Dan davanja 2020: Podrži opremanje Nacionalnog prevodilačkog centra za znakovni jezik


komentara

Imajući u vidu postojeće probleme u komunikaciji sa kojima se suočavaju gluve i nagluve osobe u Srbiji, Nacionalni prevodilački centar za znakovni jezik je ovim pojedincima putem Video relej centra (VRC)  stavio na raspolaganje usluge tumača znakovnog jezika. Sada žele da pojačaju svoje kapacitete i nabave opremu koja bi im omogućila da gluvima i nagluvima podrška bude dostupna 24 sata, sedam dana u nedelji. 

Nacionalni prevodilački centar (Centar) ima za cilj uklanjanje barijera u komunikaciji sa kojima se suočavaju gluve osobe u Srbiji, da se zajednica osnaži, a pojedinci ravnopravno ostvaruju osnovna prava i uključe se u sve životne sfere.

VRC (Video relej centar) je videotelekomunikacioni servis tj. usluga video releja koji omogućava korisnicima znakovnog jezika da komuniciraju koristeći uslugu tumača za znakovni jezik sa osobama koje čuju, i obrnuto, osobama koje ne poznaju znakovni jezik da komuniciraju sa gluvim osobama.

Centar omogućava osobama koje su gluve i nagluve i koje koriste znakovni jezik da u realnom vremenu putem različitih aplikacija (Skype, Imo, WhatsApp, Viber i Messinger) komuniciraju među sobom i sa osobama koje čuju. Za korišćenje ove usluge potrebno je imati odgovarajući smart telefon, tablet ili kompjuter koji poseduje video kameru i internet konekciju sa brzim protokom.

Unapređivanje postojećih resursa i Video relej centra u okviru Gradske organizacije gluvih Beograda, omogućiće im da svoje usluge stave na raspolaganje svim gluvim i nagluvim osobama sa teritorije cele Srbije, ali i onima iz regiona i inostranstva koje koriste Srpski znakovni jezik (SZJ), a imaju potrebu za uslugom tumača SZJ, za komunikaciju sa sagovornicima na teritoriji Srbije. Osim toga, uslugu prevođenja će moći da dobiju sve gluve i nagluve osobe koje koriste srpski znakovni jezik, a koje se zateknu na teritoriji grada Beograda ostvarujući svoja prava i obaveze.

Usluga će biti dostupna 24 sata, sedam dana u nedelji.

Ovakav vid dostupnosti navedenih usluga, po prvi put, omogućiće gluvim i nagluvim osobama nesmetano ostvarivanje svakodnevnih potreba i aktivnosti, bez vremenskog ograničavanja, uz poseban naglasak na mogućnosti kontaktiranja hitnih službi u bilo koje vreme, što do sada nije bio slučaj.

Gluva osoba može tražiti uslugu prevođenja preko VRC-a ukoliko se nalazi neposredno pored čujuće osobe na istom mestu (prevođenje kod lekara, u banci, agenciji, informacije u raznim centrima, institucijama i dr), kao i ako želi da obavi telefonski razgovor sa čujućom osobom. Posebno naglašavamo korišćenje usluga različitih kol centara, hitnih službi i sl, što je izuzetno značajna mogućnost u vanrednim situacijama poput ove koju trenutno živimo.

Dva prikazana dijagrama pokazuju dve tipične situacije komunikacije preko video linka, mada postoje mnoge varijacije.

Dve različite lokacije korišćenjem VRS- a:

donacije.rs ndd gluvi nagluvi video relej centar

Tri različite lokacije korišćenjem VRSa:

donacije.rs ndd 2020 gluvi nagluvi video relej centar

Sve veći broj korisnika se opredeljuje za video prevođenje i koristi uslugu Video relej centra za svrhe prevođenja na terenu. U velikom broju slučajeva to predstavlja prednost, jer je krajnji rezultat zadovoljstvo korisnika i bolje iskorišćenje resursa i vremena. Postoje ipak određene situacije, poput specijalističkih pregleda, određenih razgovora, mobilnih situacija i sl. koje usled svojih kompleksnosti zahtevaju lično prisustvo tumača i stoga je neophodno da postoji i usluga prevoda uživo, koja je takođe deo Nacionalnog prevodilačkog centra i u okviru koje tumači pružaju usluge na terenu radnim danima, svim korisnicima srpskog znakovnog jezika, bez obzira na mesto prebivališta, za potrebe ostvarivanja prava i obaveza na teritoriji grada Beograda.

