Podrži Super devojčice!


komentara

UPDATE [24. septembar 2023.]

U nedelju 8. oktobra u Dorćol Platzu održale smo završni benefit događaj crowdfunding kampanje „Podrži Super devojčice“ za 2023. godinu, a ujedno i proslavile 10. rođendan naše organizacije. Tokom događaja putem donacija od građana i građanki prikupile smo dodatnih 85.230 dinara.

Donacije su prikupljene prodajom naših promo materijala, ali i kupovinom karata za bingo. Želimo da se zahvalimo svima koji su učestvovali u našem bingu za Super devojčice, kao i svima onima koji su donirali za bingo, a to su: MOBA Botanical skincare, Sanja Solunac, Jelena Jaćimović, Marija Ratković, Crna Ovca, Panta Rhei iz Kruševca, Projekat Femix, Stanka Dimitrijević, Bojana Tamindžija, Lana Bastašić, Valentina Kovačević, Nađa Duhaček i Rukostvorine.Program samog događaja činili su nastupi Bubnjarki sa ulice, Horkestra, stipendistkinja i volonterki Kristine Vasić, Višnje Ristić i Anđelke Petković, kao i promo filmići kampanje Podrži Super devojčice i kampa za Super devojčice. Program je vodio Filip Vukoičić, a bingo je vodila Selena Simić uz asistenciju Anđele Memet. Ceo događaj je muzičkom atmosferom podržavala i Marija Nikolić aka DJ Časna sestra.
###

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH//

Učestvuj u kampanji Alternativnog centra za devojke koja afirmiše obrazovanje devojčica i doprinesi da najmanje 10 devojčica uzrasta od 8-14 godina dobije stipendije za razvoj talenata i veština iz oblasti nauke, umetnosti i sporta. Hajde da zajedno podržimo Super devojčice!

Verujemo da svaka devojčica poseduje Super moći koje treba otkriti, a kada ih podržavamo da razvijaju svoje Super moći, one mogu da promene svet na bolje!

Svesne smo da devojčice u Srbiji, naročito one koje žive u teškim životnim uslovima, nemaju jednake šanse da se obrazuju i time dobiju adekvatne uslove za razvoj svojih talenata. 

Već tri godine unazad, inspirisane Međunarodnim danom devojčica, koji se obeležava 11. oktobra, pokrećemo  kampanju, u cilju afirmacije obrazovanja devojčica i podizanja svesti o njihovom položaju u svetu i kod nas. Kroz kampanju planiramo da podržimo najmanje 10 devojčica, uzrasta od 8 do 14 godina, u razvoju talenata i veština putem dodele jednokratnih novčanih stipendija u iznosu od 25.000 RSD.

U 2022. godini smo zahvaljujući donacijama građana i građanki uspele da prikupimo 519.335 RSD, a uz dodatak duplirane sume od Trag fondacije ukupno 905.481 RSD, čime smo obezbedile sredstva za 20 stipendija u oktobru 2022. godine povodom Međunarodnog dana devojčica, i još sedam stipendija povodom Međunarodnog dana devojčica u IKT-u u aprilu 2023, koje su dodeljene devojčicama širom Srbije.I ovog puta uz podršku Trag fondacije, svaki iznos koji uplatite biće dupliran sve do prikupljenog iznosa od 350.000 RSD, čime će veći broj devojčica dobiti potrebnu podršku!

Cilj nam je da prikupimo najmanje 280.000 RSD kako bi najmanje 10 Super devojčica dobilo jednokratnu stipendiju u iznosu od 25.000 RSD, koja će im omogućiti pokrivanje troškova prevoza, finansiranje edukativnih časova ili aktivnosti, kao i nabavku sportske ili umetničke opreme. 

Budžet:

→ 10 stipendija za Super devojčice: 250.000 RSD

→ Oporezivani deo stipendija i bankarska provizija: 30.000 RSD

UKUPNO: 280.000 RSD

Prednost pri odabiru stipendistkinja imaće devojčice koje žive u nepodržavajućim životnim uslovima. O izboru dobitnica odlučivaće komisija koju čine umetnice, naučnice, sportistkinje i aktivistkinje za prava devojčica i mladih žena.

