Opremimo vrtić u Rumenci EKO ostrvom za reciklažu otpada


komentara

U Evropi, oko 70% ukupnog otpada se reciklira.
U Švedskoj, taj broj ide čak do 99%.
Šta mislite, koliki je taj procenat u našoj zemlji?
6-7%.
U Srbiji, samo 6-7% otpada bude reciklirano.

Udruženja građana “Komšija - Petrovaradin” se već 14 godina bavi brigom o deci i prirodi. Nakon višegodišnjeg upornog čišćenja divljih deponija, naše udruženje shvatilo je da se problemu reciklaže u Srbiji mora pristupiti na drugi način: edukacijom dece i mladih.

Kako radimo?

Na poziv škole ili institucije, organizujemo predavanje o reciklaži primereno uzrastu slušaoca. Nakon toga, održavamo kreativnu radionicu i pripremamo i postavljamo kontejnere za prikupljanje otpada.

Kada se kontejneri napune, naše vozilo dolazi i preuzima prikupljeni otpad koji potop separišemo po vrstama i isporučujemo nadležnoj reciklerskoj kući. Za nadoknadu koju dobijemo za otpad, deci kupujemo i odnosimo sportske rekvizite u dogovoru sa osobljem škole.

Na ovaj način, projekat posle nekoliko meseci postaje samoodrživ. Deca recikliraju, opremaju svoju školu, čuvaju prirodu i svi zajedno širimo priču o važnosti reciklaže!


Već smo postavili EKO ostrva u osnovnoj školi Jovan Dučić u Petrovaradinu, Jovan Jovanović Zmaj u Sremskoj Kamenici, osnovnoj školi Jovan Grčić Milenko u Beočinu i Lazinoj gimnaziji u Novom Sadu.

Sledeći objekat koji želimo da ozelenimo je vrtić u Rumenci.Šta nam je potrebno?
Potrebna nam je mala količina novca za opremanje jedne škole ili vrtića EKO ostrvom. Interesovanje za naš projekat je veliko, ali nam je za uključivanje svake nove ustanove u projekat potrebno 60,000 RSD za troškove edukacije i izrade kontejnera. Nakon toga, svaki projekat ima svoj život i dalje benefite u zavisnosti od angažovanosti osoblja i dece i omladine u čijoj školi ga postavimo.

BUDŽET

RADIONICA
Prevoz predavača i materijala - opreme za radionicu 2.000 RSD
Dnevnica za predavača 2.000 RSD
Priprema i štampa materijala sa uputstvima 1.000 RSD

IZRADA EKO OSTRVA (izrada, bojenje i postavljanje na lokaciju)
veliki metalni kontejner 25.000 RSD
mali kontejner za pvc čepove 4.000 RSD
kontejner za sijalični otpad 4.000 RSD
kontejner za mobilne telefone 4.000 RSD

PREUZIMANJE OTPADA
Preuzimanje i separacija prikupljenog otpada za vreme trajanja projekta 6.000 RSD
Nabavka sportskih rekvizita primerena uzrastu 10.000 RSD
Troškovi sklapanja ugovora o saradnji sa institucijom 2.000 RSD

UKUPNO 60.000 RSD

IZVEŠTAJ:

OBEĆANJE ISPUNJENO !

Udruženje građana "Komšija - Petrovaradin" u saradnji sa platformom  "Donacije.rs" prikupili potrebna sredstva i

uredili EKO OSTRVO u vrtiću VESELI PATULJCI u Rumenci... Primopredaju ulepšala dečija pesnikinja Gordana Jović, čitajući dečije pesmice i deleći knjige deci.

Opremimo vrtić u Rumenci EKO ostrvom za reciklažu otpada


komentara

61.600,00 RSD

donirano od 21 donatora za 59 dana

To je 103% od cilja od 60.000 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 1.600 RSD

Uspešno završen 30.03.2018 - 29.05.2018 (59 dana)

U Evropi, oko 70% ukupnog otpada se reciklira. U Švedskoj, taj broj ide čak do 99%. Šta mislite, koliki je taj procenat u našoj zemlji? 6-7%. U Srbiji, samo 6-7% otpada bude reciklirano. Udruženja građana “Komšija – Petrovaradin” se već […]

Opis projekta

U Evropi, oko 70% ukupnog otpada se reciklira.
U Švedskoj, taj broj ide čak do 99%.
Šta mislite, koliki je taj procenat u našoj zemlji?
6-7%.
U Srbiji, samo 6-7% otpada bude reciklirano.

Udruženja građana “Komšija - Petrovaradin” se već 14 godina bavi brigom o deci i prirodi. Nakon višegodišnjeg upornog čišćenja divljih deponija, naše udruženje shvatilo je da se problemu reciklaže u Srbiji mora pristupiti na drugi način: edukacijom dece i mladih.

