Podržimo radnice i radnike Falk Ista u Knjaževcu


komentara

Radnice i radnici fabrike Falk Ist iz Knjaževca stupili su 2. juna 2023. godine u štrajk, predvođen o strane sindikata Sloga, reprezentativnog sindikata u ovoj fabrici, zahtevajući povećanje:

→ zarade za 10%

→ stimulansa sa 2.000 na 5.000 RSD

→ toplog obroka sa 150 na 200 RSD

Sindikat je radničke zahteve predstavio rukovodstvu fabrike početkom godine. Nakon niza neuspešnih pregovora krajem maja jednoglasno je doneta odluka da se iz pregovaranja pređe u štrajk.Većina radnica i radnika u Falk Istu godinama radi za minimalac ili zarade neznatno više od minimalca što je gotovo tri puta niže od realnih troškova života u Srbiji. Dodatno, ovogodišnje povećanje minimalne zarade ne pokriva rast cena uzrokovan inflacijom, pa je stvarni standard radnica i radnika još niži nego prošle godine. Radnice i radnici smatraju da su njihovi zahtevi realni, čak i skromni u odnosu na rastuće troškove života u Srbiji, zato su od menadžmenta fabrike tražili i garancije o progresivnom povećanju zarada do nivoa od 70% plate za život u narednim godinama.

Nakon 11 dana štrajk je završen skromnom, ali veoma važnom pobedom! Radnice i radnici su dobili povećanje zarade za 10% i povećanje toplog obroka sa 150 na 200 dinara, dok će se o narednim povećanjima razgovarati od septembra. Međutim, 11 dana štrajka za radnice i radnike Falk Ista značilo je 11 dnevnica manje u obračunu junske plate, pa će neto iznos koji će primiti u julu biti umanjen za 20.000 dinara. Za zarade koje se kreću oko minimalca taj iznos je gotovo polovina primanja, a radnice i radnici Falk Ista koji godinama jedva sastavljaju kraj sa krajem nemaju ušteđevinu ili rezervne izvore prihoda kojima bi mogli da amortizuju ovaj manjak u porodičnom budžetu.Ukupna suma kojom bi se nadoknadile dnevnice za 600 radnica i radnika za 11 dana je ogromna pa akcija koju pokrećemo ima skromniji cilj: da svima pokrije makar dve dnevnice.

Zašto je ovaj štrajk važan za sve građane Srbije?

Minimalna zarada u Srbiji iznosi oko 40.000 dinara mesečno, odnosno 230 dinara po satu, pa iznos varira u zavisnosti od broja radnih dana u određenom mesecu. Minimalna zarada je tek nešto malo viša od statističke linije siromaštva za Srbiju koju definiše EU – SILC prag siromaštva i tri puta niža od realnih troškova života u Srbiji prema proračunu Evropske najniže plate za život. Prema zakonu o radu minimalnu zaradu moguće je isplaćivati u određenim okolnostima i ne duže od 6 meseci, međutim procene sindikata kažu da je ona realnost za oko 300.000 radnica i radnika u Srbiji.Iako se sa ovim iznosom jedva preživljava, većina radnica i radnika se ne bori za povećanje zarade iz straha od gubitka posla i kakvog-takvog redovnog prihoda. Umesto toga, novac neophodan da nadomesti osnovni kućni budžet zarađuju radeći jedan ili više dodatnih poslova. Situacija je na duže staze neodrživa, ali se čini da su radnice i radnici Srbije internalizovali siromaštvo i navikli da žive u oskudici.

U tom kontekstu pobeda iz Falk Ista je poruka da ne mora da se trpi i da su solidarnost i istrajnost preduslovi pobede. Povećanje od 10% na minimalnu zaradu jeste skroman iznos u novčanoj vrednosti, ali važno dostignuće za budućnost radništva u Srbiji. To dostignuće radnice i radnike Falk Ista platili su sa svojih 11 dnevnica, a na nama je da pokušamo da im makar nešto od toga nadoknadimo.Cilj kampanje:

Cilj kampanje je da skupimo dve dnevnice u iznosu minimalne zarade za 600 radnica i radnika, što iznosi ukupno 2.208.000 RSD.

230 (cena radnog sata) x 8 (sati dnevno) = 1.840 RSD po danu po osobi

Jedna dnevnica za 600 ljudi: 1.840 RSD x 600 =  1.104.000 RSD

Dve dnevnice za 600 ljudi: 1.104.000 RSD x 2 = 2.208.000 RSD

Pozivamo vas da podržite hrabre radnice i radnike Falk Ista putem platforme Donacije.rs i da zajedno pokažemo solidarnost u borbi za prava radnika!

