Požuri: Istraživači te pozivaju da pomogneš kornjačama!


komentara

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH//

Mladi istraživači Srbije (MIS) pokreću kampanju prikupljanja sredstava za barske kornjače. Da bismo uspeli u ovome, potrebna nam je tvoja pomoć! 

Cilj kampanje je podrška istraživanju i zaštiti barskih kornjača, koje naseljavaju staništa unutar Specijalnog rezervata prirode "Kraljevac". 

Barske kornjače su male životinje koje imaju velike probleme sa zagađenjem, promenama klime, fizičkim preprekama prilikom kretanja, a koje mi ne poznajemo dovoljno i ne štitimo adekvatno.

Zbog toga, želimo da nabavimo uređaje kojima ćemo pratiti kretanja i ponašanja kornjača, što će pomoći dugoročnoj zaštiti i opstanku ove strogo zaštićene vrste u Srbiji.Barska kornjača (Emys orbicularis), jedinstvena i dragocena vrsta, može da živi preko 40 godina i igra važnu ulogu u očuvanju ravnoteže barskih ekosistema. 

Jezero Kraljevac i njegovo okruženje su primer idealnog lokaliteta za barske kornjače. Gusta vodena i priobalna vegetacija oko jezera daje barskim kornjačama potrebne uslove za život, za kopanje gnezda u rastresitoj zemlji i polaganje jaja.Ali, brojni faktori utiču negativno na kornjače i ugrožavaju njihov opstanak:

→ uništavanje staništa (usled uređenja priobalnih struktura ili obrade zemljišta za potrebe poljoprivrede),
zagađenje vode pesticidima i otpadom, kao i povećanje temperature izazvane klimatskim promenama,
→ poseban problem je gaženje kornjača na putevima, pogotovo ženki koje izlaze iz vode kada polažu jaja. 


Međunarodna unija za zaštitu prirode IUCN navodi da su kornjače među najugroženijim kičmenjacima. Od 357 vrsta koje su ušle u procenu čak 173 je globalno ugroženo.

U Srbiji je potrebno da se uradi revizija statusa barskih kornjača, jer nema dovoljno informacija koliko su ugrožene. Prema Crvenoj knjizi gmizavaca (naučna baza podataka o vrstama koje su izložene opasnosti od izumiranja) iz 2015. godine, status je bio - bez dovoljno podataka. Barska kornjača nije bila dovoljno proučavana i nije se znalo gde sve živi da bi se dala procena.

Trenutno je u toku projekat koji za cilj ima procenu ugroženosti barske kornjače na nacionalnom nivou: mapiraju se staništa na terenu - na pet odabranih lokaliteta među kojima je i jezero Kraljevac. Procene su da u centralnom delu Kraljevca, na prostoru od oko kilometar, živi između 170 i 260 barskih kornjača. Međutim, da bi se došlo do preciznih brojki biće potrebno još nekoliko godina istraživanja.Šta želimo da postignemo ovom kampanjom?

Kroz kampanju „Kornjača-spornjača“ prikupljamo sredstva za kupovinu GPS uređaja i druge neophodne opreme koju će koristiti istraživači Biološkog fakulteta koji proučavaju barske kornjače na jezeru Kraljevac.

Korišćenjem GPS uređaja, istraživači će tokom cele godine prikupljati informacije. Na primer, pratiće se kretanje određenog broja gravidnih ženki i na taj način otkriće se njihove putanje i zone za gnežđenje. Potom, analizom podataka koji se dobiju putem telemetrijskih uređaja, identifikovaće se tačne lokacije na kojima kornjače kopaju gnezda i polažu jaja. Ovo će omogućiti bolje razumevanje životnog ciklusa barske kornjače i pomoći u aktivnostima za očuvanje ove vrste.

Istovremeno, radiće se morfološka merenja i označavanja jedinki kako bi se dobile procene o veličini populacije barskih kornjača na lokalitetu Specijalnog rezervata prirode „Kraljevac“.

