PODRŽIMO MEĐUNARODNU STUDENTSKU NEDELJU U BEOGRADU 2023


komentara

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH//

„Međunarodna studentska nedelja u Beogradu (ISWiB)“ je festival za mlade od 18 do 30 godina, koji se tradicionalno od 2006. godine održava pod okriljem organizacije „Svetski omladinski talas“. Festival se održava od 16. do 24. jula 2023. godine i okuplja preko 250 ljudi iz celog sveta, uključujući učesnike, volontere, predavače i organizacioni tim.

Cilj festivala je da zbliži mlade iz različitih kulturnih i društvenih sredina kroz druženje, ali i nekoliko raznovrsnih tematskih radionica, kroz koje će moći da dođu do novih saznanja i razmene ideje.

Danas, komunikacija postaje sve veći deo života mladih i jedna od ključnih veština za budućnost, te je krovna tema ovogodišnjeg festivala: „Budućnost komunikacije“.Festival se sastoji iz dva dela: edukativnog i kulturnog segmenta. U okviru edukativnog dela će biti organizovane 10 radionica iz oblasti komunikacije. Kulturni segment se sastoji iz pet događaja kulturno-umetničkog karaktera, a od kojih su najatraktivniji „Srpski dan“ i „Sajam država“.

„Srpski dan“ je namenjen promociji kulture, običaja i vrednosti srpske bogate istorije i kulture. Tokom dana će se učesnici upoznati sa srpskim običajima kroz različite aktivnosti kao što je interaktivna predstava, a tokom večeri će im se približiti srpska kultura kroz pesmu, sevdah i kulinarske specijalitete.

„Sajam država“ je živopisan i uzbudljiv događaj na kojem se okupljaju učesnici iz različitih zemalja širom sveta kako bi predstavili svoju kulturu i proizvode. Sajam pruža priliku posetiocima da dožive i upoznaju kulture iz celog sveta. Uključujući i ostale štandove, i Srbija ima svoj štand pomoću kojeg težimo da adekvatno predstavimo našu kulturu i bogatu trpezu kulinarskih specijaliteta.Potrebna nam je vaša pomoć da prikupimo novčana sredstva za događaje „Srpski dan“ i „Sajam država“. Podržite naše događaje u vidu uplate, robnom donacijom ili deljenjem informacija o kampanji kako bismo učesnicima predstavili našu zemlju u najlepšem svetlu.

Za uplate na tekući račun:BUDŽET:

→ Iznajmljivanje prostora: 90.000 RSD (Srpski dan - 45.000 RSD i Sajam država - 45.000 RSD)

→ Ketering za Srpski dan: 15.000 RSD

→ Štandovi za Sajam država: 25.000 RSD

→ Štampa promotivnog materijala: 20.000 RSD

UKUPNO: 150.000 RSD

##############################################

SUPPORT INTERNATIONAL STUDENT WEEK IN BELGRADE 2023

"The International Student Week in Belgrade (ISWiB)" is a festival for young people aged 18 to 30, traditionally held since 2006 under the auspices of the organization "World Youth Wave". The festival will be held from July 16 to 24, 2023, and will bring together over 250 people from all over the world, including participants, volunteers, lecturers, and the organizing team.

The aim of the festival is to bring together young people from different cultural and social backgrounds through socializing and several diverse thematic workshops, where they can acquire new knowledge and exchange ideas.

Today, communication is becoming an increasingly important part of young people's lives and one of the key skills for the future. That’s why the overarching theme of this year's festival is "The Future of Communication".

The festival consists of an educational and a cultural segment. The educational part will feature 10 workshops in the field of communication. The cultural segment consists of 5 cultural and artistic events, of which the most attractive are "Serbian Day" and "Country fair".

"Serbian Day" is dedicated to promoting the culture, customs, and values of Serbia's rich history and culture. During the day, participants will get to know Serbian customs through various activities such as interactive performances, while in the evening they will be introduced to Serbian culture through song and culinary cuisine.

"Country fair" is a vibrant and exciting event where participants from different countries around the world gather to present their culture and products. The fair provides participants with an opportunity to experience and learn about cultures from all over the world. Including other stands, Serbia has its own stand through which we strive to adequately represent our culture and rich cuisine of culinary specialties.

We need your help to raise funds for the events "Serbian Day" and "Country fair". Support our events by donating funds, goods or sharing information about the campaign so that we can represent our country in the best possible light to the participants.

BUDGET:

Venue rental: RSD 90.000 (Serbian Day - RSD 45.000 and Country fair - RSD 45.000)

Catering for Serbian Day: RSD 15.000

Fair stands for the Country fair: RSD 25.000

Printing of the promotional materials: RSD 20.000

TOTAL: RSD 150.000

PODRŽIMO MEĐUNARODNU STUDENTSKU NEDELJU U BEOGRADU 2023


komentara

71.000,00 RSD

donirano od 25 donatora za 40 dana

To je 47% od cilja od 150.000 RSD

 još
4
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 79.000 RSD

doniraj 18.04.2023 - 02.06.2023 (44 dana)

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH// „Međunarodna studentska nedelja u Beogradu (ISWiB)“ je festival za mlade od 18 do 30 godina, koji se tradicionalno od 2006. godine održava pod okriljem organizacije „Svetski omladinski talas“. Festival se održava od 16. do 24. jula […]

Opis projekta

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH//

„Međunarodna studentska nedelja u Beogradu (ISWiB)“ je festival za mlade od 18 do 30 godina, koji se tradicionalno od 2006. godine održava pod okriljem organizacije „Svetski omladinski talas“. Festival se održava od 16. do 24. jula 2023. godine i okuplja preko 250 ljudi iz celog sveta, uključujući učesnike, volontere, predavače i organizacioni tim.

