Podrži podkast “Rare and Share”: Glas za zajednicu retkih bolesti


komentara

Neke teme birati vi sami, neke teme izaberu vas.

Trenutak spoznaje da vi ili vaše dete boluje od retke bolesti se vrlo često opisuje kao da gubite tlo pod nogama i početak pada u ambis. Verujte da je prilično precizno opisano.

Naš podkast “Rare and Share” ima za cilj da ublaži pad, kaže da niste sami, podeli vrlo korisne savete iz domene psihološke podrške, pravnih okvira, novih dometa zvanične, priznate medicine. Da podeli vrlo snažne i retke priče.

Svemu pristupamo iz pozitivne perspektive, gde god za to ima mesta. “Zašto Rare & Share?”

Tokom lečenja sina od retke bolesti, a posebno nakon izlečenja imali smo prilike da i čujemo vrlo inspirativne priče. Ceo svet sa svojim temama, izazovima, dostignućima. Želimo da te priče delimo. Mi smo Ana i Dejan Pataki, pokratači podkasta, a naš sin Viktor (u imenu mu je pobednik) je lik iz prve rečenice ovog pasusa.

Svesni smo činjenice da kreirani sadržaj nije za svakoga i uvek. Ista tako znamo njegovu vrednost za one kojima je namenjen i podršku koju dobijamo od zajednice i pojedinaca nas motivišu, obavezuju da priču nastavimo.

S obzirom na to, pokrenuli smo trajnu kampanju zajedničkog finansiranja. Uplatom za kampanju, pružićete podršku koja će biti značajna osobama koje se suočavaju s izazovima retkih bolesti, kao i njihovim porodicama.Sva prikupljena sredstva će se koristiti za podršku podkasta Rare&Share. Vaše donacije će pomoći da pokrijemo:

iznajmljivanje studija
snimanje materijala
opremu
montažu (titlovanje)
transkripte snimljenih materijala
promociju snimljenog sadržaja

Prikupljena sredstva ćemo koristiti da pričamo retke priče, ako budemo u mogućnosti i one koje dolaze van granica Srbije. Zajednica retkih svakako nepoznaje granice. Bar ne one formalne, administrativne.Važno je deliti saznanja, informacije, iskustva. Podržite nas u kreiranju sadržaja.

Pokretač podkasta je udruženja građana i građanki Margina iz Novog Sada.

Podrži podkast “Rare and Share”: Glas za zajednicu retkih bolesti


komentara

5.000,00 RSD

doniraj 08.04.2024 - 31.12.2024 (266 dana)

Neke teme birati vi sami, neke teme izaberu vas. Trenutak spoznaje da vi ili vaše dete boluje od retke bolesti se vrlo često opisuje kao da gubite tlo pod nogama i početak pada u ambis. Verujte da je prilično precizno […]

Opis projekta

Neke teme birati vi sami, neke teme izaberu vas.

Trenutak spoznaje da vi ili vaše dete boluje od retke bolesti se vrlo često opisuje kao da gubite tlo pod nogama i početak pada u ambis. Verujte da je prilično precizno opisano.

Naš podkast “Rare and Share” ima za cilj da ublaži pad, kaže da niste sami, podeli vrlo korisne savete iz domene psihološke podrške, pravnih okvira, novih dometa zvanične, priznate medicine. Da podeli vrlo snažne i retke priče.

Svemu pristupamo iz pozitivne perspektive, gde god za to ima mesta. “Zašto Rare & Share?”

Tokom lečenja sina od retke bolesti, a posebno nakon izlečenja imali smo prilike da i čujemo vrlo inspirativne priče. Ceo svet sa svojim temama, izazovima, dostignućima. Želimo da te priče delimo. Mi smo Ana i Dejan Pataki, pokratači podkasta, a naš sin Viktor (u imenu mu je pobednik) je lik iz prve rečenice ovog pasusa.

Svesni smo činjenice da kreirani sadržaj nije za svakoga i uvek. Ista tako znamo njegovu vrednost za one kojima je namenjen i podršku koju dobijamo od zajednice i pojedinaca nas motivišu, obavezuju da priču nastavimo.

S obzirom na to, pokrenuli smo trajnu kampanju zajedničkog finansiranja. Uplatom za kampanju, pružićete podršku koja će biti značajna osobama koje se suočavaju s izazovima retkih bolesti, kao i njihovim porodicama.Sva prikupljena sredstva će se koristiti za podršku podkasta Rare&Share. Vaše donacije će pomoći da pokrijemo:

iznajmljivanje studija
snimanje materijala
opremu
montažu (titlovanje)
transkripte snimljenih materijala
promociju snimljenog sadržaja

Prikupljena sredstva ćemo koristiti da pričamo retke priče, ako budemo u mogućnosti i one koje dolaze van granica Srbije. Zajednica retkih svakako nepoznaje granice. Bar ne one formalne, administrativne.Važno je deliti saznanja, informacije, iskustva. Podržite nas u kreiranju sadržaja.

Pokretač podkasta je udruženja građana i građanki Margina iz Novog Sada.

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Udruzenje gradjana i gradjanki Margina Website:  https://rareandshare.net/ Kontakt:  

Udruženje građana i građanki Margina iz Novog Sada nastalo je 2014. godine sa ciljem da svojim delovanjem bude aktivan činilac u društveno odgovornim temama koje se pre svega tiču marginalozovanih grupa. Tokom 10 godina postojanja bilo je perioda kada smo aktivnosti sveli na minimum baš zbog aktivnosti koje su nas podstkle da kreiramo podkast. Ipak možemo izdvojiti kampanju protiv vršnjačkog nasilja na internetu: Ne preskači moju priču. U 2022. godini smo doneli odluku o pokretanju podkasta rare and Share i sve to ispratili odgovarajućim pravnim aktima.

Goran Golusin5.000,00 RSD