Rezultati istraživanja će nam omogućiti da saznamo koliko se barska kornjača na jezeru Kraljevac suočava s pretnjama kao što su smanjivanje ili zagađenje staništa, nestanak pogodnih mesta za gnežđenje kao i da utvrdimo kolika je smrtnost jedinki prilikom prelaska saobraćajnica.

Zato je važno da nam sada pomognete da što pre krenemo u akciju!

Da bismo ostvarili postavljeni cilj, potrebno je da sakupimo 1.010.000 RSD.

Sredstva koja prikupljamo su nam potrebna za:

Nabavku 3 seta GPS lokatora, uređaja sa pratećom software i hardware opremom, kojima ćemo pratiti ponašanje i kretanje kornjača: 910.000 RSD
Kupovinu opreme (nonius - za merenje, bubnjevi za hvatanje kornjača, akumulator za čamac): 100.000 RSDKako ćemo raditi na zaštiti barske kornjače?

Kada se dobiju precizne informacije iz daljinskih osmatranja, zajedno sa Udruženjem sportskih ribolovaca „Deliblatsko jezero” koje je upravljač zaštićenog područja SRP „Kraljevac“, lokalnom zajednicom i drugim organizacijama, sprovešćemo niz volonterskih aktivnosti koje će doprineti zaštiti kornjača. Radićemo na obnavljanju zelenih koridora između jezera Kraljevac i mesta za polaganja jaja kao i na čišćenju i otklanjanju prepreka kroz prolaze za kornjače ispod lokalnih puteva kako bi se smanjilo stradanje odraslih jedinki kornjača prilikom prelaska puteva sa motornim saobraćajem. Pripremili smo i poklone za donatore!

→ Prvih 30 donacija u iznosu od 2.000 RSD: DIGITALNA BOJANKA ZA DECU
Donacije u iznosu od 5.000 RSD ili više: MAJICA „KORNJAČA SPORNJAČA“
Najviša donacija: POSETA KORNJAČAMA - ORGANIZOVANI OBILAZAK SRP KRALJEVAC I RUČAK

Pomozi nam da saznamo što više o barskim kornjačama, da zaštitimo njihova gnezda, omogućimo im sigurno kretanje i opstanak u SRP Kraljevac!

Donaciju možete izvršiti putem platforme Donacije.rs ili direktnom uplatom na račun udruženja:///

Join the campaign "KORNJAČA SPORNJAČA"!

Young Researchers of Serbia is launching a crowdfunding campaign with the aim to protect the European pond turtle (Emys orbicularis) in the Special Nature Reserve "Kraljevac".

In order to do that, we need your help!

WHO IS KORNJAČA SPORNJAČA?

The European Pond turtle (Emys orbicularis) is a unique and valuable species that plays an important role in preserving the balance of pond ecosystems. Although it is a strictly protected species in Serbia, it faces serious threats and its population is endangered due to habitat loss, pollution, climate change, being hit or injuried by vehicles while crossing roads etc.

WHAT IS OUR GOAL?

This is the first fundraising campaign to protect the European pond turtle in Serbia, which will enable a better understanding of the life cycle of the turtle and help in conservation activities.

To achieve this, we need to collect RSD 1,010,000.00 ( EUR 8,625.40)

WHAT WILL THE FUNDS BE USED FOR?

We will use collected funds to buy:

GPS devices (3 sets) with accompanying hardware and software for data collection, tracking the movement and behaviour of European pond turtles: RSD 910,000.00 (EUR 7,771.40)

→ equipment for exploring European pond turtles, such as nonius for measuring, turtle-catching drums, boat accumulator: RSD 100,000.00 (EUR 854.00)

What we will do to protect the European pond turtle?

Using GPS devices, researchers will collect information throughout the year. At the same time, morphological measurements and markings of individuals will be made in order to obtain estimates of the size of the population of European pond turtles in the Special Nature Reserve "Kraljevac".

Together with the Association "Deliblatsko jezero", which is the manager of the protected area "Kraljevac", we will carry out a series of volunteer activities that will contribute to the protection of turtles.