Ukoliko putem donacija prikupimo više od očekivanog iznosa, dodelićemo veći broj stipendija, kao što smo učinile i prethodnih godina. Pored ovoga, duplirana suma koju dodeljuje Trag fondacije biće raspoređena i za organizovanje Svečane dodele stipendija, na Međunarodni dan devojčica 11. oktobra, čime će se pokriti putni troškovi roditelja i dece koji dolaze na dodelu stipendija, kao i organizovanje samog događaja.

Uplatu možete izvršiti na nekoliko načina:

elektronskom uplatom putem Donacije.rs 

jednokratno putem tekućeg računa:otvaranjem trajnog naloga za koji je neophodno da odete u svoju banku, odredite iznos kojim želite da doprinesete na mesečnom nivou i navedete im sledeće podatke:

Primalac: Alternativni centar za devojke

Adresa: Balkanska 49/4 37000 Kruševac

Broj računa: 205-0000000525468-31

Naziv banke: Komercijalna banka AD Beograd

Adresa banke: Svetog Save 14, 11000 Beograd

Matični broj: 28101716

Svrha: Donacija za kampanju “Podrži Super devojčice!”

→ uplatom na devizni račun

Recipient: Alternative Girls Center ul. Balkanska 49/4 37000 Kruševac alternativniczd@gmail.com

+381 37 3100 011 

Bank: Komercijalna banka AD Beograd

RS35205007080003931047 Trg fontana 1, 37000 Kruševac, Serbia 

SWIFT: KOBBRSBG, beneficiary's Bank

////////////////////////////////////////////////////////////////

SUPPORT SUPER GIRLS!

Take part in the Alternative Girls' Center campaign that promotes the education of girls and contribute to ensuring that at least 10 girls aged 8-14 receive scholarships for developing talents and skills in the fields of science, art, and sports. Let's join together in supporting Super Girls!

We believe that every girl possesses Super powers that need to be discovered, and when we support them in developing their Super powers, they can change the world for the better! We are aware that girls in Serbia, especially those living in difficult life conditions, do not have equal opportunities for education, depriving them of the proper conditions to develop their talents.

For the past 3 years, inspired by the International Day of the Girl, celebrated on October 11th, we have been launching a campaign aimed at affirming girls' education and raising awareness about their position in the world and in our society. Through the campaign, we plan to support at least 10 girls, aged 8 to 14, in developing talents and skills by awarding one-time cash scholarships in the amount of 25,000 RSD.

In 2022, thanks to donations from citizens, we managed to raise 519.335 RSD, and with the additional matching funds from the Trag Foundation, a total of 905.481 RSD, allowing us to secure funds for 20 scholarships in October 2022, on the occasion of the International Day of Girls, and another 7 scholarships for the International Day of the Girl in ICT in April 2023, awarded to girls all over Serbia.

Once again, with the support of the Trag Foundation, every amount you donate will be doubled up to the collected amount of 350.000 RSD, enabling more girls to receive the necessary support!

Our goal is to raise at least 280.000 RSD to provide scholarships of 25.000 RSD each to at least 10 Super girls, allowing them to cover transportation costs, fund educational classes or activities, as well as acquire sports or artistic equipment.

Budget:

→ 10 scholarships for Super girls: 250.000 RSD

→ Taxable part of scholarship and bank commission: 30.000 RSD

TOTAL: 280.000 RSD

Priority in selecting scholarship recipients will be given to girls living in unsupportive life conditions. The selection of recipients will be decided by a committee composed of artists, scientists, athletes, and activists for girls' and young women's rights.

If we collect more donations than expected, we will award a higher number of scholarships, as we have done in previous years. Additionally, the matched sum provided by the Trag Foundation will be allocated for organizing a Grand Scholarship Award Ceremony on the International Day of the Girl, October 11th, covering travel expenses for parents and children attending the scholarship award event, as well as the organization of the event itself.

You can support our campaign by donating online at Donacije.rs or donating to the organization's bank account.

For bank account donations:

Recipient: Alternative Girls Center ul. Balkanska 49/4 37000 Kruševac alternativniczd@gmail.com

+381 37 3100 011 

Bank: Komercijalna banka AD Beograd

RS35205007080003931047 Trg fontana 1, 37000 Kruševac, Serbia 

SWIFT: KOBBRSBG, beneficiary's Bank

Podrži Super devojčice!


komentara

810.487,00 RSD

donirano od 80 donatora za 75 dana

To je 289% od cilja od 280.000 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 530.487 RSD

Uspešno završen 01.08.2023 - 16.10.2023 (75 dana)

UPDATE [24. septembar 2023.] U nedelju 8. oktobra u Dorćol Platzu održale smo završni benefit događaj crowdfunding kampanje „Podrži Super devojčice“ za 2023. godinu, a ujedno i proslavile 10. rođendan naše organizacije. Tokom događaja putem donacija od građana i građanki […]

Opis projekta

UPDATE [24. septembar 2023.]