Kako među socijalno ugroženim i starijim sugrađanima, članovima organizacije, ima i dosta onih koji se ne služe uređajima koji podržavaju video pozive, važno je da ova usluga bude dostupna i u prostoru Gradske organizacije gluvih Beograda. Na taj način, ovi pojedinci tumača mogu da kontaktiraju i lično, dolaskom u prostorije GOGB-a, koji je i inače adresa na koju gluvi i nagluvi članovi najpre dolaze u cilju dobijanja podrške pri rešavanju različitih problema i izazova sa kojima se susreću. Na taj način usluge Nacionalnog prevodilačkog centra biće dostupne i najugroženijim članovima zajednice gluvih i moći će da se razvija pod budnim okom same zajednice gluvih i u pravcu njenih potreba.

Pored navedenog, u cilju unapređenja usluge Video relej centra - kvaliteta prenosa informacija putem video poziva, dostupnosti usluge, stabilnosti veze, lakše organizacije rada, bolje iskorišćenosti resursa i veće efikasnosti - postoji velika potreba za izradom jedinstvene aplikacije preko koje bi se pružala objedinjena usluga prevoda preko Video relej centra, što je sledeći korak u razvoju Nacionalnog prevodilačkog centra za znakovni jezik.

Pored opremanja Nacionalnog prevodilačkog centra, SFF u okviru Nacionalnog dana davanja 2020. prikuplja sredstva za uspostavljanje 24-oročasovnog rada centra 365 dana u godini.

Uključite se i vi i pomozite online donacijom preko platforme.

BUDŽET:

tableti – 4 x 20.000 RSD = 80.000 RSD
računari – 2x 90.000 RSD = 180.000 RSD
telefoni – 5 x 38.000 RSD = 190.000 RSD

UKUPNO: 450.000 RSD

Dan davanja 2020: Podrži opremanje Nacionalnog prevodilačkog centra za znakovni jezik


komentara

450.000,00 RSD

donirano od 9 donatora za 30 dana

To je 100% od cilja od 450.000 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 0 RSD

Uspešno završen 09.10.2020 - 09.11.2020 (30 dana)

Imajući u vidu postojeće probleme u komunikaciji sa kojima se suočavaju gluve i nagluve osobe u Srbiji, Nacionalni prevodilački centar za znakovni jezik je ovim pojedincima putem Video relej centra (VRC)  stavio na raspolaganje usluge tumača znakovnog jezika. Sada žele […]

Opis projekta

Imajući u vidu postojeće probleme u komunikaciji sa kojima se suočavaju gluve i nagluve osobe u Srbiji, Nacionalni prevodilački centar za znakovni jezik je ovim pojedincima putem Video relej centra (VRC)  stavio na raspolaganje usluge tumača znakovnog jezika. Sada žele da pojačaju svoje kapacitete i nabave opremu koja bi im omogućila da gluvima i nagluvima podrška bude dostupna 24 sata, sedam dana u nedelji. 

Nacionalni prevodilački centar (Centar) ima za cilj uklanjanje barijera u komunikaciji sa kojima se suočavaju gluve osobe u Srbiji, da se zajednica osnaži, a pojedinci ravnopravno ostvaruju osnovna prava i uključe se u sve životne sfere.

VRC (Video relej centar) je videotelekomunikacioni servis tj. usluga video releja koji omogućava korisnicima znakovnog jezika da komuniciraju koristeći uslugu tumača za znakovni jezik sa osobama koje čuju, i obrnuto, osobama koje ne poznaju znakovni jezik da komuniciraju sa gluvim osobama.

Centar omogućava osobama koje su gluve i nagluve i koje koriste znakovni jezik da u realnom vremenu putem različitih aplikacija (Skype, Imo, WhatsApp, Viber i Messinger) komuniciraju među sobom i sa osobama koje čuju. Za korišćenje ove usluge potrebno je imati odgovarajući smart telefon, tablet ili kompjuter koji poseduje video kameru i internet konekciju sa brzim protokom.

Unapređivanje postojećih resursa i Video relej centra u okviru Gradske organizacije gluvih Beograda, omogućiće im da svoje usluge stave na raspolaganje svim gluvim i nagluvim osobama sa teritorije cele Srbije, ali i onima iz regiona i inostranstva koje koriste Srpski znakovni jezik (SZJ), a imaju potrebu za uslugom tumača SZJ, za komunikaciju sa sagovornicima na teritoriji Srbije. Osim toga, uslugu prevođenja će moći da dobiju sve gluve i nagluve osobe koje koriste srpski znakovni jezik, a koje se zateknu na teritoriji grada Beograda ostvarujući svoja prava i obaveze.