WANT TO GET INVOLVED?

Donate and support the campaign "KORNJAČA SPORNJAČA"!

Every donation, even the smallest, is important! This is a great opportunity to support and contribute to the conservation of the European pond turtle in Serbia.

Požuri: Istraživači te pozivaju da pomogneš kornjačama!


komentara

204.594,00 RSD

donirano od 52 donatora za 11 dana

To je 20% od cilja od 1.010.000 RSD

 još
34
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 805.406 RSD

doniraj 03.06.2024 - 19.07.2024 (45 dana)

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH// Mladi istraživači Srbije (MIS) pokreću kampanju prikupljanja sredstava za barske kornjače. Da bismo uspeli u ovome, potrebna nam je tvoja pomoć!  Cilj kampanje je podrška istraživanju i zaštiti barskih kornjača, koje naseljavaju staništa unutar Specijalnog rezervata […]

Opis projekta

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH//

Mladi istraživači Srbije (MIS) pokreću kampanju prikupljanja sredstava za barske kornjače. Da bismo uspeli u ovome, potrebna nam je tvoja pomoć! 

Cilj kampanje je podrška istraživanju i zaštiti barskih kornjača, koje naseljavaju staništa unutar Specijalnog rezervata prirode "Kraljevac". 

Barske kornjače su male životinje koje imaju velike probleme sa zagađenjem, promenama klime, fizičkim preprekama prilikom kretanja, a koje mi ne poznajemo dovoljno i ne štitimo adekvatno.

Zbog toga, želimo da nabavimo uređaje kojima ćemo pratiti kretanja i ponašanja kornjača, što će pomoći dugoročnoj zaštiti i opstanku ove strogo zaštićene vrste u Srbiji.Barska kornjača (Emys orbicularis), jedinstvena i dragocena vrsta, može da živi preko 40 godina i igra važnu ulogu u očuvanju ravnoteže barskih ekosistema. 

Jezero Kraljevac i njegovo okruženje su primer idealnog lokaliteta za barske kornjače. Gusta vodena i priobalna vegetacija oko jezera daje barskim kornjačama potrebne uslove za život, za kopanje gnezda u rastresitoj zemlji i polaganje jaja.Ali, brojni faktori utiču negativno na kornjače i ugrožavaju njihov opstanak:

→ uništavanje staništa (usled uređenja priobalnih struktura ili obrade zemljišta za potrebe poljoprivrede),
zagađenje vode pesticidima i otpadom, kao i povećanje temperature izazvane klimatskim promenama,
→ poseban problem je gaženje kornjača na putevima, pogotovo ženki koje izlaze iz vode kada polažu jaja. 


Međunarodna unija za zaštitu prirode IUCN navodi da su kornjače među najugroženijim kičmenjacima. Od 357 vrsta koje su ušle u procenu čak 173 je globalno ugroženo.

U Srbiji je potrebno da se uradi revizija statusa barskih kornjača, jer nema dovoljno informacija koliko su ugrožene. Prema Crvenoj knjizi gmizavaca (naučna baza podataka o vrstama koje su izložene opasnosti od izumiranja) iz 2015. godine, status je bio - bez dovoljno podataka. Barska kornjača nije bila dovoljno proučavana i nije se znalo gde sve živi da bi se dala procena.

Trenutno je u toku projekat koji za cilj ima procenu ugroženosti barske kornjače na nacionalnom nivou: mapiraju se staništa na terenu - na pet odabranih lokaliteta među kojima je i jezero Kraljevac. Procene su da u centralnom delu Kraljevca, na prostoru od oko kilometar, živi između 170 i 260 barskih kornjača. Međutim, da bi se došlo do preciznih brojki biće potrebno još nekoliko godina istraživanja.Šta želimo da postignemo ovom kampanjom?

Kroz kampanju „Kornjača-spornjača“ prikupljamo sredstva za kupovinu GPS uređaja i druge neophodne opreme koju će koristiti istraživači Biološkog fakulteta koji proučavaju barske kornjače na jezeru Kraljevac.