U nedelju 8. oktobra u Dorćol Platzu održale smo završni benefit događaj crowdfunding kampanje „Podrži Super devojčice“ za 2023. godinu, a ujedno i proslavile 10. rođendan naše organizacije. Tokom događaja putem donacija od građana i građanki prikupile smo dodatnih 85.230 dinara.

Donacije su prikupljene prodajom naših promo materijala, ali i kupovinom karata za bingo. Želimo da se zahvalimo svima koji su učestvovali u našem bingu za Super devojčice, kao i svima onima koji su donirali za bingo, a to su: MOBA Botanical skincare, Sanja Solunac, Jelena Jaćimović, Marija Ratković, Crna Ovca, Panta Rhei iz Kruševca, Projekat Femix, Stanka Dimitrijević, Bojana Tamindžija, Lana Bastašić, Valentina Kovačević, Nađa Duhaček i Rukostvorine.Program samog događaja činili su nastupi Bubnjarki sa ulice, Horkestra, stipendistkinja i volonterki Kristine Vasić, Višnje Ristić i Anđelke Petković, kao i promo filmići kampanje Podrži Super devojčice i kampa za Super devojčice. Program je vodio Filip Vukoičić, a bingo je vodila Selena Simić uz asistenciju Anđele Memet. Ceo događaj je muzičkom atmosferom podržavala i Marija Nikolić aka DJ Časna sestra.
###

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH//

Učestvuj u kampanji Alternativnog centra za devojke koja afirmiše obrazovanje devojčica i doprinesi da najmanje 10 devojčica uzrasta od 8-14 godina dobije stipendije za razvoj talenata i veština iz oblasti nauke, umetnosti i sporta. Hajde da zajedno podržimo Super devojčice!

Verujemo da svaka devojčica poseduje Super moći koje treba otkriti, a kada ih podržavamo da razvijaju svoje Super moći, one mogu da promene svet na bolje!

Svesne smo da devojčice u Srbiji, naročito one koje žive u teškim životnim uslovima, nemaju jednake šanse da se obrazuju i time dobiju adekvatne uslove za razvoj svojih talenata. 

Već tri godine unazad, inspirisane Međunarodnim danom devojčica, koji se obeležava 11. oktobra, pokrećemo  kampanju, u cilju afirmacije obrazovanja devojčica i podizanja svesti o njihovom položaju u svetu i kod nas. Kroz kampanju planiramo da podržimo najmanje 10 devojčica, uzrasta od 8 do 14 godina, u razvoju talenata i veština putem dodele jednokratnih novčanih stipendija u iznosu od 25.000 RSD.

U 2022. godini smo zahvaljujući donacijama građana i građanki uspele da prikupimo 519.335 RSD, a uz dodatak duplirane sume od Trag fondacije ukupno 905.481 RSD, čime smo obezbedile sredstva za 20 stipendija u oktobru 2022. godine povodom Međunarodnog dana devojčica, i još sedam stipendija povodom Međunarodnog dana devojčica u IKT-u u aprilu 2023, koje su dodeljene devojčicama širom Srbije.I ovog puta uz podršku Trag fondacije, svaki iznos koji uplatite biće dupliran sve do prikupljenog iznosa od 350.000 RSD, čime će veći broj devojčica dobiti potrebnu podršku!

Cilj nam je da prikupimo najmanje 280.000 RSD kako bi najmanje 10 Super devojčica dobilo jednokratnu stipendiju u iznosu od 25.000 RSD, koja će im omogućiti pokrivanje troškova prevoza, finansiranje edukativnih časova ili aktivnosti, kao i nabavku sportske ili umetničke opreme. 

Budžet:

→ 10 stipendija za Super devojčice: 250.000 RSD

→ Oporezivani deo stipendija i bankarska provizija: 30.000 RSD

UKUPNO: 280.000 RSD

Prednost pri odabiru stipendistkinja imaće devojčice koje žive u nepodržavajućim životnim uslovima. O izboru dobitnica odlučivaće komisija koju čine umetnice, naučnice, sportistkinje i aktivistkinje za prava devojčica i mladih žena.