Usluga će biti dostupna 24 sata, sedam dana u nedelji.

Ovakav vid dostupnosti navedenih usluga, po prvi put, omogućiće gluvim i nagluvim osobama nesmetano ostvarivanje svakodnevnih potreba i aktivnosti, bez vremenskog ograničavanja, uz poseban naglasak na mogućnosti kontaktiranja hitnih službi u bilo koje vreme, što do sada nije bio slučaj.

Gluva osoba može tražiti uslugu prevođenja preko VRC-a ukoliko se nalazi neposredno pored čujuće osobe na istom mestu (prevođenje kod lekara, u banci, agenciji, informacije u raznim centrima, institucijama i dr), kao i ako želi da obavi telefonski razgovor sa čujućom osobom. Posebno naglašavamo korišćenje usluga različitih kol centara, hitnih službi i sl, što je izuzetno značajna mogućnost u vanrednim situacijama poput ove koju trenutno živimo.

Dva prikazana dijagrama pokazuju dve tipične situacije komunikacije preko video linka, mada postoje mnoge varijacije.

Dve različite lokacije korišćenjem VRS- a:

donacije.rs ndd gluvi nagluvi video relej centar

Tri različite lokacije korišćenjem VRSa:

donacije.rs ndd 2020 gluvi nagluvi video relej centar

Sve veći broj korisnika se opredeljuje za video prevođenje i koristi uslugu Video relej centra za svrhe prevođenja na terenu. U velikom broju slučajeva to predstavlja prednost, jer je krajnji rezultat zadovoljstvo korisnika i bolje iskorišćenje resursa i vremena. Postoje ipak određene situacije, poput specijalističkih pregleda, određenih razgovora, mobilnih situacija i sl. koje usled svojih kompleksnosti zahtevaju lično prisustvo tumača i stoga je neophodno da postoji i usluga prevoda uživo, koja je takođe deo Nacionalnog prevodilačkog centra i u okviru koje tumači pružaju usluge na terenu radnim danima, svim korisnicima srpskog znakovnog jezika, bez obzira na mesto prebivališta, za potrebe ostvarivanja prava i obaveza na teritoriji grada Beograda.

Kako među socijalno ugroženim i starijim sugrađanima, članovima organizacije, ima i dosta onih koji se ne služe uređajima koji podržavaju video pozive, važno je da ova usluga bude dostupna i u prostoru Gradske organizacije gluvih Beograda. Na taj način, ovi pojedinci tumača mogu da kontaktiraju i lično, dolaskom u prostorije GOGB-a, koji je i inače adresa na koju gluvi i nagluvi članovi najpre dolaze u cilju dobijanja podrške pri rešavanju različitih problema i izazova sa kojima se susreću. Na taj način usluge Nacionalnog prevodilačkog centra biće dostupne i najugroženijim članovima zajednice gluvih i moći će da se razvija pod budnim okom same zajednice gluvih i u pravcu njenih potreba.

Pored navedenog, u cilju unapređenja usluge Video relej centra - kvaliteta prenosa informacija putem video poziva, dostupnosti usluge, stabilnosti veze, lakše organizacije rada, bolje iskorišćenosti resursa i veće efikasnosti - postoji velika potreba za izradom jedinstvene aplikacije preko koje bi se pružala objedinjena usluga prevoda preko Video relej centra, što je sledeći korak u razvoju Nacionalnog prevodilačkog centra za znakovni jezik.

Pored opremanja Nacionalnog prevodilačkog centra, SFF u okviru Nacionalnog dana davanja 2020. prikuplja sredstva za uspostavljanje 24-oročasovnog rada centra 365 dana u godini.

Uključite se i vi i pomozite online donacijom preko platforme.

BUDŽET:

tableti – 4 x 20.000 RSD = 80.000 RSD
računari – 2x 90.000 RSD = 180.000 RSD
telefoni – 5 x 38.000 RSD = 190.000 RSD

UKUPNO: 450.000 RSD

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Srpski filantropski forum Website:  http://www.srpskifilantropskiforum.org/ Kontakt:  nikola@filantropskiforum.com

Srpski filantropski forum je registrovan u junu 2017. godine i služi kao platforma za kompanije, organizacije i pojedince, lidere ulaganja u bolje društvo u Srbiji. Zajedno inspirišemo strateške pristupe investiranju u društvo, kreiramo okruženje koje stimuliše davanje i promovišemo filantropiju kao društvenu vrednost.

Anonimno 179.500,00 RSD

Erste banka 250.000,00 RSD

Stevan Krnajski Belovljev1.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Veran Matic10.000,00 RSD