Korišćenjem GPS uređaja, istraživači će tokom cele godine prikupljati informacije. Na primer, pratiće se kretanje određenog broja gravidnih ženki i na taj način otkriće se njihove putanje i zone za gnežđenje. Potom, analizom podataka koji se dobiju putem telemetrijskih uređaja, identifikovaće se tačne lokacije na kojima kornjače kopaju gnezda i polažu jaja. Ovo će omogućiti bolje razumevanje životnog ciklusa barske kornjače i pomoći u aktivnostima za očuvanje ove vrste.

Istovremeno, radiće se morfološka merenja i označavanja jedinki kako bi se dobile procene o veličini populacije barskih kornjača na lokalitetu Specijalnog rezervata prirode „Kraljevac“.

Rezultati istraživanja će nam omogućiti da saznamo koliko se barska kornjača na jezeru Kraljevac suočava s pretnjama kao što su smanjivanje ili zagađenje staništa, nestanak pogodnih mesta za gnežđenje kao i da utvrdimo kolika je smrtnost jedinki prilikom prelaska saobraćajnica.

Zato je važno da nam sada pomognete da što pre krenemo u akciju!

Da bismo ostvarili postavljeni cilj, potrebno je da sakupimo 1.010.000 RSD.

Sredstva koja prikupljamo su nam potrebna za:

Nabavku 3 seta GPS lokatora, uređaja sa pratećom software i hardware opremom, kojima ćemo pratiti ponašanje i kretanje kornjača: 910.000 RSD
Kupovinu opreme (nonius - za merenje, bubnjevi za hvatanje kornjača, akumulator za čamac): 100.000 RSDKako ćemo raditi na zaštiti barske kornjače?

Kada se dobiju precizne informacije iz daljinskih osmatranja, zajedno sa Udruženjem sportskih ribolovaca „Deliblatsko jezero” koje je upravljač zaštićenog područja SRP „Kraljevac“, lokalnom zajednicom i drugim organizacijama, sprovešćemo niz volonterskih aktivnosti koje će doprineti zaštiti kornjača. Radićemo na obnavljanju zelenih koridora između jezera Kraljevac i mesta za polaganja jaja kao i na čišćenju i otklanjanju prepreka kroz prolaze za kornjače ispod lokalnih puteva kako bi se smanjilo stradanje odraslih jedinki kornjača prilikom prelaska puteva sa motornim saobraćajem. Pripremili smo i poklone za donatore!

→ Prvih 30 donacija u iznosu od 2.000 RSD: DIGITALNA BOJANKA ZA DECU
Donacije u iznosu od 5.000 RSD ili više: MAJICA „KORNJAČA SPORNJAČA“
Najviša donacija: POSETA KORNJAČAMA - ORGANIZOVANI OBILAZAK SRP KRALJEVAC I RUČAK

Pomozi nam da saznamo što više o barskim kornjačama, da zaštitimo njihova gnezda, omogućimo im sigurno kretanje i opstanak u SRP Kraljevac!

Donaciju možete izvršiti putem platforme Donacije.rs ili direktnom uplatom na račun udruženja:///

Join the campaign "KORNJAČA SPORNJAČA"!

Young Researchers of Serbia is launching a crowdfunding campaign with the aim to protect the European pond turtle (Emys orbicularis) in the Special Nature Reserve "Kraljevac".

In order to do that, we need your help!

WHO IS KORNJAČA SPORNJAČA?

The European Pond turtle (Emys orbicularis) is a unique and valuable species that plays an important role in preserving the balance of pond ecosystems. Although it is a strictly protected species in Serbia, it faces serious threats and its population is endangered due to habitat loss, pollution, climate change, being hit or injuried by vehicles while crossing roads etc.

WHAT IS OUR GOAL?

This is the first fundraising campaign to protect the European pond turtle in Serbia, which will enable a better understanding of the life cycle of the turtle and help in conservation activities.