Ukoliko putem donacija prikupimo više od očekivanog iznosa, dodelićemo veći broj stipendija, kao što smo učinile i prethodnih godina. Pored ovoga, duplirana suma koju dodeljuje Trag fondacije biće raspoređena i za organizovanje Svečane dodele stipendija, na Međunarodni dan devojčica 11. oktobra, čime će se pokriti putni troškovi roditelja i dece koji dolaze na dodelu stipendija, kao i organizovanje samog događaja.

Uplatu možete izvršiti na nekoliko načina:

elektronskom uplatom putem Donacije.rs 

jednokratno putem tekućeg računa:otvaranjem trajnog naloga za koji je neophodno da odete u svoju banku, odredite iznos kojim želite da doprinesete na mesečnom nivou i navedete im sledeće podatke:

Primalac: Alternativni centar za devojke

Adresa: Balkanska 49/4 37000 Kruševac

Broj računa: 205-0000000525468-31

Naziv banke: Komercijalna banka AD Beograd

Adresa banke: Svetog Save 14, 11000 Beograd

Matični broj: 28101716

Svrha: Donacija za kampanju “Podrži Super devojčice!”

→ uplatom na devizni račun

Recipient: Alternative Girls Center ul. Balkanska 49/4 37000 Kruševac alternativniczd@gmail.com

+381 37 3100 011 

Bank: Komercijalna banka AD Beograd

RS35205007080003931047 Trg fontana 1, 37000 Kruševac, Serbia 

SWIFT: KOBBRSBG, beneficiary's Bank

////////////////////////////////////////////////////////////////

SUPPORT SUPER GIRLS!

Take part in the Alternative Girls' Center campaign that promotes the education of girls and contribute to ensuring that at least 10 girls aged 8-14 receive scholarships for developing talents and skills in the fields of science, art, and sports. Let's join together in supporting Super Girls!

We believe that every girl possesses Super powers that need to be discovered, and when we support them in developing their Super powers, they can change the world for the better! We are aware that girls in Serbia, especially those living in difficult life conditions, do not have equal opportunities for education, depriving them of the proper conditions to develop their talents.

For the past 3 years, inspired by the International Day of the Girl, celebrated on October 11th, we have been launching a campaign aimed at affirming girls' education and raising awareness about their position in the world and in our society. Through the campaign, we plan to support at least 10 girls, aged 8 to 14, in developing talents and skills by awarding one-time cash scholarships in the amount of 25,000 RSD.

In 2022, thanks to donations from citizens, we managed to raise 519.335 RSD, and with the additional matching funds from the Trag Foundation, a total of 905.481 RSD, allowing us to secure funds for 20 scholarships in October 2022, on the occasion of the International Day of Girls, and another 7 scholarships for the International Day of the Girl in ICT in April 2023, awarded to girls all over Serbia.

Once again, with the support of the Trag Foundation, every amount you donate will be doubled up to the collected amount of 350.000 RSD, enabling more girls to receive the necessary support!

Our goal is to raise at least 280.000 RSD to provide scholarships of 25.000 RSD each to at least 10 Super girls, allowing them to cover transportation costs, fund educational classes or activities, as well as acquire sports or artistic equipment.

Budget:

→ 10 scholarships for Super girls: 250.000 RSD

→ Taxable part of scholarship and bank commission: 30.000 RSD

TOTAL: 280.000 RSD

Priority in selecting scholarship recipients will be given to girls living in unsupportive life conditions. The selection of recipients will be decided by a committee composed of artists, scientists, athletes, and activists for girls' and young women's rights.

If we collect more donations than expected, we will award a higher number of scholarships, as we have done in previous years. Additionally, the matched sum provided by the Trag Foundation will be allocated for organizing a Grand Scholarship Award Ceremony on the International Day of the Girl, October 11th, covering travel expenses for parents and children attending the scholarship award event, as well as the organization of the event itself.

You can support our campaign by donating online at Donacije.rs or donating to the organization's bank account.

