Donacije logo

Obezbedimo osobama sa invaliditetom iz Novog Sada personalnu asistenciju


komentara

Oblačenje, kupanje, pripremanje i konzumiranje hrane, odlazak u toalet, u školu, na posao, obavljanje ličnih, porodičnih i drugih društvenih obaveza nezaobilazan su deo svakodnevice. Deo stanovništva koji čine osobe sa invaliditetom i starije osobe ove aktivnosti obavljaju uz asistenciju. Usluga personalne asistencije pruža mogućnost svim članovima/članicama naše zajednice da imaju izbor i same donose odluke o svom životu. To su osnovni principi samostalnog života svake osobe – uz preuzimanje odgovornosti, kontrolu nad vlastitim životom i pravo na grešku.

Centar "Živeti uspravno” organizuje uslugu personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu od 2008. godine. Uslugu od 2009. sufinansira Grad Novi Sad, a ostatak sredstava obezbeđujemo od Rekonstrukcije ženskog fonda, korporativnih donatora i participacije korisnika. U ovom trenutku nam nedostaju sredstva za mart i april 2018. godine, za 5 personalnih asistentkinja i njihove putne troškove. To je ukupan iznos od 451.845 RSD.Oni/e nam trenutno asistiraju u svakodnevnim aktivnostima, a vaša podrška će omogućiti izbor i kontinuiranu uslugu osobama kojima je najpotrebnija. U pitanju su 3 osobe kojima je život bez ove usluge ugrožen i koje imaju potrebu za asistencijom duže od 8 sati dnevno.

Usluga personalne asistencije osnovni je preduslov za samostalni život svih nas koji je širom sveta koristimo. Ne želimo samo da prikupimo sredstva za ova dva meseca, već i da naša zajednica razume i prepozna značaj ove usluge pošto ona, shodno članu 19 Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, predstavlja potencijalno pravo svakog za samostalni život u zajednici.Budžet

Bruto plata za 1 asistenta
27.000 (neto) + 15.888 RSD (porezi i doprinosi)
x 5 asistenata x 2 meseca
= 428.880 RSD

Markica za prevoz
2.296,5 RSD
x 5 asistenata x 2 meseca
= 22.965,00 RSD

UKUPNO: 451.845,00 RSD

Obezbedimo osobama sa invaliditetom iz Novog Sada personalnu asistenciju


komentara

15.757,00 RSD

prikupljeno od x donatora za za Y dana

3%

 još
48
dana
donirajte 09.03.2018 - 08.05.2018 (59 dana)

Oblačenje, kupanje, pripremanje i konzumiranje hrane, odlazak u toalet, u […]

Opis projekta

Oblačenje, kupanje, pripremanje i konzumiranje hrane, odlazak u toalet, u školu, na posao, obavljanje ličnih, porodičnih i drugih društvenih obaveza nezaobilazan su deo svakodnevice. Deo stanovništva koji čine osobe sa invaliditetom i starije osobe ove aktivnosti obavljaju uz asistenciju. Usluga personalne asistencije pruža mogućnost svim članovima/članicama naše zajednice da imaju izbor i same donose odluke o svom životu. To su osnovni principi samostalnog života svake osobe – uz preuzimanje odgovornosti, kontrolu nad vlastitim životom i pravo na grešku. Centar "Živeti uspravno” organizuje uslugu personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu od 2008. godine. Uslugu od 2009. sufinansira Grad Novi Sad, a ostatak sredstava obezbeđujemo od Rekonstrukcije ženskog fonda, korporativnih donatora i participacije korisnika. U ovom trenutku nam nedostaju sredstva za mart i april 2018. godine, za 5 personalnih asistentkinja i njihove putne troškove. To je ukupan iznos od 451.845 RSD. Oni/e nam trenutno asistiraju u svakodnevnim aktivnostima, a vaša podrška će omogućiti izbor i kontinuiranu uslugu osobama kojima je najpotrebnija. U pitanju su 3 osobe kojima je život bez ove usluge ugrožen i koje imaju potrebu za asistencijom duže od 8 sati dnevno. Usluga personalne asistencije osnovni je preduslov za samostalni život svih nas koji je širom sveta koristimo. Ne želimo samo da prikupimo sredstva za ova dva meseca, već i da naša zajednica razume i prepozna značaj ove usluge pošto ona, shodno članu 19 Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, predstavlja potencijalno pravo svakog za samostalni život u zajednici. Budžet Bruto plata za 1 asistenta 27.000 (neto) + 15.888 RSD (porezi i doprinosi) x 5 asistenata x 2 meseca = 428.880 RSD Markica za prevoz 2.296,5 RSD x 5 asistenata x 2 meseca = 22.965,00 RSD UKUPNO: 451.845,00 RSD

Nosilac projekta

Organizacija:  Centar Živeti uspravno Website:  http://czuns.org Kontakt:  mima@czuns.org

Na temeljima pokreta za ljudska prava doprinosimo stvaranju preduslova za samostalni život i puno društveno učešće građana/ki zajedničkim stvaranjem (kooprodukcijom) usluga u zajednici na iskustvenoj/vršnjačkoj osnovi. Centar promoviše i zalaže se za socijalni model pristupa invalidnosti zasnovan na ljudskim pravima. Podstiče sve oblike inkluzije i punog učešća osoba sa invaliditetom u svim segmentima društvenog i ekonomskog života, naročito u oblasti obrazovanja i zapošljavanja. Preduzima aktivnosti na poboljšanju kvaliteta života i na ostvarenju prava na samostalni život. Podstiče i sprovodi aktivnosti koje ističu sposobnosti osoba sa invaliditetom i doprinose razvijanju njihovih potencijala i jačanju njihove ličnosti. Zalaže se za poboljšanje položaja žena i dece sa invaliditetom. Radi na dobijanju podrške u lokalnoj zajednici. Centar je osnovan 2002. godine. Proistekao je iz savetovališta koje je francuska organizacija Handicap International otvorila septembra 2000.

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno4.300,00 RSD

Ana Koprivica3.541,00 RSD

Milica Kravic1.000,00 RSD

Milos Jankovic1.000,00 RSD

Aleksandra Vesic2.000,00 RSD

Radoslav Ruzicic1.000,00 RSD

Nathan Koeshall1.916,00 RSD