Autor fotografija: Miloš Ćirković

Podržimo radnice i radnike Falk Ista u Knjaževcu


komentara

1.042.516,00 RSD

donirano od 134 donatora za 40 dana

To je 47% od cilja od 2.208.000 RSD

 još
0
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 1.165.484 RSD

Uspešno završen 21.06.2023 - 01.08.2023 (40 dana)

Radnice i radnici fabrike Falk Ist iz Knjaževca stupili su 2. juna 2023. godine u štrajk, predvođen o strane sindikata Sloga, reprezentativnog sindikata u ovoj fabrici, zahtevajući povećanje: → zarade za 10% → stimulansa sa 2.000 na 5.000 RSD → […]

Opis projekta

Radnice i radnici fabrike Falk Ist iz Knjaževca stupili su 2. juna 2023. godine u štrajk, predvođen o strane sindikata Sloga, reprezentativnog sindikata u ovoj fabrici, zahtevajući povećanje:

→ zarade za 10%

→ stimulansa sa 2.000 na 5.000 RSD

→ toplog obroka sa 150 na 200 RSD

Sindikat je radničke zahteve predstavio rukovodstvu fabrike početkom godine. Nakon niza neuspešnih pregovora krajem maja jednoglasno je doneta odluka da se iz pregovaranja pređe u štrajk.Većina radnica i radnika u Falk Istu godinama radi za minimalac ili zarade neznatno više od minimalca što je gotovo tri puta niže od realnih troškova života u Srbiji. Dodatno, ovogodišnje povećanje minimalne zarade ne pokriva rast cena uzrokovan inflacijom, pa je stvarni standard radnica i radnika još niži nego prošle godine. Radnice i radnici smatraju da su njihovi zahtevi realni, čak i skromni u odnosu na rastuće troškove života u Srbiji, zato su od menadžmenta fabrike tražili i garancije o progresivnom povećanju zarada do nivoa od 70% plate za život u narednim godinama.

Nakon 11 dana štrajk je završen skromnom, ali veoma važnom pobedom! Radnice i radnici su dobili povećanje zarade za 10% i povećanje toplog obroka sa 150 na 200 dinara, dok će se o narednim povećanjima razgovarati od septembra. Međutim, 11 dana štrajka za radnice i radnike Falk Ista značilo je 11 dnevnica manje u obračunu junske plate, pa će neto iznos koji će primiti u julu biti umanjen za 20.000 dinara. Za zarade koje se kreću oko minimalca taj iznos je gotovo polovina primanja, a radnice i radnici Falk Ista koji godinama jedva sastavljaju kraj sa krajem nemaju ušteđevinu ili rezervne izvore prihoda kojima bi mogli da amortizuju ovaj manjak u porodičnom budžetu.Ukupna suma kojom bi se nadoknadile dnevnice za 600 radnica i radnika za 11 dana je ogromna pa akcija koju pokrećemo ima skromniji cilj: da svima pokrije makar dve dnevnice.

Zašto je ovaj štrajk važan za sve građane Srbije?

Minimalna zarada u Srbiji iznosi oko 40.000 dinara mesečno, odnosno 230 dinara po satu, pa iznos varira u zavisnosti od broja radnih dana u određenom mesecu. Minimalna zarada je tek nešto malo viša od statističke linije siromaštva za Srbiju koju definiše EU – SILC prag siromaštva i tri puta niža od realnih troškova života u Srbiji prema proračunu Evropske najniže plate za život. Prema zakonu o radu minimalnu zaradu moguće je isplaćivati u određenim okolnostima i ne duže od 6 meseci, međutim procene sindikata kažu da je ona realnost za oko 300.000 radnica i radnika u Srbiji.Iako se sa ovim iznosom jedva preživljava, većina radnica i radnika se ne bori za povećanje zarade iz straha od gubitka posla i kakvog-takvog redovnog prihoda. Umesto toga, novac neophodan da nadomesti osnovni kućni budžet zarađuju radeći jedan ili više dodatnih poslova. Situacija je na duže staze neodrživa, ali se čini da su radnice i radnici Srbije internalizovali siromaštvo i navikli da žive u oskudici.

U tom kontekstu pobeda iz Falk Ista je poruka da ne mora da se trpi i da su solidarnost i istrajnost preduslovi pobede. Povećanje od 10% na minimalnu zaradu jeste skroman iznos u novčanoj vrednosti, ali važno dostignuće za budućnost radništva u Srbiji. To dostignuće radnice i radnike Falk Ista platili su sa svojih 11 dnevnica, a na nama je da pokušamo da im makar nešto od toga nadoknadimo.Cilj kampanje:

Cilj kampanje je da skupimo dve dnevnice u iznosu minimalne zarade za 600 radnica i radnika, što iznosi ukupno 2.208.000 RSD.

230 (cena radnog sata) x 8 (sati dnevno) = 1.840 RSD po danu po osobi

Jedna dnevnica za 600 ljudi: 1.840 RSD x 600 =  1.104.000 RSD

Dve dnevnice za 600 ljudi: 1.104.000 RSD x 2 = 2.208.000 RSD

Pozivamo vas da podržite hrabre radnice i radnike Falk Ista putem platforme Donacije.rs i da zajedno pokažemo solidarnost u borbi za prava radnika!