Cilj festivala je da zbliži mlade iz različitih kulturnih i društvenih sredina kroz druženje, ali i nekoliko raznovrsnih tematskih radionica, kroz koje će moći da dođu do novih saznanja i razmene ideje.

Danas, komunikacija postaje sve veći deo života mladih i jedna od ključnih veština za budućnost, te je krovna tema ovogodišnjeg festivala: „Budućnost komunikacije“.Festival se sastoji iz dva dela: edukativnog i kulturnog segmenta. U okviru edukativnog dela će biti organizovane 10 radionica iz oblasti komunikacije. Kulturni segment se sastoji iz pet događaja kulturno-umetničkog karaktera, a od kojih su najatraktivniji „Srpski dan“ i „Sajam država“.

„Srpski dan“ je namenjen promociji kulture, običaja i vrednosti srpske bogate istorije i kulture. Tokom dana će se učesnici upoznati sa srpskim običajima kroz različite aktivnosti kao što je interaktivna predstava, a tokom večeri će im se približiti srpska kultura kroz pesmu, sevdah i kulinarske specijalitete.

„Sajam država“ je živopisan i uzbudljiv događaj na kojem se okupljaju učesnici iz različitih zemalja širom sveta kako bi predstavili svoju kulturu i proizvode. Sajam pruža priliku posetiocima da dožive i upoznaju kulture iz celog sveta. Uključujući i ostale štandove, i Srbija ima svoj štand pomoću kojeg težimo da adekvatno predstavimo našu kulturu i bogatu trpezu kulinarskih specijaliteta.Potrebna nam je vaša pomoć da prikupimo novčana sredstva za događaje „Srpski dan“ i „Sajam država“. Podržite naše događaje u vidu uplate, robnom donacijom ili deljenjem informacija o kampanji kako bismo učesnicima predstavili našu zemlju u najlepšem svetlu.

Za uplate na tekući račun:BUDŽET:

→ Iznajmljivanje prostora: 90.000 RSD (Srpski dan - 45.000 RSD i Sajam država - 45.000 RSD)

→ Ketering za Srpski dan: 15.000 RSD

→ Štandovi za Sajam država: 25.000 RSD

→ Štampa promotivnog materijala: 20.000 RSD

UKUPNO: 150.000 RSD

##############################################

SUPPORT INTERNATIONAL STUDENT WEEK IN BELGRADE 2023

"The International Student Week in Belgrade (ISWiB)" is a festival for young people aged 18 to 30, traditionally held since 2006 under the auspices of the organization "World Youth Wave". The festival will be held from July 16 to 24, 2023, and will bring together over 250 people from all over the world, including participants, volunteers, lecturers, and the organizing team.

The aim of the festival is to bring together young people from different cultural and social backgrounds through socializing and several diverse thematic workshops, where they can acquire new knowledge and exchange ideas.

Today, communication is becoming an increasingly important part of young people's lives and one of the key skills for the future. That’s why the overarching theme of this year's festival is "The Future of Communication".

The festival consists of an educational and a cultural segment. The educational part will feature 10 workshops in the field of communication. The cultural segment consists of 5 cultural and artistic events, of which the most attractive are "Serbian Day" and "Country fair".

"Serbian Day" is dedicated to promoting the culture, customs, and values of Serbia's rich history and culture. During the day, participants will get to know Serbian customs through various activities such as interactive performances, while in the evening they will be introduced to Serbian culture through song and culinary cuisine.

"Country fair" is a vibrant and exciting event where participants from different countries around the world gather to present their culture and products. The fair provides participants with an opportunity to experience and learn about cultures from all over the world. Including other stands, Serbia has its own stand through which we strive to adequately represent our culture and rich cuisine of culinary specialties.

We need your help to raise funds for the events "Serbian Day" and "Country fair". Support our events by donating funds, goods or sharing information about the campaign so that we can represent our country in the best possible light to the participants.

BUDGET:

Venue rental: RSD 90.000 (Serbian Day - RSD 45.000 and Country fair - RSD 45.000)

Catering for Serbian Day: RSD 15.000

Fair stands for the Country fair: RSD 25.000

Printing of the promotional materials: RSD 20.000

TOTAL: RSD 150.000

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Udruženje građana „Svetski omladinski talas“ Website:  https://worldyouthwave.org/home/ Kontakt:  

Udruženje građana „Svetski omladinski talas“ osnovano je 24. oktobra 2005. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana sa osnovnom misijom da afirmiše i promoviše međunarodnu saradnju i interkulturalnu razmenu kroz sisteme neformalnog, formalnog i informalnog obrazovanja. Organizaciju je osnovala grupa studenata i postdiplomaca koji su bili motivisani iskustvima stečenim na međunarodnim konferencijama i festivalima, ali koji su istovremeno posedovali prethodno stečena iskustva aktivnim učešćem u nevladinom sektoru.

Jovana Jovic1.000,00 RSD

Veselin Jovic1.000,00 RSD

Jelena Carevic3.000,00 RSD

Andjela Mikovic1.000,00 RSD

Petar Pusic2.000,00 RSD

Mihailo Djordjevic1.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Nikola Vukcevic2.000,00 RSD

Damjan Spasojevic1.000,00 RSD

Aleksandra Savic10.000,00 RSD

Andrija Suberic5.000,00 RSD

Strahinja Rodic5.000,00 RSD

Nebojsa Ristovic5.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Yettou Youcef2.000,00 RSD

Milos Norge3.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Katarina Grujicic3.000,00 RSD

Earl Simmons5.000,00 RSD

Nikola Kocic1.000,00 RSD

Milos Tomic10.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Biljana Dotlic1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD