PODRŽIMO MEĐUNARODNU STUDENTSKU NEDELJU U BEOGRADU!


komentara

// SCROLL DOWN FOR ENGLISH //

ISWiB, Međunarodna studentska nedelja u Beogradu, je omladinski festival koji se tradicionalno održava od 2006. godine u Beogradu, glavnom gradu Srbije. Festival je otvoren za sve mlade koji imaju između 18 i 30 godina iz celog sveta i okuplja preko 200 mladih, uključujući učesnike, predavače i volontere.

Ideja vodilja festivala je da približi mlade iz različitih kulturnih i društvenih sredina kroz druženje, ali i nekoliko raznovrsnih tematskih radionica. Kroz ove radionice, blisku komunikaciju i saradnju, interaktivna predavanja i razne otvorene aktivnosti, mladi će biti u mogućnosti da steknu nova saznanja i razmene ideje.

Ovogodišnja krovna tema festivala jesu ciljevi održivog razvoja, koji su definisani Agendom 2030 Ujedinjenih nacija. Festival se sastoji iz dva dela: edukativnog i zabavnog segmenta.

Potrebna nam je vaša pomoć da prikupimo sredstva za realizaciju tematskih radionica i događaja „Srpski dan“.

Srpski dan je dan koji je isključivo namenjen promociji kulture, običaja i vrednosti srpske bogate istorije. Tokom dana predviđene su interaktivne radionice i diskusije gde će učesnici upoznati sa običajima koji postoje u Srbiji, dok će tokom večeri moći da se kroz muziku i pesmu još više dočara Srbija.Želimo da organizujemo 10 radionica sa različitim temama održivog razvoja, poput:

→ Urban Sustainability – učesnici se suočavaju sa problemima „modernih“ gradova (voda za piće, skupa struja, skup način života, otpad);
→ Musical – spoj umetnosti i odgovornog života;
Fashion and Beauty – akcenat je na brzoj modi i osvešćivanju mladih na probleme koje brza moda donosi svetu;
Marketing and Media – kako mediji izveštavaju o ciljevima održivog razvoja;
Innovation and development – inovativna ideja koja doprinosi ekologiji;
Wellness and movement – zdrav način života, joga i kretanje;
→ Case study - studija slučaja na temu održivog razvoja;
→ Global strategy – osmisliti procese kojima se utiče na svest mladih o smanjenju gladi;
Ecology and the environment – akcija koja je direktno u vezi za ekologijom;
Sustainable art – spoj likovne umetnosti i reciklaže.Podržite nas uplatom, donacijom u robi ili deljenjem informacija o kampanji! Kampanju možete podržati online donacijom na Donacije.rs ili uplatom na tekući račun udruženja. Za uplate na tekući račun:Svaka podrška je jednako važna!

BUDŽET:

Iznajmljivanje prostora: 60.000 RSD

Štampa promotivnog materijala: 30.000 RSD

Materijal za radionice: 40.000 RSD

Ketering za Srpski dan: 15.000 RSD

Usluge fotografa: 5.000 RSD

UKUPNO: 150.000 RSD

 ///

ENGLISH SUMMARY

ISWiB, International Student Week in Belgrade, is a youth festival that has been traditionally held since 2006 in Belgrade, Serbia. The festival is open to all young people between the ages of 18 and 30 from all over the world and brings together than 200 young people, including participants, lecturers and volunteers.

The idea of ​​the festival leader is to bring together young people from different cultural and social backgrounds through socializing, but also several diverse thematic workshops. Through these workshops, close communication and cooperation, interactive lectures and various open activities, young people will be able to gain new knowledge and exchange ideas.

This year's umbrella theme of the festival is the Goals of the Sustainable Development defined by the 2030 Agenda of the United Nations. The festival consists of two parts: educational and entertaining segment.

We need your help to raise funds for the realization of thematic workshops and event "Serbian Day".

Serbian Day is a day that is exclusively intended for the promotion of culture, customs and values ​​of Serbia's rich history. During the day, interactive workshops and discussions are planned, where participants will get acquainted with the customs that exist in Serbia, while during the evening they will be able to evoke Serbia even more through national music and songs.

We want to organize 10 workshops with different topics of sustainable development:

→ Urban Sustainability - participants face the problems of "modern" cities (drinking water, expensive electricity, expensive lifestyle, waste);
Musical - a combination of musical and responsible living;
Fashion and Beauty - the emphasis is on fast fashion and raising awareness of young people about the problems that fast fashion brings to the world;
Marketing and Media - how the media report on sustainable development goals;
Innovation and development - an innovative idea that contributes to ecology;
Wellness and movement - healthy lifestyle, yoga and movement;
Case study - a case study on the topic of sustainable development;
Global strategy - devise processes that affect the awareness of young people about reducing hunger;
Ecology and the environment - an action that is directly related to ecology;
Sustainable art - a combination of fine arts and recycling.

Support us by making a payment, donating in kind or disseminating information. Every act of support is equally important!

BUDGET:

Space rental: 60,000 RSD

Printing of promotional material: 30,000 RSD

Material for workshops: 40,000 RSD

Catering for Serbian Day: RSD 15,000

Photographer services: 5,000 RSD

TOTAL: 150,000 RSD

PODRŽIMO MEĐUNARODNU STUDENTSKU NEDELJU U BEOGRADU!


komentara

47.696,00 RSD

donirano od 11 donatora za 12 dana

To je 32% od cilja od 150.000 RSD

 još
27
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 102.304 RSD

doniraj 04.05.2022 - 13.06.2022 (39 dana)

// SCROLL DOWN FOR ENGLISH // ISWiB, Međunarodna studentska nedelja u Beogradu, je omladinski festival koji se tradicionalno održava od 2006. godine u Beogradu, glavnom gradu Srbije. Festival je otvoren za sve mlade koji imaju između 18 i 30 godina […]

Opis projekta

// SCROLL DOWN FOR ENGLISH //

ISWiB, Međunarodna studentska nedelja u Beogradu, je omladinski festival koji se tradicionalno održava od 2006. godine u Beogradu, glavnom gradu Srbije. Festival je otvoren za sve mlade koji imaju između 18 i 30 godina iz celog sveta i okuplja preko 200 mladih, uključujući učesnike, predavače i volontere.

Ideja vodilja festivala je da približi mlade iz različitih kulturnih i društvenih sredina kroz druženje, ali i nekoliko raznovrsnih tematskih radionica. Kroz ove radionice, blisku komunikaciju i saradnju, interaktivna predavanja i razne otvorene aktivnosti, mladi će biti u mogućnosti da steknu nova saznanja i razmene ideje.

Ovogodišnja krovna tema festivala jesu ciljevi održivog razvoja, koji su definisani Agendom 2030 Ujedinjenih nacija. Festival se sastoji iz dva dela: edukativnog i zabavnog segmenta.

Potrebna nam je vaša pomoć da prikupimo sredstva za realizaciju tematskih radionica i događaja „Srpski dan“.

Srpski dan je dan koji je isključivo namenjen promociji kulture, običaja i vrednosti srpske bogate istorije. Tokom dana predviđene su interaktivne radionice i diskusije gde će učesnici upoznati sa običajima koji postoje u Srbiji, dok će tokom večeri moći da se kroz muziku i pesmu još više dočara Srbija.Želimo da organizujemo 10 radionica sa različitim temama održivog razvoja, poput:

→ Urban Sustainability – učesnici se suočavaju sa problemima „modernih“ gradova (voda za piće, skupa struja, skup način života, otpad);
→ Musical – spoj umetnosti i odgovornog života;
Fashion and Beauty – akcenat je na brzoj modi i osvešćivanju mladih na probleme koje brza moda donosi svetu;
Marketing and Media – kako mediji izveštavaju o ciljevima održivog razvoja;
Innovation and development – inovativna ideja koja doprinosi ekologiji;
Wellness and movement – zdrav način života, joga i kretanje;
→ Case study - studija slučaja na temu održivog razvoja;
→ Global strategy – osmisliti procese kojima se utiče na svest mladih o smanjenju gladi;
Ecology and the environment – akcija koja je direktno u vezi za ekologijom;
Sustainable art – spoj likovne umetnosti i reciklaže.Podržite nas uplatom, donacijom u robi ili deljenjem informacija o kampanji! Kampanju možete podržati online donacijom na Donacije.rs ili uplatom na tekući račun udruženja. Za uplate na tekući račun:Svaka podrška je jednako važna!

BUDŽET:

Iznajmljivanje prostora: 60.000 RSD

Štampa promotivnog materijala: 30.000 RSD

Materijal za radionice: 40.000 RSD

Ketering za Srpski dan: 15.000 RSD

Usluge fotografa: 5.000 RSD

UKUPNO: 150.000 RSD

 ///

ENGLISH SUMMARY

ISWiB, International Student Week in Belgrade, is a youth festival that has been traditionally held since 2006 in Belgrade, Serbia. The festival is open to all young people between the ages of 18 and 30 from all over the world and brings together than 200 young people, including participants, lecturers and volunteers.

The idea of ​​the festival leader is to bring together young people from different cultural and social backgrounds through socializing, but also several diverse thematic workshops. Through these workshops, close communication and cooperation, interactive lectures and various open activities, young people will be able to gain new knowledge and exchange ideas.

This year's umbrella theme of the festival is the Goals of the Sustainable Development defined by the 2030 Agenda of the United Nations. The festival consists of two parts: educational and entertaining segment.

We need your help to raise funds for the realization of thematic workshops and event "Serbian Day".

Serbian Day is a day that is exclusively intended for the promotion of culture, customs and values ​​of Serbia's rich history. During the day, interactive workshops and discussions are planned, where participants will get acquainted with the customs that exist in Serbia, while during the evening they will be able to evoke Serbia even more through national music and songs.

We want to organize 10 workshops with different topics of sustainable development:

→ Urban Sustainability - participants face the problems of "modern" cities (drinking water, expensive electricity, expensive lifestyle, waste);
Musical - a combination of musical and responsible living;
Fashion and Beauty - the emphasis is on fast fashion and raising awareness of young people about the problems that fast fashion brings to the world;
Marketing and Media - how the media report on sustainable development goals;
Innovation and development - an innovative idea that contributes to ecology;
Wellness and movement - healthy lifestyle, yoga and movement;
Case study - a case study on the topic of sustainable development;
Global strategy - devise processes that affect the awareness of young people about reducing hunger;
Ecology and the environment - an action that is directly related to ecology;
Sustainable art - a combination of fine arts and recycling.

Support us by making a payment, donating in kind or disseminating information. Every act of support is equally important!

BUDGET:

Space rental: 60,000 RSD

Printing of promotional material: 30,000 RSD

Material for workshops: 40,000 RSD

Catering for Serbian Day: RSD 15,000

Photographer services: 5,000 RSD

TOTAL: 150,000 RSD

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Udruženje građana „Svetski omladinski talas“ Website:  https://worldyouthwave.org/home/ Kontakt:  

Udruženje građana „Svetski omladinski talas“ osnovano je 24. oktobra 2005. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana sa osnovnom misijom da afirmiše i promoviše međunarodnu saradnju i interkulturalnu razmenu kroz sisteme neformalnog, formalnog i informalnog obrazovanja. Organizaciju je osnovala grupa studenata i postdiplomaca koji su bili motivisani iskustvima stečenim na međunarodnim konferencijama i festivalima, ali koji su istovremeno posedovali prethodno stečena iskustva aktivnim učešćem u nevladinom sektoru.

Andrija Suberic5.000,00 RSD

Earl Simmons1.000,00 RSD

Chicha Draza5.000,00 RSD

Stewen Naano23.520,00 RSD

Aleksandra Savic5.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Jovana Jovic1.000,00 RSD

Drago Nedic1.000,00 RSD

Milica Popovic1.176,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Sofija Neskovic1.000,00 RSD