Autor fotografija: Miloš Ćirković

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Centar za politike emancipacije Website:  https://cpe.org.rs/ Kontakt:  

Centar za politike emancipacije (CPE) je organizacija iz Beograda osnovana 2011. godine. CPE se zalaže za bolje radno zakonodavstvo, pružajući direktnu podršku i edukaciju radnicima u borbi za bolje uslove rada i veće zarade. Od 2017. godine CPE je organizacija članica mreže Clean Cothes Campaign koja okuplja preko 200 sindikata i organizacija civilnog društva u borbi za bolje radne uslove u industriji tekstila, kože i obuće. U aprilu 2021. godine promovisali smo koncept plate za život, plate koja pokriva realne troškove života u zemljama Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope. CPE je registrovan pri Ministarstvu pravde kao besplatan pružalac pravne podrške.

Dubravka Trisic2.000,00 RSD

Jelena Kolesar1.000,00 RSD

Maria Oshana10.000,00 RSD

Ognjen Karovic1.000,00 RSD

ROZA Zrenjanin10.000,00 RSD

Filip Balunovic2.000,00 RSD

Katarina Milutinovic1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Ana Veselinovic3.000,00 RSD

Katarina Drajic5.000,00 RSD

Stefan Aleksic3.000,00 RSD

Anonimno3.516,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Luka Radulovic500,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Sindikat Sloga Goodyear10.000,00 RSD

Sindikat Sloga Bolnica Smederevo5.000,00 RSD

Sindikat Sloga Centrala120.000,00 RSD

Martin Amon5.000,00 RSD

Anonimno5.860,00 RSD

Ivan Radanovic500,00 RSD

Gertrude Klaffenboeck5.860,00 RSD

I. Z.20.000,00 RSD

Vladimir Djoric1.000,00 RSD

Anonimno5.860,00 RSD

Anonimno12.000,00 RSD

Nina Kostic2.000,00 RSD

Tamara Bakovic Jadzic4.000,00 RSD

Aleksa Petkovic1.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Gorica Pilipovic1.000,00 RSD

Dragan DJilas100.000,00 RSD

Vukasin Stanojevic500,00 RSD

Anonimno2.500,00 RSD

ICSE Albania11.723,00 RSD

Grozdana Maravic-Borovinic1.000,00 RSD

Ugo Brunoni9.730,00 RSD

Anonimno117.224,00 RSD

Mira Glavardanov2.732,00 RSD

Milan Cirovic1.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Ognjen Popovic2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Kostadin Martic1.000,00 RSD

Anonimno6.000,00 RSD

Predrag Momcilovic2.000,00 RSD

Tatjana Veselinovic1.000,00 RSD

Tijana Matijevic3.000,00 RSD

Malgorzata Kulbaczewska Figat1.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Lela Filipovic1.000,00 RSD

Bojan Terzic1.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Ksenija Forca2.000,00 RSD

Ana Simic1.000,00 RSD

Pobunjene citateljke3.000,00 RSD

A 11 10.000,00 RSD

BEFEM 8.000,00 RSD

Aleksandra Malisic3.000,00 RSD

Jelena Burmudzija1.000,00 RSD

Cvijeta Senta1.172,00 RSD

Nenad Popovic2.000,00 RSD

Platforma Solidarnost10.000,00 RSD

Masa Marinkovic3.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Milan Frenstacki Zivkovic2.346,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Jovana Ra1.000,00 RSD

Sasa Petrovic2.000,00 RSD

Regionalni industrijski sindikat23.447,00 RSD

Bojana Bijelovic Bosanac3.000,00 RSD

Dusan Tamindzija1.000,00 RSD

Novi sindikat29.308,00 RSD

Bratislav Trajkovic2.000,00 RSD

Ivana Misovic1.000,00 RSD

Goran Lisic1.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Biljana Marinkovic500,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Danijela Mazic1.000,00 RSD

Ivan Mihajlovic Mihajlovic2.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno100.000,00 RSD

Bojan Marjanovic1.000,00 RSD

Deborah Luccheti 15.417,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno2.344,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Mladen Nikolic1.000,00 RSD

Dragan Sreckovic1.000,00 RSD

Ivana Spasic5.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Branko Aleksic1.000,00 RSD

Stefan Bartos500,00 RSD

Milan Ninkovic1.000,00 RSD

Luka Petrovic3.000,00 RSD

Biljana Djordjevic3.000,00 RSD

Anonimno2.441,00 RSD

Tanja Sljivar5.000,00 RSD

Tomislav Kis3.517,00 RSD

Jelena Vasiljevic3.000,00 RSD

Labour Behind the Label70.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Andrijana Kocic2.000,00 RSD

Natalija Simovic3.000,00 RSD

Mateja Pejak1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Sindikat Sloga Valy Valjevo40.000,00 RSD

Crabbe Carole5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Sasa Sipka3.000,00 RSD

Ivana Kovacevic500,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Milos Bakovic Jadzic5.000,00 RSD

Nikoleta Kosovac2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

marija jakovljevic2.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Vukasin Stanojevic500,00 RSD

Anonimno1.173,00 RSD

Mario Ivekovic2.346,00 RSD

Aleksandra Draganic 5.000,00 RSD

Stefan Aleksic2.000,00 RSD

Srdjan Atanasovski46.000,00 RSD

Darko Vesic5.000,00 RSD

Tanja Vuksa5.000,00 RSD

Bojana Tamindzija 5.000,00 RSD

Vladimir Simovic8.000,00 RSD