For bank account donations:

Recipient: Alternative Girls Center ul. Balkanska 49/4 37000 Kruševac alternativniczd@gmail.com

+381 37 3100 011 

Bank: Komercijalna banka AD Beograd

RS35205007080003931047 Trg fontana 1, 37000 Kruševac, Serbia 

SWIFT: KOBBRSBG, beneficiary's Bank

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Alternativni centar za devojke Website:  https://superdevojcice.org/ Kontakt:  jelenamemet@altgirls.org

Alternativni centar za devojke je organizacija koja se bavi unapređenjem i zaštitom ženskih ljudskih prava i marginalizovanih grupa, sa posebnim fokusom i brigom za prava mladih žena i devojčica. Osnovale smo se 2013. godine u Kruševcu, vođene vizijom ravnopravnog društva i jednakih mogućnosti za sve ljude, bez obzira na njihove različitosti. Kroz programe prevencije rodno zasnovanog nasilja, integrisane bezbednosti i mentalnog zdravlja, digitalne bezbednosti i privatnosti i mirovnog ženskog aktivizma, podstičemo mlade žene i devojčice na kritičko mišljenje i delovanje, podržavajuči njihov samosvesni razvoj. Istrajavamo na putu širenja svesti o izazovima sa kojima se suočavaju mlade žene i devojčice i slavimo njihovu snagu, pamet i sposobnosti. Ponosne smo što nam veliki broj mladih žena i devojčica ukazuje poverenje i pruža radost, učešćem na našim aktivnostima, gde putem neformalne edukacije i osnaživanja, zajedno širimo prostore slobode, kreativnosti i ženske solidarnosti.

Trag fondacija 388.680,00 RSD

Slađana Savić5.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Jelena Janakievska 1.000,00 RSD

FEMIX 10.000,00 RSD

Svetlana Šarić2.000,00 RSD

Donacija građana/ki 85.230,00 RSD

Aleksandra Galonja10.000,00 RSD

Dragoslava Barzut2.500,00 RSD

Biljana Dakic3.000,00 RSD

Anonimno2.930,00 RSD

Stanka Dimitrijević3.000,00 RSD

Dina Dicic5.000,00 RSD

Zorana Zlatić1.000,00 RSD

Aleksandra Žikić3.000,00 RSD

Maša Elezović2.000,00 RSD

Galina Maksimović2.500,00 RSD

Aleksandra Nestorov1.000,00 RSD

Marijana Stojanović 5.000,00 RSD

Tanja Ignjatović5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Danijela Nikolić2.000,00 RSD

Borka Simić5.000,00 RSD

Hooloovoo DOO 58.600,00 RSD

Marija Matic8.000,00 RSD

Dragana Palčić1.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Autonomni zenski centar5.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Iva Paradjanin1.000,00 RSD

Jovanka Antic1.000,00 RSD

Kaca Dimitrijevic1.000,00 RSD

BEFEM 5.000,00 RSD

Daniela Mamuzic1.000,00 RSD

Milica Skiljevic3.000,00 RSD

Studio Val3.000,00 RSD

Aleksandra Stefanovic1.000,00 RSD

Nikola Dobrijevic1.000,00 RSD

Iva Paradjanin 1.000,00 RSD

Jelena Mihailovic2.000,00 RSD

Robert Jenovai10.000,00 RSD

Zorana Delic1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Bojana Bijelovic Bosanac3.000,00 RSD

Tim za razvoj i unapredjenje drustva TRUD3.000,00 RSD

Lana Bastasic11.719,00 RSD

Nemanja Djokic5.000,00 RSD

Marija Brankovic3.000,00 RSD

Milena Mihajlovic1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Milica Batricevic2.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Sonja Vasic5.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Andrija Jevtic2.000,00 RSD

Anonimno1.228,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Tatjana Lazor Obradovic5.000,00 RSD

Zorica Popovic5.500,00 RSD

Vjekoslav Vukovic2.000,00 RSD

Minja Bogavac1.000,00 RSD

Anita Pantelic2.000,00 RSD

Anonimno9.500,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Veran Matic5.000,00 RSD

Jelena Sokref1.000,00 RSD

Sara Lupsor Curcin1.000,00 RSD

MOBA Botanical skincare25.000,00 RSD

Anonimno10.100,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Marija Djordjevic 1.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Katarina Kresovic3.000,00 RSD

Antonios Trochopoulos 10.000,00 RSD

Jelena Memet2.000,00 RSD

Andrijana Kocic2.000,00 RSD

Selena Simic2.000,00 RSD