To achieve this, we need to collect RSD 1,010,000.00 ( EUR 8,625.40)

WHAT WILL THE FUNDS BE USED FOR?

We will use collected funds to buy:

GPS devices (3 sets) with accompanying hardware and software for data collection, tracking the movement and behaviour of European pond turtles: RSD 910,000.00 (EUR 7,771.40)

→ equipment for exploring European pond turtles, such as nonius for measuring, turtle-catching drums, boat accumulator: RSD 100,000.00 (EUR 854.00)

What we will do to protect the European pond turtle?

Using GPS devices, researchers will collect information throughout the year. At the same time, morphological measurements and markings of individuals will be made in order to obtain estimates of the size of the population of European pond turtles in the Special Nature Reserve "Kraljevac".

Together with the Association "Deliblatsko jezero", which is the manager of the protected area "Kraljevac", we will carry out a series of volunteer activities that will contribute to the protection of turtles.

WANT TO GET INVOLVED?

Donate and support the campaign "KORNJAČA SPORNJAČA"!

Every donation, even the smallest, is important! This is a great opportunity to support and contribute to the conservation of the European pond turtle in Serbia.

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Mladi istraživači Srbije Website:  https://mis.org.rs/ Kontakt:  tanja@mis.org.rs

Mi smo Mladi istraživači Srbije (MIS), neprofitna, nestranačka organizacija. Radimo na zaštiti prirode i životne sredine skoro 50 godina. Zalažemo se za svet u kome se prirodni resursi održivo koriste i za društvo koje je pravedno, solidarno i pruža svima jednake mogućnosti i podršku za razvoj. Naš moto je „MISLI VELIKO, učini bar malo – pokreni lavinu“, a svakodnevno pravimo promene kroz volonterske programe, rad sa mladima, podršku organizacijama i neformalnim grupama, edukaciju i rad na ekološkim politikama. Članice smo brojnih mreža, kroz koje sarađujemo i na nacionalnom i na međunarodnom nivou.

Olivera Đurđević10.000,00 RSD

Katarina Starcic2.000,00 RSD

Nemanja Maravić 500,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Dušica Milenković1.000,00 RSD

Delgaro doo20.000,00 RSD

Gorana Perčić 1.000,00 RSD

Sanda Plavec1.000,00 RSD

Matija Penezic5.853,00 RSD

Lena Ilic2.000,00 RSD

Aleksandar Sarmeš2.000,00 RSD

Goran Sekulić5.000,00 RSD

Oliver Aleksić2.000,00 RSD

Milica Nikolic1.000,00 RSD

Tamara Arsenijevic1.000,00 RSD

Nina Milošević2.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Snježana Mitrović1.000,00 RSD

Milica Živković1.000,00 RSD

I Revolucija 2.000,00 RSD

Nevena Ružić5.500,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Milorad R1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Ina Radanović3.000,00 RSD

Vera BR3.000,00 RSD

Rotary Eklub Srbije35.000,00 RSD

Sara Arsenijević 3.000,00 RSD

Tijana Ljubenovic1.500,00 RSD

Slobodan Stokic1.000,00 RSD

Milena Antić1.000,00 RSD

Марко Маричић1.000,00 RSD

Matija Petrović 10.000,00 RSD

Jakov Ponjavić1.000,00 RSD

Igor Jojkic5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Mirjana Jovanovic5.000,00 RSD

Violeta Orlovic Lovren1.000,00 RSD

Filip Petošević3.000,00 RSD

Milica Đerić1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Danilo Tomić5.000,00 RSD

Sofija Nikic1.000,00 RSD

Andreja Radosavljevic1.000,00 RSD

Jovana Dragic5.000,00 RSD

Nikola Božić1.000,00 RSD

Veljko Bogdanović2.000,00 RSD

Milka Gvozednovic5.000,00 RSD

Dušica Trnavac Bogdanović3.241,00 RSD

Tanja Petrovic5.000,00 RSD

Anonimno20.000,00 RSD