Kako radimo?

Na poziv škole ili institucije, organizujemo predavanje o reciklaži primereno uzrastu slušaoca. Nakon toga, održavamo kreativnu radionicu i pripremamo i postavljamo kontejnere za prikupljanje otpada.

Kada se kontejneri napune, naše vozilo dolazi i preuzima prikupljeni otpad koji potop separišemo po vrstama i isporučujemo nadležnoj reciklerskoj kući. Za nadoknadu koju dobijemo za otpad, deci kupujemo i odnosimo sportske rekvizite u dogovoru sa osobljem škole.

Na ovaj način, projekat posle nekoliko meseci postaje samoodrživ. Deca recikliraju, opremaju svoju školu, čuvaju prirodu i svi zajedno širimo priču o važnosti reciklaže!


Već smo postavili EKO ostrva u osnovnoj školi Jovan Dučić u Petrovaradinu, Jovan Jovanović Zmaj u Sremskoj Kamenici, osnovnoj školi Jovan Grčić Milenko u Beočinu i Lazinoj gimnaziji u Novom Sadu.

Sledeći objekat koji želimo da ozelenimo je vrtić u Rumenci.Šta nam je potrebno?
Potrebna nam je mala količina novca za opremanje jedne škole ili vrtića EKO ostrvom. Interesovanje za naš projekat je veliko, ali nam je za uključivanje svake nove ustanove u projekat potrebno 60,000 RSD za troškove edukacije i izrade kontejnera. Nakon toga, svaki projekat ima svoj život i dalje benefite u zavisnosti od angažovanosti osoblja i dece i omladine u čijoj školi ga postavimo.

BUDŽET

RADIONICA
Prevoz predavača i materijala - opreme za radionicu 2.000 RSD
Dnevnica za predavača 2.000 RSD
Priprema i štampa materijala sa uputstvima 1.000 RSD

IZRADA EKO OSTRVA (izrada, bojenje i postavljanje na lokaciju)
veliki metalni kontejner 25.000 RSD
mali kontejner za pvc čepove 4.000 RSD
kontejner za sijalični otpad 4.000 RSD
kontejner za mobilne telefone 4.000 RSD

PREUZIMANJE OTPADA
Preuzimanje i separacija prikupljenog otpada za vreme trajanja projekta 6.000 RSD
Nabavka sportskih rekvizita primerena uzrastu 10.000 RSD
Troškovi sklapanja ugovora o saradnji sa institucijom 2.000 RSD

UKUPNO 60.000 RSD

IZVEŠTAJ:

OBEĆANJE ISPUNJENO !

Udruženje građana "Komšija - Petrovaradin" u saradnji sa platformom  "Donacije.rs" prikupili potrebna sredstva i

uredili EKO OSTRVO u vrtiću VESELI PATULJCI u Rumenci... Primopredaju ulepšala dečija pesnikinja Gordana Jović, čitajući dečije pesmice i deleći knjige deci.

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Udruženje gradjana "Komšija - Petrovaradin" Website:  http://nebacajrecikliraj.blogspot.rs/ Kontakt:  

Udruženje građana "KOMŠIJA - PETROVARADIN" 14 godina brine o deci i prirodi. Pomagali smo i pomažemo decu kojoj je pomoć potrebna kao i ustanove koje brinu o deci (Dečije selo Sr. Kamenica, Sigurna dečija kuća NS...). Organizujemo ili učestvujemo u različitim humanitarnim akcijama. Brinemo o prirodnom okruženju tako što: Edukujemo građane, prvenstveno decu i omladinu. Postavljamo odgovarajuće kontejnere po predškolskim i školskim ustanovama kao i firmama. Prikupljeni otpad predajemo na reciklažu. Po prijavi sugrađana uklanjamo divlje deponije iz prirode.

Caffe Napoli Rumenka900,00 RSD

Novosađani za Rumenku 2.000,00 RSD

Akcija "Recikliram i pomažem" 6.000,00 RSD

Baby Exit prilozi 11.800,00 RSD

Rumenčani za vrtić 4.600,00 RSD

Sanja Copic500,00 RSD

Zdravko Jakovljevic700,00 RSD

Novosađani za Rumenku 2.000,00 RSD

Meštani Rumenke 1.000,00 RSD

Porodica Šolajić 2.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Drazen Nikolic500,00 RSD

Bojan Jorgic500,00 RSD

Sinisa Trifkovic500,00 RSD

Anonimno16.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Slobodan Djokic500,00 RSD

PAPIR SERVIS FHB 3.100,00 RSD

Jasmina Lolin1.000,00 RSD

Goran Jovicic500,00 RSD

Anonimno500,00 RSD