koja ima Dan paukova. Pre šest godina, u okviru jednog projekta, organizovan je prvi Dan paukova u Novom Sadu, kao jednodnevna manifestacija koja je okupila domaće i strane stručnjake, a posetioci su mogli da uživaju u izložbi fotografija, dečijim radionicama i puno zanimljivog pratećeg sadržaja, kao što su balon dekoracija i posluženja sa posebnim motivima. Pošto je inicijativa bila veoma dobro prihvaćena, odlučeno je da se na svake dve godine održava ovakva manifestacija i da se paukovi promovišu kako bi svima bile dostupne tačne i zanimljive informacije, a smanjio se iracionalan strah od paukova.

Na našoj Facebook stranici možete pogledati manifestacije iz 2017. i 2019. godine.Međutim, tokom vremena i kontakata sa stanovništvom, shvatili smo da događaj u Novom Sadu nije dovoljan da bi se zanimljive informacije proširile Srbijom. Zbog toga smo osmislili projekat koji će obuhvatiti više gradova, od juga do severa i svima dati priliku da dođu tamo gde im je najbliže, kako bi čuli i naučili nešto novo.

Dakle, cilj projekta je da se sakupe sredstva za organizovanje šest predavanja širom Srbije (u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, Subotici, Vršcu i Beogradu). Svaki od gradova će imati svoj mini Dan paukova. Posetioci će imati priliku da se kroz predavanja upoznaju sa različitim vrstama paukova, a tokom neformalnog druženja će moći da upoznaju arahnologe i pitaju sve što ih zanima. Svi zainteresovani posetioci će moći da prisustvuju, a objavićemo datume i mesta održavanja blagovremeno.Podržite projekat PAUK NIJE BAUK donacijom ili deljenjem naših objava i pomozite nam da smanjimo predrasude prema ovim važnim predatorima svakog ekosistema.

Da bismo ostvarili svoj cilj, potrebno je da sakupimo 210.000 RSD.

Sakupljena sredstva će biti utrošena na sledeći način:

→ Smeštaj i hrana za predavače (Niš, Kragujevac, Vršac) = 25.000 RSD

→ Gorivo i putarine (Niš, Kragujevac, Vršac, Subotica, Beograd) = 50.000 RSD

→ Medenjaci sa motivima pauka (6x50 kom za sve gradove) = 60.000 RSD

→ Balon dekoracija = 40.000 RSD

→ Promotivni materijal (Roll up, majice) = 25.000 RSD

→ Administrativni troškovi = 10.000 RSD

UKUPNO: 210.000 RSD

Svaka i najmanja donacija može pomoći da predstavimo paukove u drugačijem svetlu i da naučimo da pauk nije bauk!Kako donirati?

Projekat možete podržati donacijama putem sajta Donacije.rs ili uplatom direktno na račun udruženja Paukovi Srbije: centar za proučavanje i zaštitu paukova, odnosno na devizni račun za donacije iz inostranstva. 

Za uplate na tekući račun:Ukoliko želite da vaša donacija bude anonimna upišite poziv na broj: PNB 1

Ukoliko želite da se zna da ste donirali upišite poziv na broj: PNB 2

Instrukcije za uplate na devizni račun se nalaze na kraju teksta.

SPIDER IS NOT A MONSTER

On the occasion of celebrating Spider Day, the Spiders of Serbia association is launching a campaign to collect funds for the project the SPIDER IS NOT A MONSTER (in Serbian PAUK NIJE BAUK). Our idea is that, as many people as possible in Serbia, get to know the unusual world of these animals and learn something new.

Maybe you didn't know that Serbia is the only country in Europe that has Spider Day. Six years ago, as part of a project, the first Spider Day was organized in Novi Sad, as a one-day event, which brought together local and foreign experts, and visitors had a chance to enjoy in photo exhibitions, children's workshops and a lot of interesting accompanying content, such as balloon decoration and the cocktail party  with food and drinks with spider pattern. Since the initiative was very well received, it was decided to hold this kind of event every two years and to promote spiders in order to make accurate and interesting information available to everyone so we can reduce irrational fear.

If you are interested to see how it was at the previous events, please visit the Spiders of Serbia Facebook page on this links 2017 and 2019.

However, over time and contacts with the people around us, we realized that the event in Novi Sad was not enough to spread interesting information throughout Serbia. That's why we designed this project that will cover several cities, from the south to the north, and give everyone the opportunity to come to the place closest to them, in order to hear and learn something new.

The goal of the project is to collect funds for organizing six lectures throughout Serbia (in Niš, Kragujevac, Novi Sad, Subotica, Vršac and Belgrade). Each of the cities will have its own mini Spider Day. Visitors will have the opportunity to learn about different types of spiders through lectures, and during informal socializing they will be able to meet arachnologists and ask anything they are interested in. All interested visitors will be able to attend, and we will announce dates and venues in timely manner.

Support the SPIDER IS NOT A MONSTER project by donating or sharing our posts and help us reduce prejudice against these important predators of every ecosystem.

In order to achieve our goal, we need to raise 210.000 RSD.

Raised funds will be spent for:

→ Accommodation for lecturers (Niš, Kragujevac, Vršac) = 25.000 RSD

→ Fuel and tolls (Niš, Kragujevac, Vršac, Subotica, Beograd) = 50.000 RSD

→ Gingerbread with spider patern (6x50 pieces) = 60.000 RSD

→ Balloon decoration = 40.000 RSD

→ Promotional material (Roll up, T-shirts) = 25.000 RSD

→ Administrative costs = 10.000 RSD

TOTAL: 210.000 RSD

Every donation, even the smallest, would help us present spiders in a different light and teach others that a spider is not a monster!

How to donate?

You can support the project with donations via the  Donacije.rs or by paying directly to the account of the association Spiders of Serbia: spider research and protection center (in Serbian Paukovi Srbije), to the foreign currency account for donations.

Standard Settlement Instructions for EUR payments

Beneficiary Customer: IBAN: RS35165000700995907837, PAUKOVI SRBIJE, RADOJA DOMANOVICA 58a, NOVI SAD, SERBIA

Account with Institution: SWIFT Code: HAABRSBG, Addiko Bank a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, 11070, Novi Beograd

Intermediary Institution: SWIFT Code: CITIGB2L,CITIBANK NA LONDON,London

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Paukovi Srbije Kontakt:  gordana.grbic.ns@gmail.com

Udruženje Paukovi Srbije je jedinstveni centar za proučavanje i zaštitu paukova. Osnovano je 2019. godine u Novom Sadu, sa ciljem popularizacije paukova kroz različite projekte i organizovanje Dana paukova. Okuplja profesionalace i amatera koji se bave istraživanjem i zaštitom paukova kao i drugim marginalizovanim grupama beskičmenjaka. Centar se trudi da pruži ljudima prave, zanimljive i tačne informacije, da poveže nauku i svakodnevni život, kako bi se prevazišle predrasude. Ovo je organizacija koja ukazuje na značaj zaštite biodiverziteta bez obzira na vrstu organizma.

Aleksandra Velimanović2.000,00 RSD

SZTR Formelini30.000,00 RSD

Danijela Sokolović1.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Milan Bajkić1.000,00 RSD

Anonimno800,00 RSD

Nada Mihaljenko3.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno55.393,00 RSD

Aleksandar Bajić 2.000,00 RSD

Milka Gvozdenovic2.000,00 RSD

Debora Santo5.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Maja Kojdić5.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Milica Manasijević1.000,00 RSD

Peter Jaeger10.000,00 RSD

Anonimno25.000,00 RSD

Uhl Gabriele5.859,00 RSD

Klaus Birkhofer12.000,00 RSD

Svetlana Kovačević5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Nikola Marinković3.000,00 RSD

Jelena Ilic1.000,00 RSD

Milan Ružić5.000,00 RSD

Danila Medjo1.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Dora Skendžić1.200,00 RSD

Zorica Stanković1.500,00 RSD

Nebojsa Cinger3.000,00 RSD

Svetlana Tomov1.000,00 RSD

Domagoj Gajski1.000,00 RSD

Branka Pejić1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Hänggi Ambros12.144,00 RSD

Danijela Nikodijević2.000,00 RSD

Damir Trnovac2.000,00 RSD

Nikola Uzelac5.000,00 RSD

Natasa Jancic1.000,00 RSD

Uros Stojiljkovic1.000,00 RSD

Vukosava Crnjanski1.000,00 RSD

Paula Cushing22.168,00 RSD

Ivana Stojkov2.000,00 RSD